Jaké druhy má živnost a jak založit živnostenský list online | VímVíc.cz

Jaké druhy má živnost a jak založit živnostenský list online

04. 02. 2022

Plánujete založit živnost? Co je to živnost, jaké jsou druhy živností a jak se od sebe liší živnostenský list pro cizince? Jaké živnosti podléhají kontrole státu a jaké nikoliv?

Co je to živnost a jaké má druhy?

Možná vás přestala bavit vaše čistá mzda a chcete zkusit práci na živnostenský list. Někteří mají živnost při zaměstnání. Živnostenské podnikání, práce na IČO – živnost je upravena živnostenským zákonem č. 455/1991 SB. o živnostenském podnikání, jako soustavná podnikatelská činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. A jaké živnosti známe? Živnost se dělí do 2 skupin na živnost koncesovanou a živnost ohlašovací. Živnost ohlašovací se dále dělí na 3 další.

Živnost ohlašovací neboli ohlašovací živnost

Živnost ohlašovací je jakákoliv živnost, jejíž provozování je podmíněno odbornou způsobilostí. Na vznik ohlašovací živnosti existuje potenciálnímu podnikateli právní nárok tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky dané živnostenským zákonem. Pokud žadatel splňuje dané podmínky, neprobíhá žádný schvalovací proces, ale živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku osob do 5 dnů ode dne doručení žádosti.

Ohlašovací živnost se dělí na řemeslnou živnost, živnost vázanou a volnou živnost. Jaký je postup při ohlášení živnosti? Stačí vyplnění registračního formuláře, který pak můžete odevzdat na jakémkoli živnostenském úřadě (Živnostenský úřad Brno, Ostrava, Praha aj.), odeslat ho poštou a nebo pomocí online formuláře.

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení žádosti.

Výhodou tohoto online formuláře je fakt, že současně ohlásíte živnosti a můžete se rovnou registrovat například jako plátce DPH, silniční daně a také pro účely sociálního a zdravotního pojištění. A jen takový malý dodatek: Živnostenský list v této podobě již neexistuje (živnostenský list byl doklad o právním oprávnění vykonávat danou podnikatelskou činnost). Dnes jej nahrazuje výpis z živnostenského rejstříku vydávaný živnostenským úřadem. Není ale třeba se nějak stresovat, jedná se pouze o jiný název živnostenského listu. Živnostenský rejstřík osob je přístupný každému v online podobě.

Dříve živnostenský list, dnes živnostenské oprávnění (výpis z živnostenského rejstříku).

Živnost řemeslná

Živnost řemeslná má k získání a provozování jasnou podmínku – maturitu v oboru, výuční list, diplom v oboru nebo praxi v oboru. Podmínkou řemeslné živnosti je jednoduše řečeno odborná způsobilost. Pro představu řemeslné živnosti uvedeme příklad: řezník, opravář, klempíř, topenář, zedník, montážník atd.

Živnost vázaná

Pro získání živnosti vázané je podmínkou prokázat odbornou způsobilost, jež stanovuje příloha živnostenského zákona. Příkladem živnosti vázané jsou masérské služby, účetnictví, provoz autoškoly, stavby, účetní poradenství aj.

Živnost volná

U volné živnosti není podmínka odborná způsobilost. Živnost volná je nejvíce rozšířený druh živnosti u podnikatelů. Živnost volná obsahuje několik desítek oborů oborů činností, z nichž si každý podnikatel při ohlášení zvolí přesně ty obory, které plánuje provozovat. Příklady těchto oborů jsou velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, zprostředkování obchodů a služeb atd.

Živnosti řemeslné, vázané a volné nepodléhají regulaci od státu.

Živnost koncesovaná

Živnosti koncesované jsou živnosti, které vznikají na základě správního rozhodnutí, tedy smějí být provozovány na základě koncese a odborné způsobilosti. Znamená to, že k provozování koncesované živnosti je třeba nutné povolení od příslušného orgánu státní správy. Do koncesovaných živností spadá například prodej zbraní, taxislužby, výroba a rozvod tepelné energie, provozování cestovní kanceláře, atd. Stát jednoduše kontroluje a reguluje počet těchto koncesovaných živností. Obecně do těchto živnosti patří takové činnosti, které nesou zvýšená zdravotní nebo bezpečností rizika a stát nad nimi tedy chce mít určitý dohled.

Do koncesovaných živností patří ty živnosti, kde jsou zvýšená zdravotní nebo bezpečností rizika.

Jak založit živnostenský list online (živnostenské oprávnění)

Nejprve je potřeba rozhodnout se, v jakém odvětví chcete začít podnikat. Hodí se také prostudovat živnostenský zákon a až půjdete na živnostenský úřad (například živnostenský úřad Brno), tak mít připravené konkrétní živnosti, ve kterých chcete podnikat. Ušetříte tak mnoho času jak úředníkům, tak hlavně sobě.

Dnes je zcela běžné založit si živnostenský list online. Elektronické podání prostřednictvím online registračního formuláře umožňuje vytvořit podání, pomocí kterého může podatel živnostenskému úřadu ohlásit nové živnosti, podat žádost o koncesi, ohlásit změny u již zapsaných skutečností apod. Živnostenský list online, respektive služba elektronického podání, umožňuje podnikatelům vytvořit podání vůči živnostenskému úřadu, zdravotní pojišťovně nebo i finančnímu úřadu.

Živnostenský list cena

U práce na živnostenský list, tzv. práce na IČO, se mnoho žadatelů zajímá, jaké má živnostenský list podmínky, jaká je cena a zda se liší živnostenský list pro cizince. Živnostenský list cena pro získání živnostenského oprávnění (živnostenského listu) je 1.000 Kč. K získání a založení živnosti je musí žadatel splnit určitě požadavky a doložit občanský průkaz a vyplněný formulář. Živnostenský list podmínky jsou následující:

  • Minimální věk 18 let
  • Žádné dluhy a nedoplatky na pojištění
  • Čistý trestní rejstřík
  • Příslušná kvalifikace

Vyřízení živnosti většinou trvá 1 až 2 týdny, záleží samozřejmě na konkrétním živnostenském úřadu. Žadatel následně obdrží své identifikační číslo a může si připravovat vizitky, razítka atd. Do 8 dní od vyřízení živnosti je nutné přihlásit se k placení záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Cizinci stojí často na křižovatce, zda založit vlastní firmu nebo požádat o živnostenský list pro cizince. Cizinec potřebuje k založení živnosti cestovní pas, výpis z rejstříku trestů v rodné zemi, doklad o pobytu (pro cizince mimo EHP), souhlas s místem podnikání, doklad o odborné způsobilosti u jiných než volných živností a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000 Kč. Živnostenský list podmínky jsou pro cizince totožné, navíc je nutné doložit doklad o legálnosti pobytu v ČR.

Ještě nejste připravení na založení živnosti? Prohlédněte si zatím nejlépe placené práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo