Přihlášení na úřad práce | Rekvalifikační kurzy | VímVíc.cz

Přihlášení na úřad práce: Rekvalifikační kurzy a podpora v nezaměstnanosti

06. 07. 2023

Jak funguje přihlášení na úřad práce online, co potřebuju na úřad práce za dokumenty, jak vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jaké jsou rekvalifikační kurzy od Úřadu práce ČR? Jedna rada úvodem: Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru by měl být první krok po skončení v práci.

Přihlášení na úřad práce

Registrace na úřad práce: Jak probíhá přihlášení na úřad práce

Mnoho lidí se v životě ocitne v situaci, kdy ztratí svou práci. Buď podali výpověď ve zkušební době, anebo dostali výpověď od zaměstnavatele. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru by mělo být to první, co takový člověk udělá. Základem je, aby po ukončení pracovního poměru plynule navazovala registrace na úřad práce online. Jak by mělo proběhnout přihlášení na úřad práce a kdy se přihlásit na úřad práce?

Doporučuje se zajít na úřad a provést registraci na úřad práce do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl ukončen poslední pracovní poměr. Bude-li to splněno, zájemce o přihlášení na úřad práce bude zařezen do evidence ode dne, který následuje po dni skončení zaměstnání. Přihlášení na úřad práce se říká také evidence uchazečů o zaměstnání či evidence zájemců o zaměstnání. Dnes je už celkem běžné přihlášení na úřad práce online cestou.

Dříve bylo pro registraci na úřad práce nutné navštívit Úřad práce ČR ve městě, kde bylo trvalé bydliště daného zájemce o registraci na úřadu práce. Jakmile našel uchazeč pracovní místo, bylo potřeba zase zrušit registraci na úřadu práce. Nyní je možné provést přihlášení na úřad práce na kterémkoliv kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru nemusí být nepříjemnou záležitostí, jako tomu bylo v minulosti pro mnohé lidi.

Kvůli evidenci na úřad práce není nutné cestovat

Kvůli návštěvám úřadů a evidencí na úřady práce už není nutné cestovat po České republice. Zejména u opětovného přihlášení na úřad práce se jedná o příjemnou změnu. Velká část mladých lidí měla například stále přihlášené trvalé bydliště u rodičů, ale žila a pracovala ve stovky kilometrů vzdáleném městě. Kvůli ztrátě zaměstnání se lidé museli vracet „domů", do svého trvalého bydliště, a zde na příslušném úřadu provést přihlášení na úřad práce, přestože po vyřešení úřadů neměli, co dělat doma.

Registrace na úřad práce online je vhodná, i když má zájemce nalezenou novou práci, ale nenavazuje přímo na ukončení pracovního poměru v minulém (ukončeném) zaměstnání. Kdybychom to shrnuli, první věc, kterou je třeba řešit při ztrátě zaměstnání či ukončení podnikání je přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru. Zájemce by si měl s sebou vzít veškeré dokumenty k novému zaměstnání a/nebo k ukončenému zaměstnání, které má.

Lidé se mylně domnívají, že pokud nechtějí podat žádost o podporu v nezaměstnanosti, nemusí provádět přihlášení na úřad práce. To je však mylná domněnka. Jak se přihlásit na úřad práce co nejpohodlněji prozradí následující odstavce. Při hledání nové práce jsou pro potenciální zaměstnance důležité benefity pro zaměstnance, nejen výška budoucího platu. Benefitů pro zaměstnance je celá řada a liší se.

Ne všechny výhody jsou nabízené ve všech pracovních oblastech. Oblíbeným benefitem je MultiSport karta nebo stravenky. Obě dvě zmíněné výhody patří mezi zcela běžné. Kromě MultiSport karty a stravenek je možné v zaměstnaneckých benefitech najít občerstvení na pracovišti, posilovnu v budově práce nebo příspěvky na penzijní pojištění. Nabídku konkrétních výhod pro zaměstnanece vypisuje zaměstnavatel.

Uchazeč o zaměstnání není zájemce o zaměstnání

Při specifické terminologii se můžeme často setkávat se záměnou pojmů. Příkladem je zcela běžná záměna kreditní karty s debetní kartou. Přitom rozdíl mezi nimi je značný: kreditní karta čerpá peníze banky, debetní karta využívá finance majitele účtu. Podobné je to s termíny využívanými k evidenci na úřadu práce. Zájemce o zaměstnání je fyzická osoba, která má práci, ale chce ji změnit nebo je dokonce ztrátou zaměstnání ohrožena. Naopak uchazeč o zaměstnání je osoba, která nemá práci a žádá o její zprostředkování.

Přihlášení na úřad práce online

Registrace na úřad práce nemusí vždy probíhat osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu, existuje přihlášení na úřad práce online. Jak se přihlásit na úřad práce online? Například prostřednictvím datové schránky, identity občana nebo e-mailem podepsaným elektronickým podpisem, případně zaslat poštou nebo je odevzdat osobně na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost je nutné podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má uchazeč trvalé bydliště. To je velmi příjemným usnadněním třeba u opětovného přihlášení na úřad práce, když se člověk nezdržuje v místě trvalého bydliště.

Jak se přihlásit na úřad práce a kdy

Finanční výpadek zasáhne každého člověka, který ztratil práci. Ať už z práce odchází na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele, nebo odešel sám na základě svého rozhodnutí. Již bylo uvedeno, že je vhodné co nejdříve od ukončení pracovního poměru provést přihlášení na úřad práce. Známe také způsoby, jak se přihlásit na úřad práce.

Čím dříve přijdete na úřad práce se všemi náležitými dokumenty a uplatníte nárok na podporu v nezaměstnanosti, tím více snižujete šanci na případný finanční výpadek. Kdy se přihlásit na úřad práce, aby bylo vše v pořádku? Nejlépe do 3 dnů od ukončeného zaměstnání. Díky tomu bude jedinec zařazen do evidence úřadu práce ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Zájemce by si měl vzít s sebou na první schůzku všechny dokumenty, které obdržel od bývalého zaměstnavatele.

Pracovní výkaz neboli výkaz práce slouží k evidenci odpracovaných hodin zaměstnanců. Pracovní výkazy obsahují činnost a dobu provedení práce.

Je pravda, že dnes je možné provést přihlášení na úřad práce online, přesto se najdou lidé, kteří si rádi vyřizují důležité záležitosti osobně. Pokud by nějaký dokument při osobní schůzce na ÚP chyběl, je možné jej doložit později. Hledání nové práce by mělo být prioritou. Ostatní činnosti se přesouvají až na dobu, kdy bude mít člověk vyřízené přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru a vše bude zajištěné.

Co potřebuju na úřad práce za dokumenty

Základní dokument je samozřejmě platný doklad totožnosti. Může jím být občanský průkaz, cestovní pas nebo náhradní doklad, kterým je možné prokázat totožnost žadatele a místo trvalého bydliště. Také je třeba připravit si doklady o skončení posledního pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti atd. Co potřebuju na úřad práce přinést:

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu
 • U absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Tyto tři dokumenty jsou nutné pro přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru nebo pro zařazení do evidence na úřadu práce při ukončení vzdělání (a hledání nové práce). Níže v článku budou uvedené podklady nutné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a při žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti (č.435/2004 Sb.) stanovuje práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. Zákon stanovuje, kdo se může stát uchazečem o zaměstnání, co znamená pojem bydliště, dále určuje, kdo nemůže být zařazen do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Práv a povinností je mnoho. Bude uvedeno pouze pár zajímavých, a pro zájemce o zařazení do evidence úřadu práce, a klíčových informací.

Uchazeč o zaměstnání má právo na zprostředkování zaměstnání (vyhledání vhodného pracovního místa, poradenství), nárok na podporu v nezaměstnanosti, na pracovní rehabilitaci, pokud má zdravotní postižení. Kromě práv má uchazeč o zaměstnání také své povinnosti, kam patří poskytovat Úřadu práce ČR potřebnou součinnost, dostavit se na schůzky ve stanoveném termínu, sdělovat úřadu údaje o zdravotnííh omezeních atd.

Důležitou povinností je nejpozději do 8 kalendářních dnů oznámit osobně nebo písemně úřadu změnu, která je rozhodující pro zařazení do evidence na úřadu práce. Pokud má jedinec dočasnou neschopnost, měl by toto oznámit ÚP ČR do 3 kalendářních dnů od vydání potvrzení.

Co zprostředkuje Úřad práce ČR

Proč je nutné provést přihlášení na úřad práce, pokud jsem nezaměstnaný? Zejména proto, aby při žádosti o důchod v budoucnu bylo vyhověno (aby jedinec dokázal, že buď pracoval, anebo se pomocí úřadu práce snažil pracovat) a také proto, že při splnění podmínek bude jedinec moci využít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Další věc, kterou může úřad práce zprostředkovat, je nové pracovní místo. Jestliže některá nabídka prace v okolí bude odpovídat kvalifikaci uchazeče o zaměstnání, zdravotní způsobilosti a zkušenostem, úřad práce jej o tom bude informovat. Je důležité připomenout, že úřad práce může zprostředkovat kariérové poradenství a může zabezpečit vhodný rekvalifikační kurz. Možností je také úřad práce rekvalifikace. Pokud nevíte, co dělat doma, máte dost volného času a chcete se rekvalifikovat z domova, podívejte se na dostupné rekvalifikační kurzy.

