V jakých oborech jsou nejvyšší platy? | VímVíc.cz

V jakých oborech jsou nejvyšší platy?

09. 08. 2018

Lidé často špatně odhadují platy v jednotlivých oborech a kolikrát bývají překvapení. Kolik bere takový lékař nebo učitel? A jak s platy zamává aktuálně přehřátý pracovní trh? Čtěte více v tom článku.

V jakých oborech jsou nejvyšší platy?

Představy o platech všeobecně

Říká se, že platy učitelů, pracovníků v sociální sféře a zdravotních sester, jsou podhodnocené. Naopak adekvátní ohodnocení mají údajně lékaři a policisté. Při posuzování vhodné výše platů si však lidé často neuvědomují, co vše musí vykonavatelé určitých povolání absolvovat. Policisté, ale i pracovníci ochranky například musí podstupovat náročné zátěžové testy, získat zbrojní průkaz atd. Do jaké míry je představa o některých povoláních a vhodné výši ohodnocení shodná s realitou? Společnost Rondo Data provedla průzkum, který odhalil mylné domněnky většiny respondentů v oblasti odměňování jednotlivých profesí.

Podívejte se, jaký je průměrný plat v ČR v porovnání se sousedskými zeměmi.

Z dat jednoznačně vyplývá, že respondenti považují plat učitelů za podhodnocený. Pravdou je, že se zrovna v oblasti vzdělávání a školství již delší dobu hovoří mezi lidmi o tom, že jejich platy sotva dosahují průměrné mzdy. A naopak, že vrcholoví sportovci jsou přepláceni. Vždy záleží na úhlu pohledu. Pokud učitel je schopný a umí předat znalosti dál, může vychovat schopné pracovité lidi, a to má jistě dopad do budoucnosti naší společnosti. Stejně tak policista, voják nebo vykonavatel jiného povolání, který drží zbrojní průkaz a jeho úkolem je sloužit lidem. Pokud však naši fotbalisté prohrají na MS, je to určitě zklamání, ale ohrozí to naši společnost?

Učitelé, pracovníci v sociální sféře a zdravotní sestry mají podhodnocené platy. Nejvíce pak v platovém průzkumu překvapily platy lékařů, které dosahují částky okolo 55 000 Kč hrubého.

Platový průzkum

V rámci průzkumu provedeného společností Rondo Data, odpovídalo celkem 290 lidí z Prahy a 2 227 mimopražských. Je to z toho důvodu, aby výsledky nebyly tak zkreslené, jelikož úhel pohledu na platy lidí v Praze je poněkud jiný než v ostatních městech.

Profese Kolik podle vás bere? Kolik by měl brát? Realita
Učitel 20-25 tisíc 25-30 tisíc 31 652 Kč
Lékař 30-35 tisíc 30-35 tisíc 55 216 Kč
Zdravotní sestra 20-25 tisíc 25-30 tisíc 33 373 Kč
Hasič 25-30 tisíc 35-40 tisíc 38 072 Kč
Policista 25-30 tisíc 30-35 tisíc 33 917 Kč
Pečovatel 15-20 tisíc 25-30 tisíc 23 265 Kč

V tabulce jsou uvedené platy v hrubém. Zajímavé je, že celkem 29 % dotazovaných si myslí, že zdravotní sestry mají 15 až 20 tisíc korun a jako přiměřené toto označilo celkem 8 % respondentů. Konkrétně sestrám by lidé přáli zvýšení platu ideálně o 10 tisíc.

Nejvíce se pak lidé „sekli“ u platu praktických lékařů. Částku nad 50 tisíc hrubého považuje za adekvátní pouze 11 % respondentů. Většina dotazovaných si myslela, že berou do 40 tisíc hrubého.

Zdravotní sestry berou u nás v ČR takovou částku, za kterou by sestry v Německu sotva pracovaly.

Realita je někdy šokující

Při pohledu do statistik ministerstva práce jsou skutečné platy vždy vyšší, než si dotazovaní myslí. Výjimku tvoří sociální pracovníci. Pro srovnání je vždy důležité používat mediánové platy, jelikož ten více vypovídá o skutečném rozložení platů než průměr. Lidé, kteří jsou placeni nadprůměrně vždy zvedají celkový průměr, který pak neodpovídá realitě.

Například 87 % lidí si myslí, že učitelé na základních školách berou méně než 30 tisíc korun. Podle zmíněných statistik je ale plat učitele na 1. a 2. stupni základní školy 31 652 korun hrubého. Školské odbory aktuálně prosazují, aby měli učitelé 130 % průměrného platu v zemi, což vychází v průměru na 39 tisíc korun. Také je trápí nástupní platy učitelů. Příliš se totiž neliší od platů prodavaček v Lidlu a to rozhodně není dobře. Absolventi pedagogických fakult pak raději nastoupí jinam a dělají práci v jiném oboru. Tímto způsobem bohužel stát přichází o schopné pedagogy, ale i vykonavatele dalších povolání, která slouží lidem (např. policisté nebo vojáci – obecně taková, ke kterým je potřeba zbrojní průkaz).

Nástupní platy učitelů jsou srovnatelné s platy prodavaček v Lidlu. Absolventi pedagogických škol jsou pak nuceni pracovat v jiných oborech, aby se uživili, jelikož jsou platy učitelů žalostné.

Odbory se snaží vyžádat více

Otázku platů ve veřejné sféře projednávala vláda s odborovou centrálou ČMKOS. Pro učitele odbory požadují o 15 % vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o 10 % s účinností od října letošního roku. Vyšší aktuální platy přisuzovali lidé v profesním průzkumu hlavně s vyšším vzděláním. Respondenti tak poměřují svůj vlastní plat s tím předpokládaným dané profese. Zkrátka platí úměra, že kdo víc bere, přisuzuje vyšší plat i ostatním.

Podívejte se také na článek platové třídy 2018.

U policistů se představy většiny dotazovaných od statistik odlišily jen trochu. Jako přiměřený plat lidé považují nejčastěji 30 až 35 tisíc korun a skutečnost je 33 917 korun. Největší problém však představují nábory. Nástupní platy včetně rizikových příplatků jsou maximálně 23 tisíc hrubého.

Tip: Chcete si za těžce vydělané peníze udělat radost novým kouskem do skříně? Navštivte e-shop Bonprix a nakupte výhodně. Slevu na nákup vám zajistí Bonprix slevový kód.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy