Výpočet čisté mzdy 2021 | Mzdová kalkulačka | VímVíc.cz

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců v roce 2021 díky mzdové kalkulačce do jedné minuty! Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet, existují i další způsoby, jakým může být vyplácena mzda. Pro výpočet čisté mzdy je třeba znát několik proměnných jako je hrubá mzda, počet dětí či stupeň invalidity. V letošním roce došlo ke zrušení superhrubé mzdy a proto se čistá mzda počítá ze mzdy hrubé. Díky tomu si zaměstnanci přijdou na vyšší čistou mzdu.

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2021

Výpočet čisté mzdy kalkulačka
Čistá mzda mi nestačí! Potřebuji půjčit Chci najít lépe placenou práci

Čistá mzda 2021

Před samotným výpočtem čisté mzdy je nutné definovat, co čistá mzda je? Čistá mzda je částka, kterou zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci po odečtení všech povinných položek, jakými jsou zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu. Tyto položky jsou odečítány z hrubé mzdy, která obsahuje všechny prémie, odměny a příplatky. Z této celkové částky, z hrubé mzdy, je poté odečteno zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a daň z příjmu (15 %).

Čistá mzda a její výpočet 2021

Při hledání nového zaměstnání se během pracovního pohovoru hovoří o částce, kterou žadatel o zaměstnání za odvedenou práci obdrží. Obvykle hovoří personalisté o hrubé mzdě, ze které se budou ještě odečítat daně a zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnance ale zajímá částka, která jim bude každý měsíc přicházet na bankovní účet.

Částka, která přijde zaměstnanci každý měsíc na účet (existují i další způsoby, jak si mzdu nechat zasílat), je čistou mzdou, která už je zbavená daní a zdravotního a sociálního pojištění a jsou v ní zohledněny i daňové bonusy. Online kalkulačka čisté mzdy z hrubé mzdy vypočítá mzdu čistou, stačí pouze zadat všechny informace (hrubou mzdu, počet dětí, zda je zaměstnanec ženatý/vdaná, aj.).

Postup výpočtu čisté mzdy 2021

Online kalkulačka výpočtu čisté mzdy přesně vypočítá, jaká bude výše čisté mzdy 2021. V kalkulačce je podrobně vidět, kolik odvádí zaměstnanec státu a kolik státu odvádí zaměstnavatel. Pokud má zaměstnanec úlevy na dani, např. daňové zvýhodnění na děti, i tato sleva je v konečném výčtu zohledněna.

Postup výpočtu čisté mzdy krok za krokem:

 1. Nejdříve je potřeba vzít hrubou mzdu a k té přičíst 4,5 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění, získáme superhrubou neboli zdanitelnou mzdu.
 2. Dále je potřeba z hrubé mzdy odečíst 15 % zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti.
 3. Pokud zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal daňové přiznání, je možné uplatnit také měsíční slevu na poplatníka, která činí 2 070 Kč měsíčně (24 840 Kč ročně).
 4. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, odečítá se také sleva na dítě. V případě, že má jedno dítě, odečítá se 1 267 Kč měsíčně, na dvě děti se odečítá 1 617 Kč a na 3 a více dětí se odečítá 2 017 Kč. Tento nárok na slevu na dítě může zaměstnanec uplatňovat jednou měsíčně nebo jednou ročně v zúčtování daní.
 5. Výsledná částka je čistá mzda.

Dále je potřeba si dát pozor, zda zaměstnanec nemá nějaké srážky ze mzdy, např. stravenky, které jsou ze mzdy odečítány. Výše mzdy se také mění v případě, že zaměstnanec onemocněl a v čisté mzdě se promítne také náhrada mzdy za nemoc.

Pro přesnost výpočtu čisté mzdy je dále nutné uvést, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Pokud je zaměstnanec držitelem průkazu ZTP/P, studuje nebo je invalida, nesmí zapomenout zaškrtnout odpovídající políčko. Konečný výsledek pak může ovlivnit také to, zda má zaměstnanec děti a případně zda je některé z dětí držitelem průkazu ZTP/P.

Výpočet čisté mzdy kalkulačka

V České republice je se svojí čistou mzdou nespokojeno více než 40 % populace. Naproti tomu okolo 70 % lidí je se svojí pracovní činností, a také výdělkem, spokojených. Z toho vyplývá, že lidé často dělají za menší peníze méně náročnou nebo zábavnější práci.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění se netýká pouze zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, ale také všech, kteří pracují na zkrácený úvazek, DPP či DPČ, dále rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, studenti, důchodci nebo lidé registrovaní na úřadu práce. Těmto osobám se říká osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Odvody za zdravotní a sociální pojištění jsou částky, které jsou každý měsíc odváděny jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem. Rozdíl je však v tom, že zaměstnanec odvádí celkem 11 % (4,5 % za zdravotní pojištění a 6,5 % za sociální), zaměstnavatel odvádí mnohem více, celkem 9 % za zdravotní pojištění a 24,8 % za sociální pojištění.

