Souhlas se zpracováním osobních údajů | VímVíc.cz

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

Vzhledem k tomu, že Vás chceme informovat o novinkách ohledně našich služeb častěji než jednou týdně a zároveň Vás chceme informovat o nabídkách s námi spolupracujících společností, o kterých si myslíme, že byste měl zájem, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zasílání novinek, obchodních nabídek a nabídek slevových akcí od naší společnosti a společností s námi spolupracujících E-mailový kontakt Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nemůžeme v případě aktuálních nabídek včas informovat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání e-mailů a sms notifikací V současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá e-maily či sms
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující support platformu pro řešení požadavků uživatelů V současné době využíváme poskytovatele support platformy, který ji v pozici zpracovatele pro nás provozuje.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující službu pro přesměrování e-mailů V současné době využíváme služby poskytovatele, který přesměrovává Vaše e-maily.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizováno dne: 30. 5. 2018