Výpočet čisté mzdy 2020 | Mzdová kalkulačka | VímVíc.cz

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců v roce 2020 si s námi můžete udělat díky naší mzdové kalkulačce do jedné minuty! Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet nebo jiným způsobem. Pro výpočet čisté mzdy je třeba znát několik proměnných jako je hrubá mzda, počet dětí či stupeň invalidity.

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Čistá mzda 2020

Pokud se sháníte po novém zaměstnání, uslyšíte pravděpodobně během pracovního pohovoru částku, která Vám za danou pracovní pozici bude nabídnuta. Obvykle Vám ale personalisté sdělí částku hrubé mzdy, ze které se budou ještě odečítat daně a zdravotní a sociální pojištění. Vás ale nejvíce zajímá částka, která Vám bude každý měsíc přicházet na bankovní účet.

Částka, která Vám přijde každý měsíc na účet (existují i další způsoby, jak si mzdu nechat zasílat), je čistou mzdou, která už je zbavená daní a zdravotního a sociálního pojištění a jsou v ní zohledněny i daňové bonusy. Kalkulačka výše Vám z hrubé mzdy vypočítá mzdu čistou, stačí pouze zadat všechny informace (hrubou mzdu, počet dětí, zda jste ženatí/vdané, aj.).

Postup výpočtu čisté mzdy 2020

Naše online kalkulačka výpočtu čisté mzdy Vám přesně vypočítá, jaká bude výše Vaší čisté mzdy. Podrobně uvidíte, kolik odvádíte státu Vy jako zaměstnanec a kolik státu odvádí Váš zaměstnavatel. Dále uvidíte, kolik činí Vaše superhrubá mzda nebo jakou částku zaplatíte Vy a Váš zaměstnavatel na zdravotním a sociálním pojištění. Pokud máte úlevy na dani, např. daňové zvýhodnění na děti, i tuto slevu v konečném výčtu uvidíte.

Podívejte se, na postup výpočtu čisté mzdy krok za krokem.

 1. Vezměte Vaši hrubou mzdu a k té připočtěte 4,5 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění, získáte superhrubou neboli zdanitelnou mzdu.
 2. Superhrubá mzda je poté zaokrouhlena na stovky.
 3. Ze superhrubé mzdy si odečteme 15 %, zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti.
 4. Pokud jste u zaměstnavatele podepsali daňové přiznání, uplatňujete také měsíční slevu na poplatníka, která činí 2 070 CZK měsíčně (24 840 CZK ročně).
 5. Pokud máte dítě/děti, odečítá se také sleva na dítě. V případě, že máte jedno dítě, odečítá se 1 267 CZK měsíčně, na dvě děti se odečítá 1 617 CZK a na 3 a více dětí se odečítá 2 017 CZK. Tento nárok na slevu na dítě můžete uplatňovat jednou měsíčně nebo jednou ročně v zúčtování daní.
 6. Nyní máme určitou částku, ke které si opět připočteme zdravotní a sociální pojištění, které jsme si na začátku spočítali.
 7. Výsledná částka je naše čistá mzda.

Ještě si dejte pozor, zda nemáte nějaké srážky ze mzdy, např. stravenky, které Vám jsou ze mzdy odečítány. Výše mzdy se také mění v případě, že jste onemocněli a ve Vaší čisté mzdě se promítne také náhrada mzdy za nemoc.

Druhy mezd v České republice

Čeští pracující obvykle vnímají 2 základní mzdy, hrubou mzdu a čistou mzdu. Hrubá mzda je pro nás obvykle částka, která nám byla slíbena za odvedenou práci a čistá mzda je částka, která nám poté přijde na bankovní účet. Víte ale, co se skrývá pod minimální mzdou, zaručenou mzdou, superhrubou mzdou či průměrnou mzdou?

 • čistá mzda
 • hrubá mzda
 • superhrubá mzda
 • minimální mzda
 • zaručená mzda
 • průměrná mzda

V článku jsme definovali čisto mzdu, hrubou mzdu a superhrubou mzdu, níže vysvětlíme zbylé 3 druhy mezd (minimální, zaručenou a průměrnou), abychom zde měli všechny informace pohromadě.

Minimální mzda

Minimální mzda je pevně stanovena státem. Jedná se o nejnižší možnou částku, kterou můžete v České republice jako účastník pracovně-právního vztahu obdržet. Jedná se o nejnižší možnou hrubou mzdu, která bude muset ještě projít daňovými odečty a odečty za sociální a zdravotní pojištění. V roce 2020 tato částka minimální mzdy činí 14 600 CZK.

Zaručená mzda

Zaručená mzda je podobný termín jako mzda minimální. Jedná se o minimální částku, kterou musíte obdržet za výkon určité práce, tato částka se vztahuje k profesi.

Průměrná mzda

Průměrná mzda je údaj Českého statistického úřadu, který nám sděluje průměrnou mzdu obyvatel České republiky. Průměrná mzda roku 2019 činila 34 105 CZK.