Jak si zařídit živnostenský list? Ceny + Podmínky | VímVíc.cz

Jak si zařídit živnostenský list? Ceny a podmínky

15. 03. 2018

Co všechno je potřeba udělat, když si chcete zařídit živnostenský list? Jaká administrativa je s tím spojena, co je to vlastně živnost na co při jejím ohlašování nezapomenout, a kdy je vlastně třeba si živnostenský list založit? Nebo již hledáte práci na živnostenský list.

Informace uvedené v tomto článku jsou platné k prvnímu kvartálu roku 2018. Aktuální informace o živnostenském listu, o podmínkách k získání živnosti a další informace naleznete v odkazovaném článku, který je platný k roku 2022.

Jak podnikat na živnostenský list

Pravděpodobně si chcete zařídit vystavení živnostenského listu, ale pozor - v současnosti už se živnostenský list jako doklad nepoužívá. Nahradil ho výpis ze živnostenského rejstříku. Nejprve tedy musíte zamířit na živnostenský úřad. Než tam ale vyrazíte, vyplatí se investovat určitý čas do prostudování informací o živnosti. Zejména například zákon o živnostenském povolání (č. 455/1991 Sb.), který vám odpoví na otázky jako co je to živnost anebo také kdy vám živnostenské oprávnění vzniká.

Pokud máte ještě "starý" živnostenský list, který se vydával dříve, tak stále platí.

Založení živnosti a získání živnostenského oprávnění

Živnostenský list, nově tedy výpis ze živnostenského rejstříku, je nutným dokladem, který vás opravňuje k tomu provozovat živnost neboli podnikat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Živnost je definována jako činnost, která je soustavná a je provozována samostatně na vlastní odpovědnost a pod vlastním jménem a hlavně - za účelem zisku. Lidé, kteří podnikají na živnost, tedy na živnostenský list (živnostenské oprávnění), mohou být například umělci, spisovatelé, tanečníci, ale také třeba malíři, zedníci anebo ekonomičtí poradci, kteří podnikají samostatně. Nemusí si tedy lámat hlavu s tím, zda nedostanou výpověď z pracovního poměru. Do živností ovšem nespadají profese jako architekti, advokáti, lékaři anebo třeba farmaceuti.

Umělci nebo zedníci ano, advokáti, lékaři či farmaceuti nikoliv.

Pro získání živnostenského oprávnění je potřeba vyplnit jednotný registrační formulář. Můžete jej navíc podat osobně anebo také elektronicky skrze stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Co vzít s sebou na živnostenský úřad

Jak založit živnost? Až půjdete na živnostenský úřad nezapomeňte, že není nutnost jít na živnostenský úřad v místě vašeho trvalého bydliště. O založení živnosti můžete požádat v kterémkoli městě.

  • Občanský průkaz
  • 1 000 Kč na správní poplatek založení živnosti
  • Čísla živností, které chcete vykonávat

Dříve bylo potřeba mít s sebou také výpis z rejstříku trestů, ale dnes si tuto informaci dohledá úřad sám.

Jakou živnost si pro podnikání vybrat

Před tím, než vyrazíte na živnostenský úřad, si prostudujte živnostenský zákon. Najděte si tu živnost, které se chcete věnovat a teprve poté zajděte danou živnost ohlásit. Také si rovnou promyslete to, jestli nebudete pracovat současně ve více oborech. Příkladem může být živnostenské oprávnění na živnost - redaktor a fotograf. Pokud tedy budete vykonávat služby v několika dalších oborech, nechte si je zapsat všechny. Za první ohlášení živnosti zaplatíte 1 000 Kč, za každé další ohlášení živnosti zaplatíte 500 Kč.

Za první ohlášení živnosti zaplatíte 1 000 Kč, za každé další ohlášení živnosti zaplatíte 500 Kč.

Co jsou živnosti volné

Vyberte si ovšem maximálně 3-4 živnosti, ať to nevypadá tak, že vlastně každou práci děláte trochu napůl. Nová živnost volná jde navíc kdykoli přidat do živnostenského oprávnění, a to bez poplatku. Můžete si tedy (v případě živnosti volné) kdykoli zdarma vaše pole působnosti rozšířit.

Do živnostenského listu si můžete nechat zapsat několik živností.

Další věc, kterou je třeba u založení živnosti promyslet kromě toho, v jakém oboru chcete založit podnikání, je to, zda se vám podnikat v tomto oboru vlastně vyplatí. Nejprve to chce udělat podrobnou analýzu trhu a konkurentů a zjistit, jak se daří v podnikání s jejich živností jim. Poté propočítejte, jestli se vám investice čas a peněz do dané živnosti vyplatí a zda nepostavit svoje podnikání a živnostenský list na nějaké jiné živnosti.

Udělejte si analýzu toho, zda se vám založení živnosti v daném oboru vyplatí.

Živnostenský list a osobní hlášení živnosti a podmínky

Jaký je postup, pokud chcete ohlásit na živnostenském úřadě svou živnost? Bude vás čekat samozřejmě nevyhnutelná administrativa. Zásadní je pro vás splňovat všeobecné podmínky, které znamenají svéprávnost a způsobilost k právním úkonům (tedy minimální věk žadatele 18 let) a bezúhonnost. Pokud ovšem plánujete založit živnost řemeslnou, musíte splnit také podmínku odborné způsobilosti.

Chcete začít podnikat, ale nevíte, jak je to s DPH? Mrkněte na porovnání plátce vs. neplátce DPH.

Podmínky pro založení živnosti:

  • Svéprávnost
  • Způsobilost k právním úkonům
  • Bezúhonnost
  • Doklad o odborné způsobilosti (živnosti řemeslné)
  • Stanovení adresy provozovny (u fyzických osob se může jednat o adresu bydliště)
  • Registrovat se poté jako OSVČ u příslušného finančního úřadu, u okresní správy sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovny
Jestliže nemáte splněnou podmínku odborné způsobilosti, můžete stále živnost vykonávat prostřednictvím odpovědného zástupce.

Podívejte se také, jak fungují platové třídy v Česku a zjistěte, do které patříte.

Živnostenský list/živnostenské oprávnění a ceny

Ohlášení nově započaté živnosti není zdarma. Cena ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1 000 Kč, další ohlášení živnosti je 500 Kč, přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč, vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč, vydání výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč za každou stránku, přijetí kontaktním místem veřejné správy 50 Kč. Počítejte tedy s počáteční investicí 1 000 Kč, což je cena za živnostenský list - tento poplatek platíte pouze jednou. Když chcete s podnikáním na živnostenský list končit, tak ho neukončujte, ale pouze pozastavte. Následně se ke své nebo jiné podnikatelské aktivitě můžete vrátit třeba po třech letech v zaměstnání.

Jak poplatky na živnostenském úřadě zaplatit

Uhradit ohlášení živnosti můžete na příslušném úřadě a to buď v hotovosti, platební kartou, prostřednictvím pokladny anebo složenkou. Vždy si ale zjistěte předem, jaké možnosti na daném úřadě jsou, protože se mohou lišit. A nezapomeňte - platit tyto správní poplatky je možné pouze v české měně, tedy v českých korunách.

Poplatky je možné zaplatit různými způsoby, vždy však v českých korunách.

Necítíte se na podnikání a chcete být raději zaměstnancem? Mrkněte na volné nabídky práce.

Ohodnoťte také vašeho zaměstnavatele v hodnocení firem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo