Jak být úspěšný

Výše odpisu v případě pořízení majetku v průběhu roku

11. 04. 2018

Fyzické i právnické osoby mají možnost odepsat hmotný majetek, což má vliv na výpočet daně, ať už si vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Čtěte, jaké jsou metody odpisování.

Přečíst článek