Výpočet čisté mzdy 2020 | Mzdová kalkulačka | VímVíc.cz

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců v roce 2020 díky naší mzdové kalkulačce do jedné minuty! Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet, existují i další způsoby, jakým může být vyplácena mzda. Pro výpočet čisté mzdy je třeba znát několik proměnných jako je hrubá mzda, počet dětí či stupeň invalidity.

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Výpočet čisté mzdy kalkulačka
Čistá mzda mi nestačí! Potřebuji půjčit Chci najít lépe placenou práci

Čistá mzda 2020

Před samotným výpočtem čisté mzdy je nutné definovat, co čistá mzda je? Čistá mzda je částka, kterou zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci po odečtení všech povinných položek, jakými jsou zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu. Tyto položky jsou odečítány z hrubé mzdy, která obsahuje všechny prémie, odměny a příplatky. Z této celkové částky, z hrubé mzdy, je poté odečteno zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a daň z příjmu.

Co znamená daň z příjmu?

Zdravotní a sociální pojištění jsou pevně stanoveny, naproti tomu odečet daně z příjmu souvisí se superhrubou mzdou. Daň z příjmu fyzických osob je v současnosti ve výši 15ti % ze superhrubé mzdy. Čím vyšší příjmy, tím vyšší daň z příjmu. Zaměstnanci, kteří mají výrazně vyšší příjmy, platí také tzv. solidární daň ve výši 7 % z hrubé mzdy. V roce 2020 platí solidární daň z hrubé mzdy všichni zaměstnanci, kteří vydělávají více než 139 340 Kč.

Čistá mzda a její výpočet 2020

Při hledání nového zaměstnání se během pracovního pohovoru hovoří o částce, kterou žadatel o zaměstnání za odvedenou práci obdrží. Obvykle hovoří personalisté o hrubé mzdě, ze které se budou ještě odečítat daně a zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnance ale zajímá částka, která jim bude každý měsíc přicházet na bankovní účet.

Částka, která přijde zaměstnanci každý měsíc na účet (existují i další způsoby, jak si mzdu nechat zasílat), je čistou mzdou, která už je zbavená daní a zdravotního a sociálního pojištění a jsou v ní zohledněny i daňové bonusy. Online kalkulačka čisté mzdy z hrubé mzdy vypočítá mzdu čistou, stačí pouze zadat všechny informace (hrubou mzdu, počet dětí, zda jste ženatí/vdané, aj.).

Postup výpočtu čisté mzdy 2020

Naše online kalkulačka výpočtu čisté mzdy přesně vypočítá, jaká bude výše čisté mzdy. V kalkulačce je podrobně vidět, kolik odvádí zaměstnanec státu a kolik státu odvádí zaměstnavatel. Poté je zde vidět výše superhrubé mzdy nebo jaká částka bude zaměstnancem a zaměstnavatelem zaplacena na zdravotním a sociálním pojištění. Pokud má zaměstnanec úlevy na dani, např. daňové zvýhodnění na děti, i tato sleva je v konečném výčtu zohledněna.

Postup výpočtu čisté mzdy krok za krokem

 1. Nejdříve je potřeba vzít hrubou mzdu a k té přičíst 4,5 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění, získáme superhrubou neboli zdanitelnou mzdu.
 2. Superhrubá mzda je poté zaokrouhlena na stovky.
 3. Ze superhrubé mzdy si odečteme 15 %, zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti.
 4. Pokud zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal daňové přiznání, je možné uplatnit také měsíční slevu na poplatníka, která činí 2 070 Kč měsíčně (24 840 Kč ročně).
 5. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, odečítá se také sleva na dítě. V případě, že má jedno dítě, odečítá se 1 267 Kč měsíčně, na dvě děti se odečítá 1 617 Kč a na 3 a více dětí se odečítá 2 017 Kč. Tento nárok na slevu na dítě může zaměstnanec uplatňovat jednou měsíčně nebo jednou ročně v zúčtování daní.
 6. Nyní máme určitou částku, ke které si opět připočteme zdravotní a sociální pojištění, které jsme si na začátku spočítali.
 7. Výsledná částka je naše čistá mzda.

Dále je potřeba si dát pozor, zda zaměstnanec nemá nějaké srážky ze mzdy, např. stravenky, které jsou ze mzdy odečítány. Výše mzdy se také mění v případě, že zaměstnanec onemocněl a v čisté mzdě se promítne také náhrada mzdy za nemoc.

Výpočet čisté mzdy kalkulačka

V České republice je se svojí čistou mzdou nespokojeno více než 40 % populace. Naproti tomu okolo 70 % lidí je se svojí pracovní činností, a také výdělkem, spokojených. Z toho vyplývá, že lidé často dělají za menší peníze méně náročnou nebo zábavnější práci.

Slevy na dani 2020

Jak již bylo řečeno, při výpočtu čisté mzdy jsou také důležité slevy na dani. Pro rok 2020 jsou stanoveny slevy na dani v této výši:

 • sleva na poplatníka 2020 ve výši 2 070 Kč
 • sleva na studenta 2020 ve výši 335 Kč
 • sleva na invaliditu I. a II. stupně ve výši 210 Kč
 • sleva na invaliditu III. stupně ve výši 420 Kč
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 1 345 Kč

Slevy na dítě 2020

Při výpočtu čisté mzdy je možné dále uplatňovat slevu na dítě. U této slevy záleží na tom, zda má zaměstnanec jedno, dvě nebo více dětí. Slevu na dítě je možné uplatňovat měsíčně nebo jednou ročně, v ročním daňovém zúčtování:

 • daňové zvýhodnění na jedno dítě 2020 ve výši 1 267 Kč
 • daňové zvýhodnění na dvě děti 2020 ve výši 1 617 Kč
 • daňové zvýhodnění na tři a více dětí 2020 ve výši 2 017 Kč

Vše o čisté mzdě 2020

Oproti roku 2019 (čistá mzda 2019) nedošlo při výpočtu čisté mzdy k žádné výraznější změně. Jediná změna se týká solidární daně. V roce 2019 platili solidární daň zaměstnanci, kteří vydělali 130 796 Kč a výše. V roce 2020 platí solidární daň zaměstnanci, kteří vydělají 139 340 Kč a více.

 • V roce 2020 zůstala stejná výše odvodů za zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a 15% odvody za daň z příjmů. Zdravotní a sociální pojištění se počítá z hrubé mzdy, daňové odvody se počítají ze superhrubé mzdy.
 • Průměrná mzda 2020 je stanovena na částku 34 835 Kč.
 • Minimální mzda 2020 je stanovena na částku 14 600 Kč.
 • Zaměstnanci, kteří vydělávají více jak 130 796 Kč měsíčně, musí platit také solidární daň z příjmu.

Druhy mezd v České republice

Čeští pracující obvykle vnímají 2 základní mzdy, hrubou mzdu a čistou mzdu. Hrubá mzda je pro nás obvykle částka, která nám byla slíbena za odvedenou práci a čistá mzda je částka, která nám poté přijde na bankovní účet. Co se ale skrývá pod minimální mzdou, zaručenou mzdou, superhrubou mzdou či průměrnou mzdou?

 • čistá mzda
 • hrubá mzda
 • superhrubá mzda
 • minimální mzda
 • zaručená mzda
 • průměrná mzda

V článku jsme definovali čistou mzdu, hrubou mzdu a superhrubou mzdu, níže vysvětlíme zbylé 3 druhy mezd (minimální, zaručenou a průměrnou), abychom zde měli všechny informace pohromadě.

Minimální mzda

Minimální mzda je pevně stanovena státem. Jedná se o nejnižší možnou částku, kterou může zaměstnanec v České republice jako účastník pracovně-právního vztahu obdržet. Jedná se o nejnižší možnou hrubou mzdu, která bude muset ještě projít daňovými odečty a odečty za sociální a zdravotní pojištění. V roce 2020 tato částka minimální mzdy činí 14 600 Kč.

Zaručená mzda

Zaručená mzda je podobný termín jako mzda minimální. Jedná se o minimální částku, kterou musí zaměstnanec obdržet za výkon určité práce, tato částka se vztahuje k profesi.

Průměrná mzda

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, který sděluje průměrnou mzdu obyvatel České republiky. Průměrná mzda roku 2019 činila 34 105 Kč. Pro rok 2020 byla průměrná mzda stanovena na částku 34 835 Kč.