Jak vypadá pracovní posudek zaměstnance? | VímVíc.cz

Jak vypadá pracovní posudek zaměstnance?

07. 08. 2017

Co je to pracovní posudek? Jak vypadá, kdo jej může vytvořit, co zpravidla obsahuje a k čemu vůbec slouží?

Jak vypadá pracovní posudek zaměstnance?

Co je pracovní posudek zaměstnance?

Pracovní posudek je dokument, který se vydává na žádost zaměstnance. Zaměstnavatel je poté povinen pracovní posudek zaměstnanci vydat se skončením pracovního poměru zaměstnance. A pozor - pracovní posudek nesmí obsahovat informace, které se nevztahují k vykonávané pracovní pozici.

Zaměstnavatel je povinen pracovní posudek vydat do 15 dnů od podání žádosti.

Je možné žádat o pracovní posudek i zpětně

Jestliže jste zatím pracovní posudek (nebo také zápočtový list, pozn. redakce) nepotřebovali, ale nyní jej váš současný zaměstnavatel požaduje, můžete žádat o pracovní posudek svého bývalého zaměstnavatele i zpětně. V zákoně totiž není uvedena doba, kdy je možné podat žádost o pracovní posudek nejdéle.

O pracovní posudek zaměstnance můžete žádat i několik let zpětně.

Co musí pracovní posudek obsahovat?

  • Jméno a příjmení zaměstnance
  • Údaje o zaměstnání (druh pracovního poměru, délka pracovního poměru atd.)
  • Druh vykonávané práce (funkce)
  • Kvalifikace pracovníka
  • Odpracovanou dobu
  • Údaje o případných srážkách ze mzdy
  • Datum vystavení posudku
  • Hodnocení pracovníka

Hodnocení pracovníka je vlastně nejdůležitější částí celého pracovního posudku. Zaměstnavatel v této části hodnotí všechny skutečnosti týkající se vykonávané práce a schopnosti daného pracovníka. Pokud chcete naopak hodnotit vy vašeho zaměstnavatele, můžete tak učinit přes odkaz hodnocení zaměstnavatelů.

Zaměstnavatel může hodnotit například zaměstnancovu spolupráci v rámci týmu nebo jeho iniciativu.

Žádné predikce

Pracovní posudek by neměl obsahovat odhady v souvislosti s pracovníkovým nasazením do budoucna. Až budoucí zaměstnavatel má právo na to hodnotit, jak si na nové pracovní pozici bude pravděpodobně zaměstnanec vést. Také nesmí být hodnocen a nijak popisován soukromý život zaměstnance, ačkoli by s pracovním výkonem mohl souviset.

Co když s pracovním posudkem nesouhlasím?

Pokud nejste spokojeni s tím, co o vás bývalý zaměstnavatel do posudku napsal, můžete se domáhat nápravy a to u soudu do tří měsíců ode dne, kdy jste si daný obsah posudku přečetl.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo