Výpočet čisté mzdy v roce 2022 | Mzdová kalkulačka | VímVíc.cz

Výpočet čisté mzdy v roce 2022 je možný díky mzdové kalkulačce. Mzdová kalkulačka přepočte během jedné minuty hrubou na čistou mzdu. Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet. Existují i další způsoby, jakým může být vyplácena mzda. Pro výpočet čisté mzdy je třeba znát několik proměnných jako je hrubá mzda, počet dětí či stupeň invalidity. V minulém roce došlo ke zrušení superhrubé mzdy a proto se provádí výpočet čisté mzdy ze mzdy hrubé (tzv. hrubá na čistou). Díky tomu si zaměstnanci přijdou na vyšší čistou mzdu.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy v roce 2022

Díky mzdové kalkulačce je výpočet čisté mzdy velice rychlý a jednoduchý. Výpočet čisté mzdy postup, hrubá na čistou mzdu, vše je popsané dále v článku. Výpočet čisté mzdy v roce 2022 provedeme pomocí této mzdové kalkulačky.

Půjčka ihned – když čistá mzda nestačí Jaká je aktuální nabídka práce

Čistá mzda 2022

Před samotným výpočtem čisté mzdy je nutné definovat, co čistá mzda je? Čistá mzda je reálná částka, kterou zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci po odečtení všech povinných položek, jakými jsou zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu. Výpočet čisté mzdy v roce 2022 se provádí tzv. hrubá na čistou, kdy se čistá mzda vypočte z hrubé mzdy. Z této celkové částky, z hrubé mzdy, je poté odečteno zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a daň z příjmu (15 %). Takto se dá provést výpočet čisté mzdy na hodinu.

Výpočet čisté mzdy v roce 2022

Ať je to nabídka práce nebo jednorázová brigáda, během pracovních pohovorů se hovoří o částce, kterou obdrží žadatel o zaměstnání za odvedenou práci. Personalisté obvykle hovoří o hrubé mzdě, ze které se bude ještě odečítat daň a zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnance ale zajímá částka, která jim bude přicházet každý měsíc na bankovní účet online. Zajímá ho zejména výpočet čisté mzdy na hodinu.

Částka, která přijde každý měsíc zaměstnanci na bankovní účet online, je čistá mzda. Čistá mzda je částka zbavená daní, zdravotního a sociálního pojištění a jsou v ní zohledněny i daňové bonusy. Online mzdová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2022 počítá z hrubé na čistou mzdu. Do mzdové kalkulačky stačí zadat všechny potřebné informace (hrubou mzdu, počet dětí, zda je zaměstnanec ženatý/vdaná, aj.).

Výpočet čisté mzdy postup

Mzdová kalkulačka provede rychle výpočet čisté mzdy. V případě, kdy chceme udělat výpočet čisté mzdy na hodinu a nemáme k dispozici online mzdovou kalkulačku, je třeba postupovat krok za krokem. Výpočet čisté mzdy postup bude následovat v článku. Mzdová kalkulačka online podrobně zobrazí, kolik odvádí zaměstnanec státu a kolik odvádí zaměstnavatel. Pokud má zaměstnanec úlevy na dani, například daňové zvýhodnění na děti, i tato sleva je v konečném výčtu zohledněna.

Pro výpočet čisté mzdy se dříve používala superhrubá mzda. Ta byla v roce 2021 zrušena a nyní se pro výpočet čisté mzdy používá hrubá mzda, lidově řečeno hrubá na čistou. Výpočet čisté mzdy postup:

 1. Nejdříve je potřeba vzít hrubou mzdu. Od této částky odečíst 4,5 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění.
 2. Dále je potřeba z hrubé mzdy odečíst 15 % (případně 23 %) jako zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti.
 3. Pokud zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele daňové přiznání (prohlášení k dani), je možné uplatnit také měsíční slevu na poplatníka, která činí 2.570 Kč měsíčně (30.840 Kč ročně).
 4. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, odečítá se také sleva na dítě. V případě, že má jedno dítě, odečítá se částka 1.267 Kč měsíčně, na druhé dítě se odečítá 1.860 Kč a sleva na třetí a každé další dítě činí 2.320 Kč. Tento nárok na slevu na dítě může zaměstnanec uplatňovat jednou měsíčně nebo jednou ročně v zúčtování daní.
 5. Výsledná částka je čistá mzda.

Výsledkem může být i záporná částka. Nejčastěji v případě, kdy je sleva na děti vyšší než samotná daň. Hovoříme o daňovém bonusu, na který má nárok jeden z rodičů. O vyplácení daňového bonusu se žádá na finančním úřadě. Podmínka pro vyplacení daňového bonusu je roční příjem (z podnikání či ze zaměstnání) v minimální výši šestinásobku minimální mzdy. Minimální mzda je pro rok 2022 v částce 16.200 Kč.

Pro přesnost výpočtu čisté mzdy pomocí mzdové kalkulačky je dále nutné uvést, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Pokud je zaměstnanec držitelem průkazu ZTP/P, studuje nebo je invalida, nesmí zapomenout zaškrtnout příslušné políčko. Konečný výsledek pak může ovlivnit také to, zda má zaměstnanec děti a případně zda je některé z dětí držitelem průkazu ZTP/P.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění se netýká pouze zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, ale také všech, kteří pracují na zkrácený úvazek, DPP či DPČ (jednorázová brigáda). Dále rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, studenti, důchodci nebo lidé registrovaní na úřadu práce. Těmto osobám se říká osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Odvody za zdravotní a sociální pojištění jsou částky, které jsou odváděny každý měsíc jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem. Rozdíl je však ve výši odvodů. Zaměstnanec odvádí celkem 11 % (4,5 % za zdravotní pojištění a 6,5 % za sociální pojištění), zaměstnavatel odvádí mnohem více, celkem 9 % za zdravotní pojištění a 24,8 % za sociální pojištění.

Platba zdravotního a sociálního pojištění se týká také OSVČ. V roce 2022 musí osoby samostatně výdělečně činné odvádět minimálně 2.627 Kč za zdravotní pojištění a 2.841 Kč Kč za sociální pojištění. Částky se odvádí jednou za měsíc.

Co znamená daň z příjmu?

Zdravotní a sociální pojištění je pevně stanovené. Naproti tomu odečet daně z příjmu souvisí s celkovou výší příjmů. Daň z příjmu fyzických osob je v současnosti 15 % a počítá se z hrubé mzdy. Pro zaměstnance, kteří mají výrazně vyšší příjmy, bylo stanoveno ještě tzv. daňové pásmo ve výši 23 %. Daňové pásmo se použije pouze na roční příjmy, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Touto sazbou daní lidé, kteří si vydělají za jeden kalendářní rok více než 1.867.728 Kč (měsíčně je to částka 155.644 Kč).

Daň z příjmu může být snížena o slevy na dani. Tyto slevy na dani se mohou promítat každý měsíc ve výplatě nebo jednou ročně na konci zdaňovacího období. Slevy na dani jsou například sleva na dítě, sleva na studenta, sleva na manželku/manžela atd.

Slevy na dani 2022

Jak bylo uvedeno výše v článku, při výpočtu čisté mzdy jsou také důležité slevy na dani. Pro rok 2022 jsou stanoveny slevy na dani v této výši:

 • Sleva na poplatníka 2022 ve výši 30.840 Kč za rok
 • Sleva na studenta 2022 ve výši 4.020 Kč za rok
 • Sleva na invaliditu I. a II. stupně 2022 ve výši 2.520 Kč Kč ročně
 • Sleva na invaliditu III. stupně 2022 ve výši 5.040 Kč ročně
 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P 2022 ve výši 16.140 Kč za rok

Sleva na dítě 2022

Při výpočtu čisté mzdy je možné uplatňovat slevu na dítě. U této slevy záleží na tom, zda má zaměstnanec jedno, dvě nebo více dětí. Slevu na dítě je možné uplatňovat měsíčně nebo jednou ročně, v ročním daňovém zúčtování:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě 2022 ve výši 1.267 Kč (15.204 Kč ročně)
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě 2022 ve výši 1.860 Kč (22.320 Kč za rok)
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 2022 ve výši 2.320 Kč (27.840 Kč ročně)

U daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je držitelem průkazu ZTP/P. Zároveň platí, že vyšší slevu je možné nárokovat i bez průkazu ZTP/P, pouze s rozhodnutím úřadu o jeho přiznání. Slevy na dítě pro rok 2022 by v takovém případě vypadaly takto:

 • Na první dítě ve výši 2.534 Kč měsíčně (30.408 Kč za rok)
 • Na druhé dítě ve výši 3.720 Kč měsíčně (44.640 Kč ročně)
 • Na třetí a další dítě ve výši 4.640 Kč měsíčně (55.680 Kč za rok)

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin.

Vše o čisté mzdě 2022

Největší změnou roku 2021 bylo zrušení superhrubé mzdy. Zrušení superhrubé mzdy potěšilo v minulém roce většinu zaměstnanců. Výpočet čisté mzdy se ještě před rokem 2021 prováděl ze superhrubé mzdy. Nyní je výpočet čisté mzdy postup následující: hrubá na čistou mzdu. Díky zrušení superhrubé mzdy si zaměstnanci přijdou na mnohem vyšší výplaty. Čistá mzda se v roce 2021 zvedla o stovky až tisíce korun měsíčně. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší čistá mzda.

 • V roce 2022 zůstává stejná výše odvodů za zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění a 15% odvody za daň z příjmů, 23% v případě zaměstnanců s vyššími příjmy
 • Průměrná mzda pro rok 2022 je stanovena na částku 38.911 Kč
 • Minimální mzda pro letošní rok je stanovena na částku 16.200 Kč
 • Zaměstnanci, kteří vydělávají více jak 155.644 Kč měsíčně, musí platit 23% daň z příjmu

Výpočet čisté mzdy na hodinu je také informace, jež zajímá mnoho zaměstnanců a zájemců o nové pracovní místo. Minimální hodinová mzda vzrostla oproti minulému roku z částky 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Druhy mezd v České republice

Čeští pracující obvykle vnímají 2 základní mzdy, hrubou mzdu a čistou mzdu. Hrubá mzda je obvykle částka, která byla slíbena za odvedenou práci během pracovního pohovoru a čistá mzda je částka, která poté přijde zaměstnanci na bankovní účet. Co se skrývá pod minimální mzdou, zaručenou mzdou či průměrnou mzdou?

 • Čistá mzda
 • Hrubá mzda
 • Minimální mzda
 • Zaručená mzda
 • Průměrná mzda

V článku byla již definována čistá a hrubá mzda, níže jsou vysvětleny zbylé 3 druhy mezd (minimální, zaručená a průměrná) pro lepší a detailnější přehled.

Minimální mzda

Minimální mzda je pevně stanovena státem. Jedná se o nejnižší možnou částku, kterou může obdržet zaměstnanec v České republice jako účastník pracovně-právního vztahu. Jedná se o nejnižší možnou hrubou mzdu, která bude muset ještě projít daňovými odečty a odečty za sociální a zdravotní pojištění. V roce 2022 částka minimální mzdy činí 16.200 Kč. To je o 1.000 Kč více než v minulém roce.

Zaručená mzda

Zaručená mzda je podobný termín jako minimální mzda. Jedná se o minimální částku, kterou musí obdržet zaměstnanec za výkon určité práce. Tato částka se ale vztahuje k určité profesi. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.

Průměrná mzda

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, který sděluje průměrnou mzdu obyvatel České republiky. Průměrná mzda roku 2022 činí 38.911 Kč. Pro rok 2021 byla průměrná mzda stanovena na částku 35.441 Kč. Průměrná mzda však není skutečná částka průměrné mzdy roku 2022. Jedná se pouze o odhad.