Co je titul MBA a jak probíhá MBA studium? | VímVíc.cz

Co je titul MBA za jménem a jak probíhá MBA studium?

10. 07. 2022

Jedním z postgraduálních programů je MBA titul. Pro koho je vhodný plán studium MBA, jaká je MBA titul cena a které výhody může přinést titul MBA zaměstnancům a podnikatelům? Může znamenat titul MBA (Master of Business Administration) v životopise kariérní růst?

MBA titul

Co je titul MBA

Titul MBA, M.B.A. neboli Master of Business Administration už slyšel nejspíše každý. Co je titul MBA bližším pohledem? V první řadě je důležité zmínit, že MBA titul je postgraduální program, který nepochází od nás, ale z anglosaských zemí. Co je titul MBA pro anglosaský svět, není v ČR stejného významu. Titul MBA se zapisuje v různých částech světa různě. Užívá se MBA zkratka bez teček i s tečkami jako M.B.A. Doslovný překlad MBA zkratky je mistr obchodní administrativy. V České republice je tento neakademický titul MBA, který se píše za jméno, udělován od 90. let minulého století.

MBA titul ani studium MBA nenahrazují vysokoškolské vzdělání jako je bakalářské, magisterské nebo doktorské. Titul MBA je plán celoživotního kariérního vzdělávání, který doplňuje výše zmíněné vysokoškolské studium. Studium MBA je vhodné pro řídící pracovníky a v některých zemích je MBA zkratka dokonce vstupenkou ke kariérnímu růstu a dosahování vyšších pracovních pozic.

MBA titul je určený především manažerům, zástupcům státní správy, ředitelům firem, ale také podnikatelům, živnostníkům i pracovníkům neziskového sektoru.

Pro titul MBA za jménem se rozhodují především manažeři, zástupci státní správy, ředitelé firem, ale také podnikatelé, živnostníci a pracovníci neziskového sektoru. MBA programy jsou těmto osobám sestaveny přímo na míru, protože studium MBA spočívá v osvojení si praktických dovedností. MBA studium vede k tomu, že řídící osoby (manažeři, podnikatelé a ředitelé) získají především takové znalosti, které mohou ve svém oboru využít. Studium MBA poskytuje praktické schopnosti, jež rozvijí vedení osob a manažerské schopnosti jednotlivců.

Má MBA titul význam?

Pokud MBA studium a titul MBA nenahradí studium vysoké školy, jaký má MBA titul význam? Studium MBA je celoživotní vzdělávání, které dává cenné praktické zkušenosti lidem, kteří se rozhodnou pro titul MBA. MBA zkratka navíc doplňuje a rozšiřuje případné studium vysokých škol.

Jak správně napsat motivační dopis na vysokou školu? Motivační dopisy na vysokou školu hrají důležitou roli, nedoporučuje se podcenit přípravu.

Při porovnání platů držitele MBA titulu a člověka bez titulu, není pochyb o tom, že titul MBA může pomoci k lepším platovým podmínkám a k získání vysněné pracovní pozice. Zaměstnavatelé díky titulu MBA za jménem poznají, že uchazeč s MBA zkratkou, na rozdíl od ostatních uchazečů, disponuje aktuálními znalostmi v daném oboru. Pro lidi, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, má MBA titul význam také. Studium MBA může začít i osoba s dokončeným středoškolským vzděláním a s maturitou.

Díky titulu MBA je možné kariérně růst nebo si výrazně finančně polepšit.

Také studium MBA online může přinést lepší platové podmínky v příslušeném oboru. Konkurence se neustále zvyšuje, tlak společnosti cílí na co nejlepší výsledky a zaměstnanci lační po vysokých mzdách. I proto má MBA titul význam. MBA studium s následným titulem MBA přináší výhody všem stranám: zaměstnavatelům i nositelům titulu MBA za jménem.

Jak probíhá MBA studium

MBA studium se soustředí hlavně na vzdělání v určité oblasti (typicky například účetnictví, marketing, finance aj.) a zahrnuje další volitelné předměty. MBA studium bývá nejčastěji šité na míru studentům, jedná se o denní MBA studium, večerní a víkendové studium MBA či distanční online MBA studium. V USA je studium MBA akreditované, to znamená, školy poskytující tituly MBA za jménem, musí splňovat určité kvalitativní standardy.

V České republice se MBA programy akreditují také. Není to však podmínkou. Některé školy nabízející online MBA (či jinou formu MBA studia) nemají povinnost akreditovat daný MBA program. Podat si přihlášku k MBA studiu není nic obtížného.

Některé školy dovolují podat přihlášku v průběhu celého roku. Každá škola si stanovuje vlastní podmínky ke studiu MBA. Některé školy mají pouze přijímací zkoušky, u jiných škol je nutné absolvovat motivační pohovor. Součástí může být také test manažerských dovedností a celkem běžné je absolvovat test z angličtiny či pohovor v angličtině (u velké části škol poskytujících titul MBA probíhá studium v anglickém jazyce).

MBA studium trvá 1 až 3 roky. MBA titul cena se může dostat na více než půl milionu korun.

Délka MBA studia trvá běžně jeden až tři roky. Studium MBA probíhá nejčastěji o víkendech, protože školy počítají s tím, že studenti pracují. S tím se pojí fakt, že studium MBA si mohou často dovolit zajištění lidé. Získat titul MBA za jménem není levné. MBA titul cena začíná na 100.000 Kč, může však přesáhnout více než půl milionu korun. Není divu, že zaměstnanci označují příspěvek od zaměstnavatele na studium MBA za velký benefit.