Úřad práce ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) poskytuje například pomoc v hmotné nouzi, případně ošetřování člena rodiny při výpadku příjmu. Pomoc v hmotné nouzi jsou ve skutečnosti 3 různé dávky: mimořádná okamžitá pomoc, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Ošetřování člena rodiny se hodí v případě, kdy musí zaměstnanec pečovat o dítě mladší 10 let či o blízkou osobu a nemůže kvůli této péči docházet do zaměstnání.

Rekvalifikační kurzy: Úřad práce rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikační kurz na kterémkoliv místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Jedná se o místo, kde se reálně zdržují. Úřad práce rekvalifikace znamená možnost financování (plně nebo částečně) zvolené rekvalifikace. Úřad práce rekvalifikace, které hradí ÚP:

 1. Rekvalifikace zajištěné úřadem práce
 2. Zvolené rekvalifikace
 3. Rekvalifikace zaměstnanců

Úřad práce rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, například z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu úřad práce rekvalifikace nárok nevzniká automaticky! Rekvalifikační kurzy od ÚP mohou být poskytnuty uchazečům a zájemcům evidovaných na ÚP ČR, kteří splňují vstupní předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a kteří se aktivně snaží změnit svou situaci na trhu práce.

Rekvalifikačních kurzů hrazených úřadem práce může využít kdokoliv, kdo splňuje podmínky. Úřad práce poskytne na rekvalifikační kurz až 50.000 Kč v průběhu tří let. Základní podmínka pro nástup do rekvalifikačnícho kurzu je evidence na úřadu práce. Zájemce o úřad práce rekvalifikaci si vyplní formulář s názvem Zájem o zvolenou rekvalifikaci a podá jej nejpozději 14 dní před zahajením rekvalifikačního kurzu, aby se vše stihlo včas. Požadavek o schválení nástupu do rekvalifikačního kurzu posuzuje odborná komise úřadu práce. Veškeré rekvalifikační kurzy hrazené ÚP musí mít akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti může získat uchazeč, který podal žádost o podporu v nezaměstnanosti a splnil podmínky. Podpora v nezaměstnanosti podmínky jsou tyto. Uchazeč o zaměstnání během posledních 2 let, před zařazením do evidence úřadu práce, získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu.

Jednoduše řečeno, pokud odpracoval v uplynulých 2 letech minimálně 12 měsíců a během této doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“. Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o osobu blízkou.

Podpora v nezaměstnanosti bohužel nemůže být nárokována starobními důchodci. Podpora v nezaměstnanosti podmínky a podklady nutné pro posouzení nároku při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou následující:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • Potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

U osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je nutné doložit ještě potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku. Pokud splňujete všechny podmínky a například 10 let v kuse pracujete, tak se nebojte udělat si kupříkladu 3 měsíce volno a evidujte se na úřadu práce. V některých společnostech se na tom můžete domluvit se svým zaměstnavatelem a jako OSVČ je to ještě jednodušší. Po dobu přihlášení na úřad práce za vás platí sociální a zdravotní pojištění stát.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Pokud byly splněny všechny náležitosti pro žádost o podporu v nezaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti podmínky), je důležité zmínit délku podpory v nezaměstnanosti. Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti bude popsáno níže. Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby následovně:

 • Do 50 let věku: 5 měsíců
 • Nad 50 do 55 let věku: 8 měsíců
 • Nad 55 let věku: 11 měsíců

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti podmínky byly splněny, známe nyní i délku podpory v nezaměstnanosti. Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti? Odvíjí se od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

 • První 2 měsíce podpůrčí doby činí 65 %
 • Další 2 měsíce 50 %
 • Po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání

V případě OSVČ bere úřad práce v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na 1 kalendářní měsíc. Jestliže uchazeč o zaměstnání ukončil poslední zaměstnání sám bez vážného důvodu před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud si někdo neví rady s tím, jak vypočítat procenta, není třeba zoufat. Ne všechny případy pro počítání procent jsou tak snadné, jako zjistit, kolik stojí výrobek po slevě 50 %. Existuje cesta ke zjednodušení procesu, jak vypočítat procenta. Je to buď kalkulačka v mobilu, anebo online kalkulačka procent.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti byla pro rok 2021 ve výši 20.075 Kč, v roce 2023 se jedná o částku 22.798 Kč. V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti? Přesný termín výplaty není stanovený, záleží tedy na úřadu práce. Uchazeč si může zvolit, zda požaduje výplatu na bankovní účet nebo hotově. V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Zaměstnání a podnikání Návody