Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů | VímVíc.cz

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

 1. (i) Registrační formulář

  Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost se zaregistrovat k webovému portálu vimvic.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Registrace klienta Jméno, příjmení, e-mailový kontakt Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás zaregistrovat.

  Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby a služby našich obchodních partnerů. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tyto obchodní nabídky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních nabídek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého e-mailu).

 2. (ii) Webový formulář zájemců o pracovní nabídku

  Prostřednictvím webového formuláře máte možnost projevit svůj zájem o pracovní nabídky. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Registrace zájemce o pracovní nabídku Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, informace z CV, informace z LinkedIn profilu, další zájemcem sdělené informace Oprávněný zájem kontaktovat zájemce o pracovní nabídku
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni zpracovávat Vaše osobní údaje ani je předat vybranému zaměstnavateli či třetí straně, která se zaměstnavatelem spolupracuje.

  Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním novinek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat novinky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání novinek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého e-mailu).

 3. (iii) Formulář objednávky kurzu

  Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost si objednat a zakoupit online kurz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Provedení objednávky online kurzu Jméno, příjmení, kontaktní adresa, platební údaje Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat a zpřístupnit online kurz.

  Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby a služby našich obchodních partnerů. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

 4. (iv) Formulář firemního profilu

  Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost zaregistrovat Vaši společnost. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Kontaktování společnosti Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, pracovní pozice Oprávněný zájem kontaktovat klienta
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.

  Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby a služby našich obchodních partnerů. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

 5. (v) Formulář „stát se lektorem“

  Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost nás kontaktovat a stát se naším lektorem. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Kontaktování potencionálního lektora Jméno, příjmení, e-mailová adresa Oprávněný zájem kontaktovat potencionálního lektora
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaši strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat s nabídkou spolupráce.

  Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním novinek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat novinky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání novinek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého e-mailu).

 6. (vi) Formulář ke stažení e-booku

  Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost stáhnout E-book zdarma. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
  Stažení e-booku Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, firma Oprávněný zájem kontaktovat klienta
  Zasílání nabídky služeb naší společnosti a našich obchodních partnerů E-mailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení služeb

  Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám E-book zaslat nebo Vás kontaktovat.

  Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby a služby našich obchodních partnerů. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu pěti let od Vaší registrace, případně od Vašeho posledního přihlášení, pokud bychom k jejich zpracování neměli jiný právní titul.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Zaměstnavatelé poptávající uchazeče o práci (v případě osobních údajů zájemců o práci) Aby mohli zaměstnavatelé kontaktovat uchazeče o práci a vybírat je dle jejich poskytnutých údajů a životopisů
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání e-mailů V současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá e-maily

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Právo uživatelů na výmaz údajů: Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizováno dne: 24. 5. 2018