Je lepší podnikat jako OSVČ nebo založit společnost? | VímVíc.cz

Je lepší podnikat jako OSVČ nebo založit společnost?

30. 04. 2018

Přemýšlíte, zda se vám více vyplatí být osobou výdělečně činnou, nebo jestli je výhodnější založit si s.r.o.? Obě dvě varianty mají svá pro a proti. Přečtěte si, jaká možnost podnikání je pro vás ta pravá.

OSVČ nebo s.r.o.

Administrativní zátěž nahrává OSVČ

Většina lidí, kteří začínají s podnikáním, volí raději formu OSVČ. Je to především z důvodu snadnější, přehlednější a rychlejší administrativy. Zatímco vyřízení papírů pro osobu samostatně výdělečně činnou zabere pouhý jeden den strávený na úřadech, na založení s.r.o. si počkáte několik týdnů a je třeba delšího papírování. I když je v dnešní době již možné s.r.o. založit a zapsat do obchodního rejstříku u notáře, mnohé žadatele přesto tento na první pohled delší proces odradí.

Na založení společnosti s ručením omezeným si počkáte několik týdnů.

Založení s.r.o. a finanční náklady

Pokud se bojíte, že založení vlastní firmy je finančně náročnější, než být osobou výdělečně činnou, pak se není čeho obávat. Nutný rozdíl počátečního vkladu mezi těmito druhy podnikání není příliš velký. Založení OSVČ vás přijde na 1 až 5 tisíc korun. Vlastní firmu již ale založíte za 3 až 5 tisíc korun. Navíc díky zjednodušení evropských předpisů a novelizacím se snížila výše kapitálu s.r.o. na pouhou jednu korunu. Právě počáteční vklad byl dříve jedním z nejčastějších důvodů, proč setrvat dále jako podnikající na živnostenský list.

Riziko pro firmy se základním kapitálem je v jejich prezentaci. Výše základního vkladu občas vypovídá o jejich serióznosti.

Riziko podnikání

Tak jako v každém zaměstnání, existují i nutná rizika v případě podnikání fyzických i právnických osob. Živnostníci si mnohdy neuvědomují, že špatně zvolenou formou podnikání mohou ohrozit v případě škody rodinný rozpočet. Je tedy nutné si předem odpovědět na řadu otázek. Podnikám v oboru, kde jsou vyšší rizika škod? S jakými zákazníky pracuji? Jaké škody mohu během své práce učinit? Jak by v tomto případě ovlivnily můj rozpočet? Bude mi výdělek stačit alespoň na pokrytí základních potřeb a zaplacení zdravotního a sociálního pojištění?

Je pravdou, že stále existuje názor, kdy fyzická osoba působí v podnikání méně důvěryhodně, něž osoba právnická. Bez schopnosti plnit své závazky v případě problémů. Navíc se některé společnosti obávají nákupu služeb od OSVČ, kvůli možnému podezření ze švarcsystému.

Živnostníci často zapomínají, že ručí celým svým majetkem.

Oproti tomu firma ručí pouze svým kapitálem, pokud je tento kapitál splacen, není možné finanční náhradu žádat po společnících. Nově je možné ručit za závazky firmy jen do výše jedné koruny. Zákon určuje poměrně malé množství výjimek, kdy by se dala vymáhat určitá škoda po jednateli. Jednou z nevýhod je ale fakt, že s.r.o. musí vést účetnictví ihned po jejím vzniku, zatímco živnostníkům stačí daňová evidence. Firma nemůže také počítat s uplatňováním paušálních výdajů procentem z příjmů.

Společníci ve firmě ručí pouze do výše nesplaceného základního kapitálu.

Daňová optimalizace

Pokud se podnikatel rozhodne jít na počátku složitější cestou, do budoucího podnikání si s sebou přinese mnoho užitečných benefitů a výhod. Za prvé se může stát svým zaměstnance a pobírat mzdu, nebo se stane společníkem a získá podíl na zisku. Je tedy mnohem svobodnější ve výběru pozice, ve které se bude další roky nacházet. Daňová sazba je u podnikatele ve výši 19 %. Navíc se daní i podíly společníků (15 %). Mezi největší výhodu ale patří pojištění. Pokud bude podnikatel brán jako zaměstnanec, bude odvádět zdravotní a sociální pojištění jako zaměstnavatel i zaměstnanec. Možnost optimalizace pojištění je tedy vysoká.

Pokud si podnikatel bude vyplácet jako zaměstnavatel základní mzdu, ušetří na zdravotním i sociálním pojištění.

Oproti tomu OSVČ má daň z příjmu po odečtení výdajů v hodnotě 15 %. Platí ale více na zdravotním (13,5 % ) a sociálním (29,2 %) pojištění. Tyto položky si nemůže odečíst z daní. OSVČ může použít tzv. paušál, který je dvojí. Buď uplatní odečet na daních za manželku a děti, nebo využije vyšší strop do dvou miliónu korun.

OSVČ nebo s.r.o.

V předešlých odstavcích jsme si rozebrali, jaké jsou finanční, administrativní a daňové rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou. Kromě těchto faktických věcí ale existují i rozdíly například v budování jména firmy. Zatímco živnostník musí vždy podnikat na své jméno, firma není závislá na jednotlivci. Může budovat svou značku desítky let. Navíc působí právnická osoba důvěryhodněji. Může se jednat o firmu o jednom zaměstnanci, či o stovce.

Společnost podniká pod libovolným názvem a může tak snadněji budovat svou image.

Mimo jiné společnost s ručením omezeným může také navýšit vklady a expandovat, pokud získá nové společníky. A pokud se rozhodnete, že chcete ukončit své podnikání, je jednodušší převést s.r.o. jedinou smlouvou, než prodat veškerý majetek OSVČ.

Přechod z OSVČ na právnickou osobu

Přechod mezi těmito dvěma formami podnikání je poměrně časově a administrativně náročný a po určitou dobu musí běžet obě formy podnikání současně. Navíc se skončením zdaňovacího období musíte vypořádat jak s daňovými povinnostmi na OSVČ,tak i za s.r.o. Je proto lepší a výhodnější si hned ze začátku podnikání projít všechna pro a proti obou typů.

Z pohledu právního a podnikatelského se jeví jako výhodnější podnikání pod s.r.o. Konečné rozhodnutí ale musí udělat každý jednotlivec sám za sebe. Pokud se ale chystáte zbavit statusu zaměstnance, mohla by se vám hodit výpověď vzor.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo Úspěch v kariéře