Kdo má nárok na životní minimum? | VímVíc.cz

Kdo má nárok na životní minimum? A kolik?

29. 08. 2019

Životní minimum je společensky důležitá částka, od které se odvíjí další sociální dávky. Co to tedy je? Jaký je rozdíl mezi životním minimem a existenčním minimem? Nejen na tyto otázky dostanete odpověď v našem článku.

Životní minimum - bez peněz

Co je to životní minimum?

Životní minimum je zákonem stanovená částka, která určuje hranici peněžních příjmů, které jsou nutné k zajištění výživy a základních životních potřeb. Životní minimum je důležité zejména při posuzování o příspěvky a sociální dávky. Je základní veličinou, která určuje peněžní hranici, pod kterou by se člověk neměl dostat.

Kdo má nárok na životní minimum?

To, zda máte nárok na dávky životního minima či nikoliv, záleží na výši vašich započitatelných příjmů. Ty se právě porovnávají se stanovenou částkou životního minima. Příjmy, které se zkoumají, jsou: příjem z pracovní činnosti nebo podnikání, příjem z pronájmu nebo kapitálového majetku, dávky nemocenského pojištění nebo státní sociální podpory (například rodičovský příspěvek), podpora v nezaměstnanosti, výživné a ostatní sociální dávky.

Naopak započítávány nejsou: příspěvek na bydlení (nebo doplatek), jednorázové sociální dávky, příspěvek na péči, mobilitu nebo zdravotní pomůcku, daňový bonus, stipendia a další.

Náklady na bydlení

Do životního minima nejsou započítávány náklady na bydlení. Samozřejmě je předpokládáno, že člověk, který má finanční problémy a nezvládá se o sebe finančně postarat, není schopen platit si nájem nebo jiné výdaje. Tato skutečnost je ale řešena separátně, prostřednictvím příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení, o které si musí člověk zažádat zvlášť.

Životní minimum a existenční minimum – rozdíl

V obou případech se jedná o dávky, které mají sloužit na pokrytí těch nejnutnějších životních potřeb. Životní minimum je ale vyšší, než existenční. A proč? Dávky jsou určené pro odlišné skupiny. Životní minimum se například týká nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce nebo osoby starší 68 let.

Tito lidé nemohou klesnout na hranici existenčního minima, které je vyměřeno tak, že má skutečně zajistit „přežití“ do dalšího měsíce, ale nic víc. Je tedy určeno osobám, které jsou schopné se svou situací něco dělat, tedy zdravé dospělé jedince. Výše existenčního minima je stejná pro všechny a pro rok 2019 činí 2 200 Kč.

Tip: V nepříznivé životní situaci existuje více možností, jak získat podporu státu. Zažádat je možné například o příspěvek na péči o seniora či jinak znevýhodněnou osobu.

Kolik je životní minimum v roce 2019?

Stejně jako v minulých letech k žádné změně nedošlo. Již od roku 2012 se částka nezvedla. Aktuálně je výše životního minima pro jednotlivce stanovena na 3 410 Kč. Tato dávka je vyplácena pravidelně, jednou měsíčně.

Životní minimum domácnosti

Pokud nežijete sami, ale ve společně s dalšími osobami, vaše životní minima se sčítají a tvoří dohromady životní minimum domácnosti. Jaké jsou částky životního minima pro další členy domácnosti neboli společně posuzované osoby?

 • Životní minimum jednotlivce
 • Pokud žijete sami, týká se vás již zmíněná částka 3 410 Kč.

 • První osoba v domácnosti
 • Pokud sdílíte domácnost s další dospělou osobou, je pro ni vyměřena stejná částka, jako pro vás, tedy 3 410 Kč.

 • Druhá a další osoba v domácnosti, pokud se nejedná o nezaopatřené dítě
 • Další osoby v domácnosti se už musí spokojit s poníženou částkou, 2 830 Kč.

 • Nezaopatřené dítě do 6 let věku
 • V případě, že sdílíte domácnost s dítětem do 6 let věku, částka jeho životního minima je 1 740 Kč.

 • Nezaopatřené dítě 6-15 let
 • Pro tuto skupinu je částka opět zvýšena na 2140 Kč.

 • Nezaopatřené dítě 15 – 26 let
 • Zde se částka opět zvyšuje na 2 450 Kč.

Společně posuzované osoby

A na koho tento přívlastek platí? Automaticky se sem počítají rodiče, manželé, registrování partneři nebo nezaopatřené děti, se kterými sdílíte domácnost. Posuzovanou osobou ale nemusí být nutně rodinný příslušník. Stejně jsou v potaz brány i osoby, které se přechodně zdržují mimo byt, přestože normálně s vámi domácnost sdílí. Může se jednat například o studenty, kteří žijí na koleji nebo o někoho, kdo je hospitalizován.

životní minimum - rozpočet

Využití životního minima

Jak již bylo řečeno, životní minimum je používáno zejména při posuzování hmotné nouze a slouží jako sociální veličina, která má za úkol zajistit důstojný život každému. Životní minimum má své využití i při vypočítávání dalších dávek, například u porodného nebo přídavku na dítě. Svou roli má také v soudnictví, kdy se podle životního minima stanovuje výše alimentů, nebo určuje částku, která musí být ponechána lidem, kteří například jsou v exekučním řízení nebo procesu oddlužení.

Výše životního minima ve vybraných zemích

Každá země se stanovuje výši těchto základních dávek podle nákladů na život. Je tedy jasné, že v zemích, kde je obecně „více draho“, budou i tyto dávky vyšší. Jak si tedy vedeme v porovnání nejen se sousedy? Podle údajů z roku 2013, kdy byla pro Českou republiku už platná aktuální výše životního minima, na tom byly následující země takto:

Životní minimum jednotlivce

 • Francie – 475 Euro
 • Irsko – 806 Euro
 • Litva – 101 Euro
 • Lucembursko – 1283 Euro
 • Německo – 374 Euro
 • Švédsko – 424 Euro

Jak je vidět, rozdíly jsou v některých státech skutečně markantní. Podle těchto statistik spadáme do zemí, které mají životní minimum nastaveno poměrně nízko. V porovnání například se sousedním Německem, je rozdíl poměrně velký. Je tedy otázkou, zda by se tato částka neměla v nejbližších letech zvednout, jako je tomu například u minimální mzdy.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: