Výpověď z pracovního poměru + výpověď smlouvy vzor | VímVíc.cz

Možnosti výpovědí z pracovního poměru + výpověď smlouvy vzor

17. 11. 2023

Rozhodli jste se podat výpověď z pracovního poměru? Článek přináší vzor výpovědí z pracovního poměru ke stažení i podrobnosti, jak napsat výpověď správně. I když ukončení pracovního poměru dohodou není pro většinu z nás nic příjemného, pokusme se situaci ulehčit získáním potřebných informací. Výpovědi smluv vzory výpovědí jsou na konci tohoto článku.

Výpověď z pracovního poměru

Jak napsat výpověď z pracovního poměru

Výpovědí z pracovního poměru se zabývá zákoník práce předpis č. 262/2006 Sb., díl 3, který se zabývá výpovědí z pracovního poměru, výpovědní lhůtou a výpovědními důvody. Pokud je dostatek času, plánujete podání výpovědi z práce a přemýšlíte nad tím, co dělat doma, zákoník práce oddíl 1 § 50 říká o výpovědi z pracovního poměru toto:

 • Výpověď z pracovního poměru musí být vždy vyhotovena písemně, jinak se k ní nedá přihlížet.
 • Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může být podána pouze z důvodů stanovených v § 52.
 • Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance smí být podána z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 • Pokud dojde k výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zaměstnavatel musí ve výpovědi smlouvy vymezit skutkově vše tak, aby nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi smlouvy nesmí být zároveň měněn dodatečně.
 • Odvolání výpovědi smlouvy může být provedeno jen se souhlasem druhé smluvní strany – odvolání výpovědi smlouvy i souhlas s odvoláním musí být písemné.

Je to poměrně srozumitelný návod, jak napsat výpověď z pracovního poměru. Až budete dlouze přemýšlet nad tím, co dělat doma, můžete sepsat výpověď ze strany zaměstnance.

Než provedeme podání výpovědi z práce

Učinit podání výpovědi z práce a skončit v zaměstnání je věc, kterou bychom si měli nejprve pořádně rozmyslet. To, že se přes den nepohodneme s nadřízeným kvůli MultiSportkartě, ještě nutně neznamená, že si na internetu musíme najít výpověď smlouvy vzor a druhý den se rozhodnout k tomu, jak podat výpověď smlouvy. Opravdu je zaměstnání třeba kvůli absenci MultiSportkarty tak špatné a výpověď ze strany zaměstnance je jediným možným řešením?

Pokud jste se již rozhodli a vše dobře promysleli, výpověď z pracovního poměru vzor je v článku níže. Zaměřte se také na to, jak napsat výpověď správně. Výpověď z práce musí v každém případě mít vždy psanou formu. Přijít za nadřízeným a oznámit svůj konec určitě nestačí. Podání výpovědi z práce je nutné zaslat buď poštou, anebo nejlépe přijít za nadřízeným osobně.

Co vědět o výpovědi ze strany zaměstnance

S tím, jak podat výpověď z pracovního poměru, je spojeno velké množství informací, o kterých by měl vědět každý, kdo plánuje podání výpovědi ze strany zaměstnance. Špatné podání výpovědi z pracovního poměru nebude vizitkou pracovníka, jak má vypadat prezentace osoby. Nejdůležitější body, jako je výpověď dohodou o ukončení pracovního poměru, kdy vzniká nárok na odstupné při výpovědi či jak se počítá výpovědní lhůta, budou vysvětleny.

Co to je a k čemu slouží pracovní výkaz? Evidence odpracovaných hodin každého pracovníka se zapisuje do pracovního výkazu. Ten musí obsahovat název a adresu společnosti, veškeré informace ohledně práce apod.

Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Pokud je lékařským posudkem určeno, že zaměstnanec nadále nesmí vykonávat pracovní pozici vzhledem ke zdravotnímu stavu, může nastat dohoda o ukončení pracovního poměru s okamžitým ukončením pracovního poměru. V lékařském posudku to však musí být výslovně uvedeno, pouhé doporučení nebude stačit k výpovědi smlouvy s okamžitým odejitím. Při výpovědi z pracovního poměru ze zdravotních důvodů (obecných) nemá zaměstnanec nárok na odstupné při výpovědi.

Odstupné při výpovědi smlouvy

Informace o odstupném při výpovědi smlouvy je pro zaměstnance důležitá zejména v případech, kdy není výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance, ale výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. V takové chvíli má zaměstnanec ze zákona nárok na odstupné při výpovědi smlouvy. Částka se pohybuje ve výši maximálně 3 měsíčních platů, tedy stejně jako je výpovědní lhůta. Pokud je však výpověď ze strany zaměstnance, žádného odstupného při výpovědi se ve většině případů nedočká.

Dvouměsíční výpovědní lhůta nebo tříměsíční?