Platba zdravotního a sociálního pojištění se týká také OSVČ. V roce 2021 musí osoby samostatně výdělečně činné odvádět minimálně 2 393 Kč za zdravotní pojištění a 2 588 Kč za sociální pojištění.

Co znamená daň z příjmu?

Zdravotní a sociální pojištění jsou pevně stanoveny, naproti tomu odečet daně z příjmu souvisí s celkovou výší příjmů. Daň z příjmu fyzických osob je v současnosti ve výši 15ti % z hrubé mzdy. Pro zaměstnance, kteří mají výrazně vyšší příjmy, bylo stanoveno ještě tzv. daňové pásmo a tito zaměstnanci musí zaplatit daň z příjmu ve výši 23 %. Tato vyšší daň z příjmu se týká zaměstnanců, kteří mají měsíční příjem vyšší jak 141 764 Kč, ročně to je více jak 1 701 168 Kč.

Daň z příjmu může být snížena o slevy na dani. Tyto slevy na dani se mohou promítat každý měsíc ve výplatě nebo jednou ročně na konci zdaňovacího období.

Slevy na dani 2021

Jak již bylo řečeno, při výpočtu čisté mzdy jsou také důležité slevy na dani. Pro rok 2021 jsou stanoveny slevy na dani v této výši:

 • sleva na poplatníka 2021 ve výši 2 070 Kč,
 • sleva na studenta 2021 ve výši 335 Kč,
 • sleva na invaliditu I. a II. stupně 2021 ve výši 210 Kč,
 • sleva na invaliditu III. stupně 2021 ve výši 420 Kč,
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P 2021 ve výši 1 345 Kč.

Sleva na dítě 2021

Při výpočtu čisté mzdy je možné dále uplatňovat slevu na dítě. U této slevy záleží na tom, zda má zaměstnanec jedno, dvě nebo více dětí. Slevu na dítě je možné uplatňovat měsíčně nebo jednou ročně, v ročním daňovém zúčtování:

 • daňové zvýhodnění na jedno dítě 2021 ve výši 1 267 Kč,
 • daňové zvýhodnění na dvě děti 2021 ve výši 1 617 Kč,
 • daňové zvýhodnění na tři a více dětí 2021 ve výši 2 017 Kč.

Vše o čisté mzdě 2021

Největší změnou letošního roku je zrušení superhrubé mzdy. Zrušení superhrubé mzdy potěšilo v letošním roce většinu zaměstnanců. V loňském roce se čistá mzda počítala ze mzdy superhrubé. V letošním roce se čistá mzda 2021 počítá z hrubé mzdy. Díky této situaci si zaměstnanci od ledna letošního roku přijdou na mnohem vyšší výplaty. Čistá mzda se zvedla o stovky až tisíce korun. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší čistá mzda.

 • V roce 2021 zůstala stejná výše odvodů za zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a 15% odvody za daň z příjmů, 23% v případě zaměstnanců, kteří mají vyšší příjmy.
 • Průměrná mzda 2021 je stanovena na částku 35 441 Kč.
 • Minimální mzda 2021 je stanovena na částku 15 200 Kč.
 • Zaměstnanci, kteří vydělávají více jak 141 764 Kč měsíčně, musí platit 23% daň z příjmu.

Druhy mezd v České republice

Čeští pracující obvykle vnímají 2 základní mzdy, hrubou mzdu a čistou mzdu. Hrubá mzda je obvykle částka, která byla slíbena za odvedenou práci během pracovního pohovoru a čistá mzda je částka, která poté přijde zaměstnanci na bankovní účet. Co se ale skrývá pod minimální mzdou, zaručenou mzdou či průměrnou mzdou?

 • Čistá mzda,
 • hrubá mzda,
 • minimální mzda,
 • zaručená mzda,
 • průměrná mzda.

V článku je definována čistá a hrubá mzda, níže jsou vysvětleny zbylé 3 druhy mezd (minimální, zaručená a průměrná) pro lepší a detailnější přehled.

Minimální mzda

Minimální mzda je pevně stanovena státem. Jedná se o nejnižší možnou částku, kterou může zaměstnanec v České republice jako účastník pracovně-právního vztahu obdržet. Jedná se o nejnižší možnou hrubou mzdu, která bude muset ještě projít daňovými odečty a odečty za sociální a zdravotní pojištění. V roce 2021 tato částka minimální mzdy činí 15 200 Kč.

Zaručená mzda

Zaručená mzda je podobný termín jako mzda minimální. Jedná se o minimální částku, kterou musí zaměstnanec obdržet za výkon určité práce, tato částka se ale vztahuje k určité profesi.

Průměrná mzda

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, který sděluje průměrnou mzdu obyvatel České republiky. Průměrná mzda roku 2020 činila 34 835 Kč. Pro rok 2021 byla průměrná mzda stanovena na částku 35 441 Kč.