MBA program a navazující MBA zkratky

Existuje množství MBA programů, které jsou zakončené zkouškami a získáním odlišných druhů titulů. V USA se udělují bakalářské tituly:

  • Titul Bachelor of Business Administration (BBA nebo B.B.A.) – titul bakalářské úrovně v oblasti obchodu a obchodní administrativě
  • Titul Master of Business Administration (MBA nebo M.B.A.) – titul magisterského stupně v oboru managementu, účetnictví, podnikání atd.
  • Doktorský titul Doctor of Business Administration (DBA nebo D.B.A.) – nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání určená pro vrcholové manažery na senior pozicích
  • Titul Bachelor of Arts (BA nebo B.A.) – titul bakalářského stupně udělovaný v oblasti humanitních a společenských věd
  • Titul Bachelor of Science (BS, B.S. nebo BSc, B.Sc.) – titul bakalářského stupně udělovaný v oblasti vědy, matematiky, technické vědy apod.
  • Titul Master of Laws (LLM nebo LL.M.) – určen pro osoby zabývající se obchodním právem (lidé ve vrcholovém managementu nebo právníci a advokáti)
  • Titul Master of Public Administration (MPA nebo M.P.A.) – titul určený pro manažery v oblasti veřejné správy a pro osoby v managementu neziskových organizací

Co je třeba splnit pro MBA titul

Jak bylo uvedeno výše v článku, množství MBA programů probíhá v angličtině a obsahují pohovor v angličtině. Je proto důležité ovládat určitou úroveň anglického jazyka. Pokud zájemce o titul MBA za jménem neovládá angličtinu, nemusí zoufat. Existují i MBA programy v češtině. Vzhledem k tomu, že se jedná o postgraduální studium, některým školám stačí jen maturita, jiné požadují alespoň bakalářský titul.

Získání MBA titulu trvá od jednoho až po tři roky. Záleží na tom, zda bylo studium MBA denní formou nebo jako MBA online kurz. Program MBA je zakončený závěrečnou ústní zkouškou s obhajobou konečné práce. Forma studia online MBA se zakončuje kompletně online.

MBA studium není zahrnuto v českém systému vysokoškolského studia, proto tituly MBA získané na některých českých školách není možné uznat. Studium MBA a získanou MBA zkratku je možné uznat, pokud byl MBA titul za jménem získán na vysoké škole v zahraničí. Dle české legislativy se nejedná o akademický titul na magisterské úrovni.

Kde získat titul MBA za jménem

Nejlepší a nejjednodušší je studovat MBA v Praze. Nejširší výběr MBA programů a kvalitní výuka je nabízena v hlavním městě České republiky. Studovat lze ale i v Brně (které bývá také často označované za město vzdělání a businessu) či v Ostravě. Titul MBA je možné získat i v krajských městech. Tyto studijní programy nabízí i město Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Jihlava, Olomouc a České Budějovice.

Co ale dělat, pokud zájemci o titul MBA za jménem nevyhovuje ani jedno z měst? Řešením je vyzkoušet MBA online kurz. Online MBA probíhá prostřednictvím internetu a prezenční docházka na výuku není povinná.

Kdy se rozhodnout pro titul MBA

MBA zkratka nenahrazuje vysokoškolské vzdělání. Titul MBA, jako celoživotní kariérní vzdělávání, je určený především pro řídící pracovníky, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a prohloubit znalosti v oboru. V každém případě je vhodné nejdříve zvážit, zda má MBA titul význam a jestli se vynaložené náklady v budoucnu vrátí. MBA titul cena není zrovna zanedbatelná.

Pokud studium MBA není pro zájemce finančně náročné a má dojem, že se mu může věnovat naplno, pak směle do jeho absolvování. Zejména pokud chce uchazeč o titul MBA získat širší přehled v daném oboru, důležité kontakty a praktické znalosti. V některých mezinárodních společnostech je MBA titul podmínkou pro další kariérní růst.

Výhody pro nositele MBA zkratky

Z průzkumu společnosti Insight vychází, že se téměř polovina absolventů MBA studia nedočkala povýšení.Jedna z nejpodstatnějších výhod získání MBA zkratky je navázání kontaktů. Tato výhoda je dokonce důležitější než zvýšení platu či kariérní růst. Přesto při porovnání platů jasně vítězí držitel MBA titulu. Studium MBA si zaplatí především manažeři působící na vysokých postech v různých oborech z odlišných koutů České republiky.

Nejpodstatnější přínos studia MBA je získání velmi důležitých kontaktů.

Přínosný je náhled a zkušenosti ostatních studentů. Ze spolužáků online MBA studia se často stanou důležití obchodní partneři. Celá výuka je velmi praktického rázu doplněná teoretickými znalostmi. Předměty vedou často přední čeští manažeři, díky kterým studenti získají všeobecný přehled o fungování společnosti a praktikách v daném oboru.

Správné psaní titulu MBA

U velkého množství titulů, které je možné získat, se ukazuje několik variant psaní titulu MBA a dalších. Zahraniční tituly, kterým je i MBA, nemají zcela jednotné způsoby správného psaní. Můžeme se proto setkat jak s ,,MBA", tak s ,,M.B.A." nebo i s ,,M. B. A.". Psaní titulu MBA se uvádí vždy za čárku po příjmení následovně: Mgr. Arnošt Nový, MBA.

Pokud má osoba titul MBA za jménem a má i další tituly, oddělují se od sebe čárkami. Nositelé více titulů mohou mít i tituly, které se píší před jméno. V takovém případě by bylo správné psaní titulu MBA (a nejen jeho) takto: Ing. Mgr. Arnošt Nový, Ph.D., MBA. Ústav pro jazyk český doporučuje psát tituly v takovém pořadí, v jakém je daná osoba získala.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Start kariéry Úspěch v kariéře Zaměstnání a podnikání Zábava a volný čas Návody