Co je a kdo vede obchodní rejstřík? | VímVíc.cz

Co je a kdo vede obchodní rejstřík?

15. 09. 2019

Co je a kdo vede obchodní rejstřík? V článku se zaměříme na obchodní rejstřík, vysvětlíme si, co obchodní rejstřík je, co v něm nalezneme, kdo ho vede, jak můžeme získat výpis z obchodního rejstříku a k čemu ho můžeme potřebovat.

Obchodní rejstřík - výpis z obchodního rejstříku - živnost.

Také Vám detailně vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem, tyto 2 rejstříky jsou totiž velice často zaměňovány.

Co je obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík je pod správou Ministerstva spravedlnosti ČR a nalezneme v něm zákonem stanovené informace o podnikatelích na území České republiky. Tento rejstřík je přístupný úplně každému v online podobě, kde si můžete zjistit všechny potřebné údaje.

Kdo musí být zapsaný v obchodním rejstříku?

Zápis do obchodního rejstříku je upravován Zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento zákon také určuje, kdo je povinován být v OR zapsán.

V OR musí být zapsané:

 • právnické osoby (obchodní společnosti a družstva)
 • fyzické osoby (podnikatelé), které mají bydliště v ČR a o tento zápis sami požádají, případně jim to přikazuje právní předpis
 • některé zahraniční osoby provozující podnikatelskou činnost
 • další osoby, které mají tuto povinnost

Jaké informace v OR nalezneme?

 • název a sídlo firmy u právnických osob
 • jméno a bydliště u fyzických osob
 • právní forma u právnické osoby
 • rodné číslo nebo datum narození u fyzické osoby
 • identifikační číslo (IČO)
 • výše základního kapitálu
 • datum vzniku a zániku podnikání, aj.

Do online obchodního rejstříku nahlížíme, pokud potřebujeme např. zjistit, zda daná firma doopravdy existuje, najdeme tam o ní všechny údaje a zjistili bychom tam, pokud by firma byla například v likvidaci. Tyto informace slouží pouze k informačním účelům.

Obchodní rejstřík - výpis z obchodního rejstříku - živnost.

Pokud bychom potřebovali oficiální dokument s informacemi z obchodního rejstříku, jedná se o tzv. Výpis z obchodního rejstříku. Tento oficiální dokument většinou potřebujeme k podnikatelským, právním nebo soudním úkonům, či finančním záležitostem.

V těchto případech si musíme zažádat o oficiální výpis z obchodního rejstříku:

 • obchodní záležitosti
 • podpis smluv
 • právní a soudní úkony
 • založení firemního či podnikatelského bankovního účtu, atd.

Kde si o výpis z obchodního rejstříku můžeme zažádat?

O oficiální verzi výpisu z obchodního rejstříku si můžete zažádat na všech pobočkách Czech POINT, na obecních úřadech nebo na vybraných pobočkách České pošty. O tento výpis z OR si můžete zažádat i elektronicky, ale musíte být vlastníkem datové schránky.

Obchodní rejstřík - výpis - úřednice - úřední pracovnice.

Živnostenský rejstřík

Mnohým z nás není přesně jasný rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem.

Živnostenský rejstřík je spravován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Všechny potřebné informace jsou shrnuty v zákoně o živnostenském podnikání. V živnostenském rejstříku nalezneme údaje o právnických a fyzických osobách, které jsou nebo byly vlastníky tzv. živnostenského oprávnění, jedná se o tzv. OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).

Výpis z živnostenského rejstříku

I výpis z živnostenského rejstříku naleznete také online jako výpis z OR, ale online neuvidíte všechny informace. Neveřejná jsou rodná čísla a údaje o uložených pokutách. Výpis z živnostenského rejstříku se vydává pouze elektronicky, zažádat si o něj můžete na obecních živnostenských úřadech a na všech pobočkách CZECH Pointu.

OSVČ musí být zapsána v živnostenském rejstříku, ale nemusí být zapsaná v obchodním rejstříku. Osoba samostatně výdělečně činná může o zápis do obchodního rejstříku ale zažádat.

Obchodní rejstřík - živnost - lidé.
Každý vlastník živnostenského oprávnění musí být zapsán v živnostenském rejstříku, ale ne každá OSVČ musí být zapsána v obchodním rejstříku.

Pokud se rozhodnete k zápisu do obchodního rejstříku, plynou z toho pro Vás určité povinnosti:

 • povinnost vést účetnictví
 • zveřejnění účetní závěrky
 • vystavování účetních dokladů

OSVČ zapsaná v obchodním rejstříku je povinována vést si účetnictví, protože všechny subjekty zapsané v OR mají tuto povinnost. Znamená to tedy, že tato osoba musí prokázat také poměrně vysoké administrativní schopnosti. Dále musí tato osoba samostatně výdělečná činná evidovaná v OR zveřejnit svou účetní závěrku, musí tedy vykázat všechny své příjmy a výdaje pomocí tzv. účetní rozvahy. Nakonec je nutné, aby tato osoba vystavovala účetní doklady (faktury), které budou splňovat všechny náležitosti a budou obsahovat všechny legislativně povinné údaje.

ARES

Pro kompletní přehled o podnikatelských rejstřících musíme zmínit také tzv. ARES, neboli Administrativní registr ekonomických subjektů. V tomto registru můžeme vyhledat všechny ekonomické subjekty registrované na území ČR. Tato aplikace je spravována Ministerstvem financí ČR. ARES sdružuje informace o podnikatelských rejstřících v České republice, má pouze informativní charakter a nemá charakter úřední listiny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání Návody