Daň z nabytí nemovitých věcí: Kdy a kdo platí? | VímVíc.cz

Daň z nabytí nemovitosti | Kdy a kdo platí?

28. 08. 2019

Jedna z nejkontroverznějších daní nejen v České republice. Do kdy se tato daň musí zaplatit a v jakých případech jste od daně osvobozeni? Jak vyplnit formulář a kde jej odevzdat? To a mnoho dalších skutečností, například jak si vedeme v porovnání se světem, se dozvíte v našem článku.

Daň z nabytí nemovitosti - barák

Daň z nabytí nemovitosti – Koho se týká?

Daň z nabytí nemovitosti, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti, se od roku 2016 týká nabyvatele, tedy toho, kdo nemovitost kupuje. Pokud investujete do nemovitosti, tak Vás tato daň nemine. V dřívější podobě záleželo na tom, jak se prodejce s kupujícím domluvili na uhrazení těchto nákladů.

Do kdy zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Jako vždy i zákon jasně stanovuje, do kdy jste povinni daň zaplatit. Kupující je povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, kdy je nový majitel uveden v katastru nemovitostí. Pokud jste tedy od ledna uvedeni v katastru nemovitostí, do konce dubna byste měli daň zaplatit. V opačném případě vám hrozí sankce od Finanční správy.

Daň z nabytí nemovitých věcí – cena a kalkulačka

Cena daně z nemovitosti se samozřejmě liší a je individuální pro každou koupi. Platí ale, že daň z nemovitosti činí 4% ze základu daně. A jak se daň vypočítá? Základ daně z nemovitosti činí buď 100% prodejní ceny nemovitosti, nebo 75% směrné hodnoty nemovitosti.

Druhou částku určuje finanční úřad, který cenu odhaduje na základě typu nemovitosti, její polohy atd. Měla by kopírovat obvyklou cenu bytu/baráku v daném okolí. Jako základ pro výpočet daně se vybere vyšší z nabízených variant.

Daň z nabytí nemovitosti - kalkulačka

A co když cena nesedí?

Může se stát, že vám částka stanovená finančním úřadem nebude vyhovovat. Například se vám nebude zdát, že finanční úřad nepřišel s obvyklou cenou v okolí. V takovém případě můžete zažádat o znalecký posudek, který navrhovanou částku přezkoumá. Náklady na posudek si můžete odečíst od základu daně a většinou jej dostanete vyhotovený do 14 dní.

Poté už je postup stejný, jako v předchozím případě. V každém případě se daň vypočítává z vyšší ceny.

daň z nabytí nemovitosti - přepis domu

Jak zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Máte dvě možnost, jak můžete daň zaplatit. V každém případě posíláte peníze na příslušný krajský finanční úřad. Zaplatit můžete jednak převodem na účet, kde jako variabilní symbol zvolíte své rodné číslo nebo DIČ (daňové identifikační číslo). To se týká i druhého způsobu, tedy složenkou, neboli poštovní poukázkou na pobočce České pošty.

Daň z nabytí nemovitosti – formulář a odevzdání

Formulář k dani z nabytí nemovitosti si můžete stáhnout buď online na stránkách Finančních správy, nebo si jej můžete fyzicky vyzvednout na jakékoliv pobočce finančního úřadu, kde jej musíte do konce stanovené lhůty odevzdat. Formulář je stejný jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Vyplnit musíte nejen vaše osobní údaje (jméno, datum narození, trvalé bydliště), ale i údaje týkající se nemovitosti. Tyto údaje vám poskytne katastrální úřad při převodu nemovitosti na jméno nového vlastníka.

Daň z nabytí nemovitosti – odevzdání

Formulář musíte vždy odevzdat na příslušném finančním úřadě. Učinit tak můžete třemi způsoby. Asi nejjednodušší je fyzicky se zastavit na pobočce finančního úřadu a odevzdat veškeré potřebné dokumenty. Můžete využít i služeb České pošty a formulář zaslat doporučeně na finanční úřad. Nakonec, kdo má zpřístupněnou datovou schránku, může vše vyřídit z pohodlí domova.

Daň z nabytí nemovitosti – osvobození

Ne každý, kdo si zakoupí nebo získá nemovitost, musí platit daň z nabytí. Kdo je od této daně osvobozen? Pokud získáte nemovitost během dědického řízení nebo vám ji někdo daruje, daň se vás netýká. Stejně tak se nevztahuje na prodeje družstevních bytů a na první úplatné nabytí rodinného domu nebo bytu. Laicky řečeno, pokud se vystavuje nový bytový dům a vy jej zakoupíte jako první vlastník, daň z nabytí se vás netýká.

Kdo naopak platí daň z nabytí nemovitosti?

Prakticky všichni ostatní, kdo získají vlastnická práva k nemovitosti a netýkají se jich výjimky popsány výše. Předmětem daně je tedy úplatné získání vlastnického práva k nemovité věci. Tuto definici splňují nemovitosti, které jsou:

  • Pozemkem, stavbou nebo jednotkou na území ČR
  • Právem stavby s pozemkem na území ČR
  • Spoluvlastníkem na nemovitých věcech ve dvou předchozích případech

Budoucnost daně o nabytí nemovitosti

Tato daň má mnoho odpůrců a je často předmětem politických debat. Někteří se přikláním k úplnému zrušení, jiní by jí zase jen snížili. Odpůrcům vadí především fakt, že se jedná pro ně o nemorální zdanění. Kupující si nemovitost pořizují z již zdaněných peněz formou daně z příjmu.

Ve srovnání se světem jsme na tom průměrně. V Německu nebo Rakousku je tato daň vyšší, na druhou stranu na Slovensku, v Rusku nebo ve Velké Británii se tato daň neplatí vůbec. Je tedy otázkou, jestli se opět v nejbližších letech nedočkáme další změny.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti 2020

V roce 2020 se odpůrci daně z nabytí nemovitosti konečně dočkali, daň byla k 26. září 2020 zrušena, a to i se zpětnou účinností. Povinnost platit daň odpadla všem, kdo provedli vklad do katastru nemovitostí v prosinci roku 2019 nebo později. Ti, kdo tak učinili, ale daň již zaplatili, mají možnost si zažádat o její zpětné vrácení u místně příslušného úřadu. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí přineslo i další změny, například v délce tzv. časového testu a odpočtech úroků z hypoték.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR