Přihlášení na úřad práce: Kdy podat žádost o podporu v nezaměstnanosti? | VímVíc.cz

Přihlášení na úřad práce: Kdy podat žádost o podporu v nezaměstnanosti?

18. 03. 2022

Jak funguje registrace na úřad práce? Co potřebuji na úřadu práce vyplnit za dokumenty, kdy se přihlásit na pracovní úřad a jaké vyžaduje podpora v nezaměstnanosti podmínky? Jedna rada úvodem: Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru by měl být první krok po skončení v práci.

Registrace na úřad práce: Jak probíhá přihlášení na úřad práce

Mnoho lidí řeší v životě situaci, že ztratili práci. Buď podali výpověď ve zkušební době, anebo dostali výpověď od zaměstnavatele. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru by mělo být to první, co uděláte po ztrátě práce. Základem je, aby po ukončení pracovního poměru plynule navazovala registrace na úřad práce. Jak by mělo proběhnout přihlášení na úřad práce a kdy se přihlásit na úřad práce?

Doporučuje se zajít na úřad práce do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jste ukončili poslední pracovní poměr a provést registraci na úřad práce, tzv. evidenci uchazečů o zaměstnání. Dnes je už celkem běžné přihlášení na úřad práce online. Dříve bylo pro registraci na úřad práce nutné navštívit úřad práce ve městě, kde bylo trvalé bydliště daného uchazeče.

Jakmile uchazeč našel pracovní místo, bylo potřeba zase zrušit registraci na úřadu práce. Nyní je možné provést přihlášení na úřad práce na kterémkoliv kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru nemusí být nepříjemnou záležitostí, jako tomu bylo v minulosti pro mnohé lidi.

Zejména u opětovného přihlášení na úřad práce se jedná o příjemnou změnu. Velká část mladých lidí měla například stále přihlášené trvalé bydliště u rodičů, ale žila a pracovala ve stovky kilometrů vzdáleném městě. Kvůli ztrátě zaměstnání se lidé museli vracet ,,domů", do svého trvalého bydliště, a zde na příslušném úřadu provést přihlášení na úřad práce.

Zaregistrujte se na úřad práce do 3 dnů ode dne, kdy jste ukončili poslední pracovní poměr.

Registrace na úřad práce je vhodná, i když máte nalezenou novou práci, ale nenavazuje přímo na ukončení pracovního poměru v minulém (ukončeném) zaměstnání. Kdybychom to shrnuli, první věc, kterou je třeba řešit při ztrátě zaměstnání či ukončení podnikání je registrace na úřadu práce.

Vezměte si s sebou všechny potřebné dokumenty, které máte, mohly by se hodit (blíže popíšeme níže v tomto článku). Lidé se mylně domnívají, že pokud nechtějí podat žádost o podporu v nezaměstnanosti, nemusí provádět přihlášení na úřad práce. To je však mylná domněnka. Jak se přihlásit na úřad práce co nejpohodlněji prozradí následující odstavec.

Přihlášení na úřad práce online

Registrace na úřad práce nemusí vždy probíhat osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu, existuje přihlášení na úřad práce online. Jak se přihlásit na úřad práce touto cestou? Například prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost je nutné podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má uchazeč trvalé bydliště. To je velmi příjemným usnadněním třeba u opětovného přihlášení na úřad práce, když se člověk nezdržuje v místě trvalého bydliště.

Jak se přihlásit na úřad práce a kdy se přihlásit na úřad práce

Finanční výpadek zasáhne každého člověka, který ztratil práci. Ať už z práce odchází na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele, nebo odešel sám na základě svého rozhodnutí. Již bylo uvedeno, že je vhodné co nejdříve od ukončení pracovního poměru provést přihlášení na úřad práce. Známe také způsoby, jak se přihlásit na úřad práce.

Čím dříve přijdete na úřad práce se všemi náležitými dokumenty a podáte žádost o podporu v nezaměstnanosti, tím více snižujete šanci na případný finanční výpadek. Kdy se přihlásit na úřad práce, aby bylo vše v pořádku? Nejlépe do 3 dnů od ukončeného zaměstnání. Vezměte si s sebou na první schůzku všechny dokumenty, které máte od bývalého zaměstnavatele.

Je pravda, že dnes je možné provést přihlášení na úřad práce online cestou, přesto se najdou lidé, kteří si rádi vyřizují důležité záležitosti osobně. Pokud by nějaký dokument při osobní schůzce na ÚP chyběl, je možné jej doložit později. Hledání nové práce by mělo být prioritou. Ostatní činnosti nechte až na dobu, kdy budete mít vyřízené přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru a vše bude zajištěné.

Co potřebuji na úřad práce za doklady?

Základní dokument je samozřejmě průkaz totožnosti. Může jím být občanský průkaz, cestovní pas nebo náhradní doklad, kterým je možné prokázat totožnost žadatele a místo trvalého bydliště. Také si připravte doklady o skončení posledního pracovního poměru. To může být například výpověď o skončení pracovního poměru dohodu. Co potřebuji na úřad práce přinést:

 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu
 • U absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Tyto tři dokumenty jsou nutné pro přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru nebo pro zařazení do evidence úřadu práce při ukončení vzdělání (a hledání nové práce). Níže v článku budou uvedené podklady nutné pro posouzení nároku při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Zápočtový list vzor může pomoci v orientaci, zda potvrzení o zaměstnání obsahuje vše potřebné.