Výpovědní lhůta činí ve většině případů 2 měsíce, někdy je výpovědní lhůta 3 měsíce, a je stanovena zákonem. Kdy se začíná počítat dvouměsíční výpovědní lhůta (je to dobré téma, jak začít konverzaci v pracovním kolektivu)? Mnoho lidí se domnívá, že se výpovědní lhůta rozbíhá následující den po doručení výpovědi z pracovního poměru. To však není pravda. Dvouměsíční výpovědní lhůta nebo výpovědní lhůta 3 měsíce začíná vždy prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi z práce.

V průběhu výpovědní lhůty máte rovněž nárok na půl dne volna každý týden pro hledání nové práce. Tento volný čas je možné využít pro pracovní pohovory a pročítání inzerátů. Ke změně situace ale dochází při výpovědi ve zkušební době. Pak totiž žádná výpovědní lhůta neexistuje a pracovníkovi nic nebrání v tom opustit pracoviště v podstatě ihned. Stejnou možnost má však i zaměstnavatel. Pokud není spokojený s odváděnou prací zaměstnance a ten je stále ve zkušební době, může být podána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty.

Zaměstnanec ani zaměstnavatel navíc nemusí uvádět důvody k podání výpovědi smlouvy. Jak podat výpověď smlouvy bez výpovědní lhůty? Je to v situacích, kdy je výpověď dohodou o ukončení pracovního poměru či okamžitým zrušením pracovního poměru. Jestliže se pracovník nebojí, jak začít konverzaci s nadřízeným, a domluví se s ním na výpovědi dohodou + na nedodržení dvouměsíční výpovědní lhůty, ta nebude žádná. Zaměstnavatel tím prokáže, jak má vypadat prezentace správného šéfa v očích zaměstnanců. Ovšem pokud je schopný nahradit tak rychle pracovní pozici, která bude volná.

Výpověď dohodou o ukončení pracovního poměru

Často využívaným způsobem, jak odejít ze zaměstnání, je podat žádost o ukončení pracovního poměru dohodou. Jak název napovídá, výpověď dohodou o ukončení pracovního poměru vzniká dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce má v tomto případě tři jasné podmínky:

 • Dohoda musí být provedena písemně
 • Je nutné v ní uvést sjednané datum skončení pracovního poměru
 • Každá smluvní strana obdrží jednu kopii o vyhotovení

Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, je možné získat odstupné při výpovědi dohodou. Ukončení pracovního poměru dohodou je někdy také nazýváno jako dohoda o ukončení pracovního poměru. Jedná se o ten samý pracovněprávní úkon.

Zápočtový list

Dalším důležitým dokumentem, který si bezpodmínečně musíte odnést od svého zaměstnavatele po ukončení pracovního poměru dohodou nebo podáním výpovědi z pracovního poměru jednou ze smluvních stran, je zápočtový list. Tento dokument slouží jako potvrzení o zaměstnání a měl by být vydán automaticky, tedy bez žádosti zaměstnance.

Jedinou výjimkou, kdy zaměstnavatel zápočtový list vydávat nemusí, je u dohody o provedení práce (DPP). Více informací o tom, jaké náležitosti musí obsahovat a co do zápočtového listu neuvádět je v článku, který se zápočtovému listu přímo věnuje.

Už mám nové zaměstnání, co teď?

Jestli se během výpovědní lhůty 3 měsíců podařilo najít si novou práci, takový člověk má velkou výhodu. Je třeba nezapomenout na některé dokumenty, které bude rozhodně potřebovat.

 • Životopis – CV je takovou vizitkou každého zájemce o zaměstnání. Zapisují se do něj všechny aktuality od doby, kdy ho jedinec posílal naposledy.
 • Zápočtový list – O něj si řekněte v práci, ze které odcházíte. Pak tento dokument přinesete do nového působiště a máte hotovo.
 • Výpis z rejstříku trestů – Pro většinu společností je podmínkou. Za poplatek ho vyhotoví třeba Česká pošta nebo přes Portál občana či přes datovou schránku.
 • Doklad totožnosti – Je samozřejmostí, bude potřeba k sepsání pracovní smlouvy.

Jak je to s úřadem práce?

Nebývá výjimkou, že si člověk nové zaměstnání během dvouměsíční výpovědní lhůty nestihne najít. Pak by neměl zapomenout na to, že podle zákona má od skončení zmíněné výpovědní doby pouze 3 pracovní dny na přihlášení do registru úřadu práce. Pokud tak učiní, jeho zdravotní a sociální pojištění bude automaticky hrazeno státem.

Také je dobré si zažádat o podporu v nezaměstnanosti či o rekvalifikační kurz. Nejprve je dobré zjistit, jestli na podporu v nezaměstnosti má jedinec nárok. Další možný scénář je takový, že zájemce úspěšně prošel výběrovým řízením do nové práce, ale mezi odchodem předchozí práce a nástupem do nové vznikl několikadenní prostor.

I v takovém případě se rozhodně na úřadu práce zaregistrujte. Na podporu v nezaměstnanosti totiž rovněž máte nárok. Stejně tak ušetříte i na pojištění. Než si začnete hledat novou práci, podívejte se na platové tabulky, které vám napoví, jaký plat můžete získat. A jestli stále nevíte, kam svoji kariéru po ukončení pracovního poměru směřovat, pak navštivte aktuální nabídku práce a spolu s ní i hodnocení zaměstnavatelů.

Výpověď z pracovního poměru vzor

V následující části článku jsou vzory výpovědí z pracovního poměru (výpověď dohodou vzor, vzor výpovědi z pracovního poměru ve zkušební době a výpovědi smluv vzory ze strany zaměstnance a zaměstnavatele). Najděte si a použijte takovou výpověď z pracovního poměru vzor, která vaší situaci podle typu smlouvy vyhovuje nejvíce.

Výpověď dohodou vzor

Snad nejlepší způsob ukončení práce je výpověď dohodou o ukončení pracovního poměru, kdy se obě strany dohodnou na termínu ukončení, případně na výpovědní lhůtě. Výpověď dohodou vzor může nasměrovat, jak podat výpověď z práce.

(vzor)

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název……………

IČ: .....................

Sídlo …………………….

Jednající/zastoupená/ý .......................

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Pan/í .....................................................

Rodné číslo ....................................

Bydliště ...................

(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ………………, na základě které zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako ……………………….

Pracovní poměr skončí dnem ………... (datum).

K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance.

nebo

Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou je ……………………. (důvody musejí být v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec).

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

V ............... dne ..............

..............………………….

Zaměstnavatel

(razítko a podpis)

V .............. dne ........……

..............…………………

Zaměstnanec

(podpis)

Vzor výpovědi z pracovního poměru ve zkušební době

Během tříměsíční zkušební doby je možné podat výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance, tak z pozice zaměstnavatele. A to bez udání důvodu. Zde platí, že výpověď z pracovního poměru musí být doručena nejpozději 3 dny před koncem této doby a v platnost vchází ještě tentýž den. Výpověď ve zkušební době je podávána, pokud zaměstnanec není spokojen s danou pracovní pozicí a nechce jí dále vykonávat.

Podání výpovědi smlouvy a následný odchod ze zaměstnání je možný okamžitě po oznámení. Stejně tak ale může podat výpověď sám zaměstnavatel, na což ve většině případů nemá pracovník možnost reagovat. Vzor výpovědi z pracovního poměru ve zkušební době napoví více.

(vzor)

Výpověď ve zkušební době

Společnost ……………………………

IČ: ………………………………………

Sídlo ……………………………………

Jednající ………………………………

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané ……..., pracuji ve vaší společnosti jako …………….. V uzavřené pracovní smlouvě je sjednaná tříměsíční zkušební doba. V souladu s ustanovením §66 zákoníku práce vám sděluji, že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni …………….

V …………………………… dne …………………….

Podpis zaměstnance

…………………………..

Podpis zaměstnavatele

……………………..

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru je možné podat z pozice zaměstnance kdykoliv, bez udání důvodu. Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance to ukazuje. Poté se uplatňuje standardní dvouměsíční výpovědní lhůta.

(výpověď vzor)

Výpověď z pracovního poměru

Název zaměstnavatele ………………………………

IČ: ………………………………………………………..

Sídlo ……………………………………………………….

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane/í …………………,

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne ……………, zaměstnán/a jako …………………………………… . Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ………………………… .

V …………………………. dne ……………

Podpis zaměstnance

……………………...

Datum narození ……………...

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………..

Převzal/a:

Datum …………

Jméno ……………………….

Funkce ………………..

Podpis zaměstnavatele

………………………..

Výpověď z pracovního poměru VZOR – Ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen vždy udat důvod výpovědi tak, jak je uvedeno v zákoníku práce.

(výpověď vzor)

Výpověď daná zaměstnavatelem

(podle § 52 písm. g) zákoníku práce)

(Zaměstnanec)

Jméno a příjmení ………………………………….

Adresa …………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážený/á pane/í,

sdělujeme vám, že v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoníku práce rozvazujeme váš pracovní poměr v ………………………………….., a to formou výpovědi z důvodu …………………………………. . Dvouměsíční výpovědní lhůta a začne běžet první den měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

(V nejčastějším případě – výpovědi z důvodu nadbytečnosti podle písm. c) zákoníku práce, doplníme větu o nároku na odstupné při výpovědi.)

V ……………………… dne ……………………..

Podpis zaměstnavatele

………………………….

Výpověď převzal:

Podpis zaměstnance

……………………….

Dne ……………………….

nebo

Zaměstnanec odmítl převzít výpověď dne ……………………………..

Podpis svědka odmítnutí

…………………………...

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody