Příspěvek na živobytí 2018 | VímVíc.cz

Příspěvek na živobytí 2018

07. 03. 2018

Nezbývá vám po zaplacená bydlení na život? Je možné požádat o příspěvek na živobytí. Co všechno je pro to potřeba splnit, kde o příspěvek na živobytí žádat a kolik peněz dostanete?

Příspěvek na živobytí 2018

Příspěvek na živobytí 2018

Všichni ti, kterým po zaplacení nutných výdajů na bydlení nezbývá na život, mohou žádat o příspěvek na živobytí. V podstatě se tedy jedná o lidi, kteří jsou v hmotné nouzi. A takoví mají nárok na pomoc v takovém rozsahu, který je nezbytný pro zajištění základních životních podmínek. Kromě příspěvku na živobytí mohou lidé v hmotné nouzi žádat i o další sociální dávky tohoto typu:

Člověk v hmotné nouzi může žádat o několik druhů sociálních dávek.

Co je to hmotná nouze?

Jedinec se ocitá ve hmotné nouzi tehdy, kdy jeho příjmy a celkové (jak majetkové, ak sociální) poměry neumožňují uspokojit jeho základní životní potřeby. Člověk ovšem musí projevit snahu se z hmotné nouze dostat. Za člověka v hmotné nouzi není považován ten, kdo:

  • Se nesnaží zlepšit svoji finanční situaci přivýdělkem
  • Není v pracovním nebo podobném vztahu
  • Nevykonává práci alespoň 20 hodin měsíčně
  • Nevykonává samostatnou výdělečnou činnost
  • Není veden jakožto uchazeč o práci
  • Odmítl přijmout pracovní pozici nabízenou úřadem práce
  • Nemá nárok na nemocenskou nebo pouze ve snížené výši
  • Neplnil povinnosti zákonného zástupce
  • Nastoupil výkon trestu odnětí svobody, byl vztah do vazby nebo do zabezpečovací detence
V hmotné nouzi se nenalézá automaticky každý, kdo nemá na živobytí, ale musí splnit určité podmínky.

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí?

O tom, kdo dostane přiklepnutý příspěvek na živobytí, rozhodují úředníci. Přiznává se jedincům, rodinám nebo okruhu společně posuzovaných osob, což jsou lidé, kteří žijí na jednom místě a nějak se spolu dělí o výdaje a celkově náklady na bydlení. Konkrétní částka se určuje podle životního minima a existenčního minima.

Příspěvek na živobytí? Musíte doložit příjmy a majetek

To, jestli máte nárok na příspěvek na živobytí, posoudí (jak už bylo řečeno výše) úředníci. Budou od vás proto vyžadovat příjmy všech společně posuzovaných osob. To znamená výdělky za poslední tří měsíce. Započítá se také část dávek nemocenského a důchodového pojištění. Dále budou úředníci posuzovat také váš majetek. To znamená to, jestli máte auto, starožitnosti nebo nějaké jiné cenné věci.

Pokud žádáte o příspěvek na živobytí, ale máte například na zdi cenné obrazy, příspěvek vám uznán nebude.

Jak žádat o příspěvek na živobytí 2018?

Pokud chcete žádat o příspěvek na živobytí 2018, musíte tak učinit na úřadu práce. Tam vyplníte formulář Žádosti o příspěvek na živobytí a připravíte si samozřejmě také doklad o vašich měsíčních příjmech, doklad totožnosti a rodný list.

Kolik peněz je příspěvek na živobytí?

Pokud vám příspěvek na živobytí schválí, jeho výše bude určena podle výše částky na živobytí jednotlivce nebo rodiny. Výsledná částka zpravidla odpovídá minimálně výši existenčního minima a u dětí a důchodců životního minima.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Ze života Ze života firem a kanceláří