Co úřad práce zprostředkuje?

Ptáte se, proč je nutné provést přihlášení na úřad práce, pokud jste nezaměstnaní? Zejména proto, aby vám při žádosti o důchod v budoucnu bylo vyhověno (abyste dokázali, že jste buď pracovali, anebo jste se pomocí úřadu práce snažili pracovat) a také proto, že vám při splnění podmínek bude úřad práce vyplácet podporu v nezaměstnanosti.

S rekvalifikací vám může pomoci i úřad práce rekvalifikace.

Další věc, kterou vám může úřad zprostředkovat, je nové pracovní místo. Jestliže některá nabídka prace v okolí bude odpovídat vaší kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a zkušenostem, úřad práce vás o tom bude informovat. Nezapomeňte také na to, že úřad práce vám může zprostředkovat kariérové poradenství a může zabezpečit vhodný kurz. Možností je také úřad práce rekvalifikace. Pokud se chcete rekvalifikovat z pohodlí domova, podívejte se na dostupné online kurzy.

Úřad práce rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikaci na kterémkoliv místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Jedná se o místo, kde se reálně zdržují. Úřad práce rekvalifikace znamená možnost financování (plně nebo částečně) tří variant rekvalifikací. Úřad práce rekvalifikace, které hradí ÚP:

 1. Rekvalifikace zajištěné úřadem práce
 2. Zvolené rekvalifikace
 3. Rekvalifikace zaměstnanců

Úřad práce rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu úřad práce rekvalifikace nárok nevzniká automaticky!

Podpora v nezaměstnanosti podmínky

Podporu v nezaměstnanosti může získat uchazeč, který podal žádost o podporu v nezaměstnanosti a splnil podmínky. Podpora v nezaměstnanosti podmínky jsou tyto. Uchazeč o zaměstnání během posledních 2 let, před zařazením do evidence úřadu práce, získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu.

Jednoduše řečeno, pokud odpracoval v uplynulých 2 letech minimálně 12 měsíců a během této doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci ,,brigád“. Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o osobu blízkou.

Podpora v nezaměstnanosti bohužel nemůže být nárokována starobními důchodci. Podpora v nezaměstnanosti podmínky a podklady nutné pro posouzení nároku při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou následující:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • Potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

U osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je nutné doložit ještě potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku.

Pokud splňujete všechny podmínky a například 10 let v kuse pracujete, tak se nebojte udělat si kupříkladu 3 měsíce volno a evidujte se na úřadu práce. V některých společnostech se na tom můžete domluvit se svým zaměstnavatelem a jako OSVČ je to ještě jednodušší. Po dobu přihlášení na úřad práce za vás platí sociální a zdravotní pojištění stát.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Pokud byly splněny všechny náležitosti pro žádost o podporu v nezaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti podmínky), je důležité zmínit délku podpory v nezaměstnanosti. Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti bude popsáno níže. Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby následovně:

 • Do 50 let věku: 5 měsíců
 • Nad 50 do 55 let věku: 8 měsíců
 • Nad 55 let věku: 11 měsíců

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti podmínky byly splněny, známe nyní i délku podpory v nezaměstnanosti. Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti? Odvíjí se od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

 • První 2 měsíce podpůrčí doby činí 65 %
 • Další 2 měsíce 50 %
 • Po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání

V případě OSVČ bere úřad práce v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na 1 kalendářní měsíc. Jestliže uchazeč o zaměstnání ukončil poslední zaměstnání sám bez vážného důvodu před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti byla pro rok 2021 ve výši 20.075 Kč. V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Pro rok 2021 to bylo 7.600 Kč, pro letošní rok 2022 se jedná o částku 8.100 Kč.

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti? Přesný termín výplaty není stanovený, záleží tedy na úřadu práce. Uchazeč si může zvolit, zda požaduje výplatu na bankovní účet nebo hotově. V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

Úřad práce: Mohu odmítnout nabízené místo?

Pokud vám místo zprostředkované úřadem práce nebude vyhovovat, nemáte moc na výběr. Pokud jej totiž odmítnete, je zde hrozba sankčního vyřazení. Znamená to, že byste mohli provést opětovné přihlášení na úřad práce až za 6 měsíců. Stejná situace vás čeká i tehdy, kdy ukončíte zprostředkovaný pracovní poměr ve zkušební době. Jediná možnost tedy je, že jako kandidát nebudete vyhovovat. Pokud vás ale přijmou, musíte vydržet, dokud nenajdete lepší pracovní místo. Pokud pracovní místo nepřijmete, hrozí vám sankční vyřazení z úřadu práce.

Neschopenka, rodičovská dovolená a úřad práce

Pokud jste na neschopence, tak nemůžete jít na úřad práce. Pokud plánujete dát výpověď v práci a udělat si registraci na úřadu práce, musíte pracovní neschopenku nejprve ukončit, protože nemůžete současně pobírat nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti. Co se týče rodičovské dovolené, tak na úřad práce se můžete přihlásit až tehdy, když vám rodičovská dovolená skončí. Podpora v nezaměstnanosti se bude počítat z průměrné mzdy.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Pracovní právo Jak být úspěšný