Daň z nemovitosti 2018 – Na uhrazení máte čas do konce května | VímVíc.cz

Daň z nemovitosti 2018 – Na uhrazení máte čas do konce května

12. 05. 2018

Už zbývá jen pár dní do termínu zaplacení daně z nemovitosti. Datum 31. května si raději označte v kalendáři, pokud ho totiž nedodržíte, čekají vás úroky. A pokud nevíte, jak si s daní z nemovitosti poradit, přečtěte si náš článek.

Daň z nemovitosti 2021

Legislativa se v různých oblastech neustále mění a u problematiky daně z nemovitosti tomu není jinak. Kvůli tomu je nutné sledovat nastalé změny, protože neznalost zákona bohužel neomlouvá. Sledujte vždy aktuální právní úpravu a podívejte se, jak se platí daň z nemovitosti v roce 2021. Došlo ke změnám v oblasti nabytí nemovitosti, které by neměly nikomu, kdo nějakou nemovitost vlastní nebo plánuje vlastnit, uniknout.

Kolik vás bude daň z nemovitosti stát?

Nebaví vás zdlouhavé výpočty, kolik budete muset daň z nemovitosti zaplatit? Tentokrát nemusíte mít strach. Jestliže jste podali daňové přiznání, počítat za vás teď budou úřady a následně vám zašlou složenku či jiné upozornění s konkrétní částkou k úhradě. Bát se nemusíte ani toho, když se výše daně změní. I s tím si úřad po podání daňového přiznání poradí.

Jak budu informován?

To, jakým způsobem vás finanční úřad o výši daně informuje, ovlivňuje několik faktorů. Může se tak tedy stát následujícími způsoby:

  • Daňovou složenkou – Tímto způsobem obdrží informaci fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku, nejsou registrované k platbě daně přes SIPO ani ke službě zasílání informací na e-mail. Tyto osoby nebudou za složenku platit žádný poplatek. Dále jde o právnické osoby, které nemají datovou schránku. Pro ty už je ale složenka zpoplatněná.
  • Datovou schránkou – Do datové schránky bude informace zaslána těm osobám, které neplatí daň přes SIPO ani nezískávají údaje na e-mail. Dále platí podmínka, že jim nebyla částka sdělena platovým výměrem.
Informace o výši daně z nemovitých věcí získáte pomocí složenky, datové schránky nebo e-mailu.

Kdy složenku obdržím?

Daňové složenky jsou rozesílané postupně, poslední várka by ale měla do schránek plátců dorazit do 21. května. Pokud se tak nestane a vy budete informaci o výši daně postrádat, obraťte se telefonicky nebo osobně na místně příslušný finanční úřad. Pozor ale na to, že se místní příslušnost určuje podle místa nemovitosti, ne na základě vašeho trvalého bydliště či sídla majitele.

S tím souvisí vaše korespondenční adresa, která musí být vždy aktuální. Často se pak stává, že se poplatník přestěhoval a změnu zapomněl nahlásit příslušným úřadům. Pokud ale z tohoto důvodu nezaplatíte daň z nemovitosti čas, nikdo k tomu přihlížet nebude a penalizováni budete běžným způsobem.

Poslední složenky jsou doručeny nejpozději do 21. května.

Jak daňová složenka vypadá a co je třeba doplnit?

V první řadě je třeba poznamenat, že nemusíte mít obavy z toho, že složenku špatně vyplníte. Vše důležité udělal úřad a na vás zůstane tedy jen pár formalit. Pojďme se tedy podívat, co složenka obsahuje:

  • celkovou výši daně z nemovitosti 2018
  • výši a termín splatnosti splátek (pokud nebudete částku platit najednou)
  • stav daňového účtu poplatníka (případné nedoplatky či přeplatky, které je třeba vyrovnat)
  • celková částka k úhradě s ohledem na přeplatek či nedoplatek (ta je uvedena pouze v případě, že jde o částku splatnou v jednom termínu)
  • QR kód (pro využití při platbě přes mobilní aplikaci)
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu konkrétního poplatníka

A nyní je řada na vás. Co tedy musíte doplnit? Připíšete pouze celkovou částku k úhradě po zohlednění přeplatku či nedoplatku. Pokud jde o daň splatnou najednou v jednom termínu, doplníte ještě částku z položky celkem k úhradě, kterou naleznete na alonži složenky (horní část složeny, na které najdete výše uvedené údaje).

Na složence doplníte pouze celkovou částku daně.

Chcete být informováni e-mailem?

O tuto možnost si musíte předem zažádat, v tomto roce v termínu do 15. dubna, tento rok již tedy o informace na e-mail nemáte nárok. Pokud ale podáte žádost nyní, od příštího roku už tak budete informování každoročně. E-mail obsahuje všechny potřebné informace, které jsou i na alonži složenky, a to včetně QR kódu. Pokud platíte daň u více finančních úřadů, je třeba zažádat u každého zvlášť. Žádat navíc můžete pouze v případě, že jste fyzická osoba, která nemá zřízenou platbu přes SIPO, nebo právnická osoba bez datové schránky.

O službu zasílání informací e-mailem musíte zažádat do 15. dubna.

Daň z nemovitosti placená přes SIPO

I k platbě přes SIPO je třeba se přihlásit a to do konce ledna. Do tohoto termínu musíte finančnímu úřadu doručit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Zároveň musíte dodat i spojovací číslo SIPO. Pokud toto číslo nemáte, pomůže vám Česká pošta, kde stačí vyplnit formulář, který ihned na poště odevzdáte a spojovací číslo tak získáte.

Po doručení oznámení na finanční se již nemusíte platbou daně zabývat (pokud jste to stihli do konce ledna). Částka se vám každý rok automaticky strhne z účtu inkasem, a to i za předpokladu, že se změní její výše. Pokud jste lednový termín nestihli, zbavíte se povinnosti starat se o platbu od příštího roku.

Platbu pomocí SIPO je samozřejmě možné i zrušit, a to pro daný rok do 15. března. Pokud jste tak tedy letos neučinili, částka se vám v tomto roce ještě strhne a změna nastane od roku 2019.

O platbu přes SIPO je třeba se přihlásit do konce ledna. Odhlášení je případně možné do 15. března.

Daň z nemovitosti uhrazená po termínu

Není výjimkou, že někdo zapomene uhradit daň včas nebo to prostě jen nestihne. Na to úřady ovšem neberou ohledy, termín je jasně daný a každý si ho musí dobře hlídat. Pokud se tedy s platbou zpozdíte, bude vám naúčtován úrok z prodlení. Ten se počítá z roční výše repo sazby ČNB navýšené o 14 % a rozpočítané na dny.

Pro malé opozdilce máme ale dobrou zprávu. Pokud uhradíte daň do 4 dnů po termínu, úroky se vám započítávat nebudou. Ty začínají nabíhat až po pěti pracovních dnech.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo