Daň z nemovitosti | formulář a jak ho vyplnit | VímVíc.cz

Kdy se platí daň z nemovitosti 2021 a jak vyplnit formulář?

04. 06. 2021

Pokud jste nabyli nebo naopak někomu darovali či prodali nemovitost, čeká vás nejen změna na katastrálním úřadu, ale také povinnost hradit daň z nemovitosti. Kdy je nutné podat přiznání, do kdy zaplatit daně a jak si poradit s vyplňováním formulářů?

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti 2021?

Placení daní se nevyhne vlastník nemovitosti a podání přiznání každý, kdo s ní nějakým způsobem nakládal. Díky evidenci pozemků v katastru nemovitostí úřady registrují nezaplacené daně velice rychle. Předmětem daně z nemovitosti jsou nejen všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí, ale i byty a nebytové prostory.

Pokud vás zajímá, kdy se platí daň z nabytí nemovitosti, je to jednoduché. Daň z nemovitosti se přiznává a také platí vždy dopředu. To znamená, že daň z nemovitosti je nutné uhradit tentýž rok do konce měsíce ledna. Daň za rok 2021 do ledna 2021, daň za rok 2022 do ledna 2022 apod. Pokuta za nedodržení termínu plátci nehrozí až do 7. února, ale kvůli případným opravám se vyplatí nevyřizovat daně na poslední chvíli.

Kdy se platí daň z nemovitosti?

V případě koupě nebo prodeje nemovitosti je důležité vědět, koho se povinnost platit daň týká. Nezáleží na tom, zda jste ve smluvním vztahu prodávajícím nebo kupujícím. Rozhodující je, kdo nemovitost vlastní k prvnímu lednu. Její vlastník má povinnost daň zaplatit i v případě, že ji hodlá prodat. S prodejem či koupí nemovitosti může souviset i změna trvalého bydliště.

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti

Nové přiznání musíte podat pokaždé, když se změní parametry, jež mají vliv na výpočet daně. To znamená nejen při nabytí, ale i při kolaudaci stavby, při přestavbě, změně rozlohy pozemku nebo přepsání na stavební parcelu.

Všechny potřebné informace, které potřebujete do přiznání k dani z nemovitosti, snadno najdete online na internetu. Stačí si otevřít stránky katastru nemovitostí a zadat příslušné údaje. Případně vám pomůže katastrální mapa.

Nové přiznání také musíte podat, pokud vlastníte v jednom kraji více nemovitostí a jednu z nich prodáte. V případě, že nemovitost darujete nebo je vám darována, bude se vás týkat darovací daň.

Kdo platí daň z převodu nemovitosti

Pokud podle v minulosti platného zákona v daném roce došlo ke změně vlastníka nemovitosti, týkala se vás ještě jedna nutná platba. Tou byla daň z nabytí nemovitosti, kterou po změně zákona z roku 2016 hradil kupující a byla stanovena na 4 % z ceny nemovitosti. Darování a dědictví bylo od ní osvobozeno. Přiznání bylo nutné odevzdat do konce 3. kalendářního měsíce poté, co došlo ke změně v katastru. V současnosti už ale tato pravidla neplatí, jelikož v roce 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti odpadla i se zpětnou účinností všem, kdo dali vklad do katastru nemovitostí v prosinci roku 2019 a později.

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí dopředu v termínu do 31. ledna. Za rok 2021 platí daň z nemovitosti vždy ten, kdo vlastní onu nemovitost k prvnímu lednu. V případě, že už nemovitost vlastníte a nedošlo k žádným změnám, finanční úřad vám sám pošle složenku s výzvou k zaplacení.

Pokud si na pořízení nemovitosti berete hypoteční úvěr nebo americkou hypotéku, možná vás budou zajímat nebankovní půjčky. Řešením může být i rychlá půjčka online. Rychlé půjčky patří v poslední době k oblíbeným typům úvěrů. Během epidemie koronaviru 2020 prosadila ministryně financí Alena Schillerová půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték.

Jak vyplnit formulář daně z nemovitosti

Formuláře pro daň z nemovitosti mají světle modrou barvu. Přiznání můžete podat osobně, poštou nebo také elektronicky. To je možné i pokud nemáte elektronický podpis ani datovou schránku. V takovém případě zvolte možnost „podání nepodepisovat“ a následně si vytiskněte tzv. e-tiskopis, který pak ručně podepsaný donesete nebo pošlete na příslušný finanční úřad do pěti dnů od podání.

Pokud naopak datovou schránku máte, podle zákona vám vzniká povinnost ji při elektronickém podání využít. Jinak vám hrozí pokuta za nedodržení formátu. I s datovou schránkou však můžete papíry vyplňovat ručně. Formulář k dani z nemovitosti 2021 a další případné dokumenty, které se týkají on-line vyřizování daní, najdete na daneelektronicky.cz .

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti 2021, má na výběr dva způsoby – klasicky papírově nebo elektronicky.

Vlastníte-li více nemovitostí a každá se nachází v jiném kraji, vyplňujete pro každou z nich vlastní přiznání. V případě, že jste majitelem více nemovitostí v jednom kraji, zahrnete je všechny do jednoho daňového přiznání. Stejná pravidla o krajích i možnosti podání platí pro oznámení o prodeji, darování nebo jiném pozbytí či nabytí pozemků a bytů.

Mezi hlavní parametry, které budete vyplňovat, patří číslo parcely, na kterém se nemovitost nachází, a podlahová plocha. Tu zjistíte přes katastr nemovitostí, do kterého můžete snadno nahlížet o on-line. Konkrétní nemovitost nejsnáze naleznete přes vyhledávání na základě čísla popisného nebo orientačního.

U bytových jednotek pak musíte zadat také její číslo. K výměru podlahové plochy bytu se pak ještě dále připočítává podíl na společných částech domu. Podíl zjistíte z dlouhého čísla s lomítkem, kde váš podíl představuje první číslo.

Důležité je na katastru zjistit číslo parcely a její plochu. Podání přiznání lze vyřídit několika způsoby.

Jdeme vyplňovat

V záhlaví vyplníte osobní údaje, jako je jméno a rodné číslo bez lomítek. V této části také uvádíte finanční úřad, na který formulář posíláte. Uveďte ten, kde se nachází daná nemovitost, nikoli kde máte vedené trvalé bydliště. Sídlo příslušného finančního úřadu si můžete vyhledat na internetu nebo jej zjistit na stránkách finanční správy.

Samotný výpočet daně z nemovitosti probíhá ve třetím oddílu. Nejprve tedy vyplníte v prvním oddílu osobní údaje, jako je jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo i kontakt (telefon a e-mail). V druhém oddílu specifikujete nemovitost, k čemuž budete potřebovat zjištěné údaje z katastru nemovitostí, tedy číslo parcely a podlahovou plochu.

Elektronické podání přiznání k dani z nemovitosti je pohodlnější, protože online systém za vás vše spočítá.

Největší výhodou elektronického podání je, že se vám částky samy dopočítávají. Když zadáte pro daň z nemovitosti 2021 do řádku č. 310 číslo 1,22, systém za vás odvede veškerou práci s počítáním. V případě, že by se do řádku č. 315 automaticky nevložil místní koeficient, který činí dle počtu obyvatel obce hodnotu 1 až 4,5, musíte ho dopsat sami. Dohledat jej lze na webu Ministerstva financí. S vyplněním ve fyzické podobě vám pomůže kalkulačka pro daň z nemovitosti a instrukční informace úřadu. Vyplnění on-line není díky automatickému dopočítávání náročné, je však třeba dohledat některé údaje.

Nenechávejte nic na poslední chvíli

Už několik let se mluví o digitalizaci, ale ta zatím ještě neproběhla. V praxi to znamená, že katastrální a berní úřady spolu neumí komunikovat a dopředu sdílet informace. Údaje si vymění až s prodlevou. Pokud se tedy sami k nabytí či prodeji nemovitosti nepřihlásíte, dostanete výzvu a hrozí vám sankce za prodlení až 300 tisíc korun.

Na odeslání daňového přiznání máte, jak již bylo zmíněno, čas do konce ledna. Následná platba se pak hradí do konce května. Finanční úřad vám včas pošle informace o výši daně a můžete si vybrat, zda chcete platit složenkou nebo převodem. Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Zajímavost závěrem: Peníze vybrané za daň z nemovitosti představují příjem pro obce, ne pro stát. Finance pak města využívají na správu, údržbu a opravy obecního majetku, jako jsou silnice, parky a podobně.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření