Jaké jsou druhy živností a jak založit živnostenský list | VímVíc.cz

Jaké jsou druhy živností a jak založit živnostenský list

31. 01. 2018

Plánujete založit živnost? Co je to živnost, jaké jsou druhy živností, jak se od sebe liší a kterou si vybrat? Jaké živnosti podléhají kontrole státu a jaké nikoliv?

Druhy živností - ohlašovací živnost

Co je to živnost a jaké má druhy?

Možná vás přestala bavit vaše čistá mzda a chcete zkusit začít podnikat. Podnikání - živnost je upravena zákonem č. 455/1991 SB. o živnostenském podnikání, jako soustavná podnikatelská činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. A jaké živnosti známe? Živnosti se dělí do dvou skupin na živnosti koncesované a živnosti ohlašovací. Živnosti ohlašovací se dále dělí na tři další.

Živnosti ohlašovací neboli ohlašovací živnost

Živnost ohlašovací je jakákoli živnost, jejíž provozování je podmíněno odbornou způsobilostí. Na vznik ohlašovací živnosti existuje potenciálnímu podnikateli právní nárok tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky dané zákonem. Pokud žadatel dané podmínky splňuje, neprobíhá žádný schvalovací proces, ale živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení žádosti. A ptáte se, jak provést ohlášení živnosti? Stačí vyplnění registračního formuláře, který pak můžete odevzdat na jakémkoli živnostenském úřadě, odeslat ho poštou a nebo pomocí online formuláře.

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení žádosti.

Výhodou tohoto online formuláře je fakt, že současně nejen, že ohlásíte živnosti, ale můžete se také rovnou registrovat například jako plátce DPH, silniční daně a také pro účely sociálního a zdravotního pojištění. A jen takový malý dodatek: Živnostenský list v této podobě již neexistuje (živnostenský list byl doklad o právním oprávnění vykonávat danou podnikatelskou činnost). Nahradilo ho takzvané živnostenské oprávnění. Není ale třeba se nějak stresovat, jedná se pouze o jiný název živnostenského listu.

Dříve živnostenský list, dnes živnostenské oprávnění.

Živnosti ohlašovací zahrnují 3 druhy

Živnosti ohlašovací jsou také obsáhlejší a spadají do nich 3 specifické druhy:

  • Živnost řemeslná - podmínkou provozování je odborná způsobilost
  • Živnost vázaná - i u živnosti vázané je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost
  • Živnost volná - u živnosti volné není podmínkou odborná způsobilost. Živnost volná je nejrozšířenější druh živnosti u podnikatelů.
Živnosti řemeslné, vázané a volné nepodléhají regulaci od státu.

Živnost koncesovaná

Živnosti koncesované jsou živnosti, které vznikají na základě správního rozhodnutí, tedy smějí být provozovány na základě koncese a odborné způsobilosti. Znamená to, že k provozování koncesované živnosti je třeba nutné povolení od příslušného orgánu státní správy. Do koncesovaných živností spadá například prodej zbraní, taxislužby, výroba a rozvod tepelné energie, provozování cestovní kanceláře, atd. Stát jednoduše počet těchto koncesovaných živností kontroluje a reguluje. Obecně do těchto živnosti patří takové činnosti, které nesou zvýšená zdravotní nebo bezpečností rizika a stát nad nimi tedy chce mít určitý dohled.

Do koncesovaných živností patří ty živnosti, kde jsou zvýšená zdravotní nebo bezpečností rizika.

Jak založit živnostenský list (živnostenské oprávnění)

Nejprve je potřeba se rozhodnout, v jakém odvětví chcete začít podnikat. Hodí se také prostudovat živnostenský zákon a až půjdete na živnostenský úřad, tak mít připravené konkrétní živnosti, ve kterých chcete podnikat. Ušetříte tak mnoho času jak úředníkům, tak hlavně sobě. Kolik živností si můžete vybrat a jak celý proces vyřízení živnostenského oprávnění probíhá? Přečtěte si článek jak založit živnostenský list.

Myslíte, že se ještě na založení živnosti necítíte? Tak se zatím podívejte, jestli vás nezaujme nějaká nabídka práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo