Jak získat příspěvek na bydlení 2019? | VímVíc.cz

Jak získat příspěvek na bydlení 2019?

23. 07. 2019

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Jak je to s ním v roce 2019?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. To se může týkat jak bydlení v nájemních a družstevních bytech, tak i vlastních bytů a domů. Dávka často bývá zaměňována s doplatkem na bydlení, jedná se ale o dvě rozdílné dávky s odlišnými podmínkami pro získání. Obě dvě spadají pod kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí.

příspěvek na bydlení kalkulačka

Jak získat příspěvek na bydlení?

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, za předpokladu, že:

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Jinými slovy, náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 %) a zároveň jsou nižší než tzv. „normativní náklady“, což jsou zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Podmínkou je testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmů se počítají i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, stejně jako dávky vyplácené ČSSZ (např. důchody a rodičovské příspěvky). Žadatel a osoby s ní společně posuzované musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení

Při splnění nároku na dávku se výše příspěvku stanoví odečtením normativních nákladů na bydlení od příjmu domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady a závisí na velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií.

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pro družstevní byty a byty vlastníků:

Příspěvek na bydlení - kalkulačka - normativní náklady družstevní a vlastní byty

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019:

Příspěvek na bydlení - kalkulačka - srovnatelné naklady

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pro nájemní byty:

Příspěvek na bydlení - kalkulačka - normativní náklady vlastní byty

Rozhodný příjem rodiny je součet příjmů všech posuzovaných osob, počítá se i případný příjem z brigád z domova, či jednorázových brigád. Připomínáme, že za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, není nutné, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby. Pro výpočet dávky stačí jednoduše identifikovat v tabulce své normativní náklady a pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, odečíst je od rozhodného příjmu rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Žádost o příspěvek na bydlení: Formulář

V roce 2019 může výše vašeho příspěvku na bydlení dosáhnout až 18.805,– Kč měsíčně, při žádání o příspěvek postupujte následovně:

  1. Podejte žádost na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, vytisknout ho, ale asi nejsnadnější je ho vyplnit rovnou online a vytisknout.
  2. Nezapomeňte doma občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud je mladší 15 let, doklad o výši čtvrtletního příjmu a doklad o výši nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí, případně nájemní smlouvu, pokud bydlíte v nájmu.
  3. Doložte v příslušných formulářích výši příjmu a náklady na bydlení. U dítěte od 15 do 26 let vyplňte jeden z formulářů, který odpovídá vaší situaci. Všechny formuláře najdete na webových stránkách MPSV.

Důležité je podávat žádost o příspěvek na bydlení vždy včas v daném termínu. O příspěvek na bydlení je totiž nutné žádat každé kalendářní čtvrtletí, jelikož nárok na tuto dávku je přiznáván zpětně.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný Ze života zaměstnanců