Výpověď z pracovního poměru 2021 | Vzory ke stažení | VímVíc.cz

Výpověď z pracovního poměru 2021 – Vzory ke stažení

04. 12. 2018

Rozhodli jste se podat výpověď z pracovního poměru a chcete podat výpověď dohodou? Tak to jste v tomto obsáhlém článku správně. Zde se dozvíte, jak rozvázat pracovní poměr a podat výpověď dohodou. Přinášíme vám vzor výpovědi pro rok 2021 ke stažení i podrobnosti, jak výpověď správně napsat. I když ukončení pracovního poměru není pro většinu z nás nic příjemného, pokusíme se vám situaci ulehčit a podat potřebné informace. Vzor výpovědi najdete na konci článku.

Přečtěte si také článek, který popisuje výpověď z pracovního poměru 2020 a porovnejte nové změny.

Výpověď je jednou z možností, jak ukončit pracovní poměr

Jak napsat výpověď z pracovního poměru

Co vlastně říká o výpovědi z pracovního poměru zákoník práce v roce 2021? Věnuje se jí § 50, který uvádí:

 • Výpověď smlouvy z pracovního poměru musí být vždy vyhotovena písemně, jinak se k ní nedá přihlížet.
 • Zaměstnavatel může sáhnout po výpovědi z pracovního poměru pouze ze zákonem stanovených důvodů, které jsou sepsány v § 52, přičemž důvod výpovědi nesmí být dodatečně změněn.
 • Zaměstnanec smí podat výpověď smlouvy z pracovního poměru i bez udání důvodu.
 • Odvolání výpovědi pracovního poměru je možné, avšak pouze se souhlasem druhé strany. V takovém případě musí být odvolání opět vyhotoveno písemně.
 • Výpovědní doba se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi z pracovního poměru. Výpovědní doba je povinná, pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Než výpověď smlouvy z pracovního poměru podáte

Podat výpověď z pracovního poměru a skončit v zaměstnání je věc, kterou byste si měli nejprve pořádně rozmyslet. To, že se přes den nepohodnete s vaším šéfem, ještě nutně nemusí znamenat, že si na internetu musíte najít formulář pro výpověď z pracovního poměru a druhý den ji podat. Opravdu je vaše zaměstnání tak špatné a ukončení pracovního poměru jediným možným řešením?

Pokud jste se již rozhodli a vše dobře promysleli, vzor výpovědi najdete níže. Zaměřte se ale také na to, jak výpověď formulovat. V každém případě musí mít vždy psanou formu. Přijít za šéfem a oznámit svůj konec totiž nestačí. Výpověď smlouvy z pracovního poměru je nutné zaslat buď poštou nebo nejlépe přijít za svým nadřízeným osobně. Jak na celou věc nahlíží zákoník práce se dozvíte níže.

Jak vypadá moderní banka?
Ukončení pracovního poměru si v každém případě dobře promyslete.

Výpověď z pracovního poměru – co byste měli vědět

S tím, jak podat výpověď z pracovního poměru, je spojeno velké množství informací, o kterých byste měli určitě vědět. Ty nejdůležitější body, jako je výpověď z pracovního poměru dohodou, kdy vzniká nárok na odstupné nebo jak se počítá výpovědní lhůta, vám proto vysvětlíme.

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta činí ve většině případů 2 měsíce a je stanovena zákonem. Víte ale, kdy se začíná počítat? Mnoho lidí se domnívá, že se lhůta rozbíhá následující den po doručení výpovědi. To však není pravda. Výpovědní lhůta začíná vždy prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V jejím průběhu máte rovněž nárok na půl dne volna každý týden pro hledání nové práce. Právě tento volný čas můžete využít pro pracovní pohovory a pročítání inzerátů.

Ke změně situace ale dochází při výpovědi ve zkušební době. Pak totiž žádná výpovědní lhůta neexistuje, a vám nic nebrání opustit pracoviště v podstatě ihned. Stejnou možnost má však i zaměstnavatel. Pokud není spokojený s vaší odváděnou prací a jste stále ve zkušební době, nic mu nebrání vás propustit bez dodržení výpovědní lhůty. Zaměstnanec ani zaměstnavatel navíc nemusí uvádět důvod k podání výpovědi.

Jak podat výpověď bez výpovědní lhůty i mimo zkušební dobu? Zde zákon stanovuje dvě možnosti:

 • Pokud dle vypracovaného lékařského posudku nemůžete vykonávat smluvenou práci bez dalšího zdravotního rizika, a zároveň vám zaměstnavatel do 15 dnů neumožní vykonávat jinou práci,
 • když vám ani do 15 dnů ode dne splatnosti nepřijde na účet smluvená mzda.

Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Pokud je lékařem určeno, že nadále nesmíte vykonávat vaši pracovní pozici, v určitých případech vám může náležet odstupné až do výše dvanáctinásobku průměrné mzdy. Také je ale reálný opačný scénář, ve kterém nemáte nárok na odstupné vůbec. Ten nastává například v případě, že je sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru, ve které nebude o odstupném uvedeno nic. Proto se rozhodně vyplatí si všechny náležitosti v ní sepsané podrobně projít. Tuto situaci řeší zákoník práce v § 52.

Odstupné při ukončení pracovního poměru

Informace o odstupném je pro vás důležitá zejména v případech, kdy výpověď z pracovního poměru nepodáváte vy, ale obdrželi jste ji od zaměstnavatele. V takové chvíli máte ze zákona nárok na odstupné. Částka se pohybuje ve výši max. tří měsíčních platů, tedy stejně jako je výpovědní lhůta. Pokud jste však vy iniciátorem výpovědi z pracovního poměru, žádného odstupného se ve většině případů nedočkáte. Ale jak se říká, zázraky se dějí.

Výpověď dohodou

Často využívaným způsobem, jak ze zaměstnání odejít, je podat žádost o ukončení pracovního poměru dohodou. Jak název napovídá, výpověď z pracovního poměru dohodou vzniká dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce má v tomto případě tři jasné podmínky:

 • Dohoda musí být provedena písemně,
 • je nutné v ní uvést sjednané datum skončení pracovního poměru
 • a každá smluvní strana obdrží jednu kopii o vyhotovení.

Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, i v tomto případě je možné získat odstupné.

Výpověď dohodou je někdy také nazývaná dohoda o rozvázání pracovního poměru či rozvázání pracovního poměru dohodou. Jedná se však o ten samý pracovněprávní úkon.

Zápočtový list

Dalším důležitým dokumentem, který si bezpodmínečně musíte od svého zaměstnavatele odnést, je zápočtový list. V tomto případě nezáleží na tom, jakým způsobem byla výpověď z pracovního poměru podána. Tento dokument slouží jako potvrzení o zaměstnání a musí být vydán automaticky, tedy bez vaší předchozí žádosti.

Jedinou výjimkou, kdy vám zaměstnavatel zápočtový list vydávat nemusí, je u dohody o provedení práce. Zajímá vás více informací o tom, jaké náležitosti musí obsahovat a co do něj naopak neuvádět? Pak přejděte na článek, který se zápočtovému listu přímo věnuje.

Jaké změny přinesla novela zákoníku práce 2019?

Velká a dlouho očekávaná novela zákoníku práce přinesla zásadní změny pro zaměstnance i zaměstnavatele, ohledně výpovědi z pracovního poměru se však mnoho nezměnilo. Jedinou změnou, která se týká ukončení pracovního poměru, bylo zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zápočtový zaměstnanci v případě, že je zaměstnaný na dohodu o provedení práce a neodvádí pojistné. Pokud se jedná o váš případ, raději se předem informujte o postoji vašeho zaměstnavatele k této problematice a ujistěte se, že vám zápočtový list vydá.

Už mám nové zaměstnání, co teď?

Jestli se vám zároveň podařilo si během výpovědní lhůty najít novou práci, máte velkou výhodu. Nezapomeňte ale na některé dokumenty, které budete rozhodně potřebovat.

 • Životopis – CV je vlastně vaší vizitkou. Zapište do něj všechny aktuality od doby, kdy jste ho posílali naposledy a přineste vytištěný svému novému zaměstnavateli.
 • Zápočtový list – O něj si řekněte v práci, ze které odcházíte. Pak už jen tento dokument přinesete do nového působiště a máte hotovo.
 • Výpis z rejstříku trestů – Pro většinu firem je podmínkou. Jednoduše vám ho za poplatek vyhotoví příslušný obecní úřad v místě bydliště.
 • Průkaz totožnosti snad ani zmiňovat nemusíme, bude potřeba k sepsání pracovní smlouvy. Stejně tak, jako vaše číslo bankovního účtu.

Jak je to s úřadem práce?

Často se stává, že si nové zaměstnání během výpovědní lhůty najít nestihnete. Pak nezapomeňte na to, že podle zákona máte od skončení zmíněné výpovědní doby pouze 3 pracovní dny na přihlášení do registru úřadu práce.

Pokud tak učiníte, vaše zdravotní a sociální pojištění bude automaticky hrazeno státem. Také je dobré si zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Nejprve se ale ujistěte, jestli na ni máte vůbec nárok a co je potřeba splnit.

Další možný scénář je takový, že jste úspěšně prošli výběrovým řízením do nové práce, ale mezi odchodem z té předchozí a nástupem do nové vznikne několikadenní volné místo. I v takovém případě se rozhodně na úřadu práce zaregistrujte. Na podporu v nezaměstnanosti totiž rovněž máte nárok. Stejně tak ušetříte i na pojištění.

Než si začnete hledat novou práci, podívejte se na platové tabulky, které vám napoví, jaký plat můžete získat.

A jestli stále nevíte, kam svoji kariéru po ukončení pracovního poměru směřovat, pak navštivte aktuální nabídku práce a spolu s ní i hodnocení zaměstnavatelů.

Výpověď vzor

V následující části článku najdete vzory výpovědí. Najděte si a použijte ten vzor, který vaší situaci podle typu smlouvy vyhovuje nejvíce.

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou

(vzor)

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

název……………

IČ: .....................

sídlo …………………….

jednající/zastoupená/ý .......................

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

pan/í .....................................................

rodné číslo ....................................

bydliště ...................

(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ………………, na základě které zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako ……………………….

Pracovní poměr skončí dnem ………... (datum).

K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance.

nebo

Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou je ……………………. (důvody musejí být v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec)

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

V ............... dne ..............

..............………………….

Zaměstnavatel

(razítko a podpis)

V .............. dne ........……

..............…………………

Zaměstnanec

(podpis)

Vzor výpovědi ve zkušební době

Během tříměsíční zkušební doby je možné zrušit pracovní poměr jak z pozice zaměstnance, tak i z pozice zaměstnavatele. A to bez udání důvodu. Zde platí, že výpověď z pracovního poměru musí být doručena nejpozději 3 dny před koncem této doby a v platnost vchází ještě tentýž den. Výpověď ve zkušební době je podávána, pokud zaměstnanec není spokojen s danou pracovní pozicí a nechce jí dále vykonávat.

Podání výpovědi a následný odchod ze zaměstnání je tak možný okamžitě po oznámení. Stejně tak ale může podat výpověď váš zaměstnavatel, na což ve většině případů nemáte možnost reagovat.

(vzor)

Výpověď ve zkušební době

společnost ……………………………

IČ: ………………………………………

sídlo ……………………………………

jednající ………………………………

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané ……..., pracuji ve vaší společnosti jako …………….. V uzavřené pracovní smlouvě je sjednaná tříměsíční zkušební doba. V souladu s ustanovením §66 zákoníku práce vám sděluji, že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni …………….

V …………………………… dne …………………….

podpis zaměstnance

…………………………..

podpis zaměstnavatele

……………………..

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru je možné podat z pozice zaměstnance kdykoliv, bez udání důvodu. Poté se uplatňuje standardní dvouměsíční výpovědní lhůta.

(výpověď vzor)

Výpověď z pracovního poměru

název zaměstnavatele ………………………………

IČ: ………………………………………………………..

sídlo ……………………………………………………….

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane/í …………………,

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne ……………, zaměstnán/a jako …………………………………… . Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ………………………… .

V …………………………. dne ……………

podpis zaměstnance

……………………...

datum narození ……………...

adresa trvalého bydliště …………………………………………………..

Převzal/a:

datum …………

jméno ……………………….

funkce ………………..

podpis zaměstnavatele

………………………..

Výpověď z pracovního poměru VZOR – ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen vždy udat důvod výpovědi tak, jak je uvedeno v zákoníku práce.

(výpověď vzor)

Výpověď daná zaměstnavatelem

(podle § 52 písm. g) zákoníku práce)

(Zaměstnanec)

jméno a příjmení ………………………………….

adresa …………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážený/á pane/í,

sdělujeme vám, že v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoníku práce rozvazujeme váš pracovní poměr v ………………………………….., a to formou výpovědi z důvodu …………………………………. . Dvouměsíční výpovědní lhůta a začne běžet první den měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

(V nejčastějším případě – výpovědi z důvodu nadbytečnosti podle písm. c) zákoníku práce, doplníme větu o nároku na odstupné.)

V ……………………… dne ……………………..

podpis zaměstnavatele

………………………….

Výpověď převzal:

podpis zaměstnance

……………………….

Dne ……………………….

nebo

Zaměstnanec odmítl převzít výpověď dne ……………………………..

Podpis svědka odmítnutí

…………………………...

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva zaměstnanců Pracovní právo