Jak si založit živnostenský list pro cizince | VímVíc.cz

Jak si založit živnostenský list pro cizince

03. 02. 2018

Každá osoba, která chce podnikat v České republice, musí mít živnostenské oprávnění, které to dovoluje. Jak mohou začít podnikat cizinci? Přečtěte si, jak založit živnostenský list pro cizince.

Informace uvedené v tomto článku jsou platné k prvnímu kvartálu roku 2018. Aktuální informace o živnostenském listu, o podmínkách k získání živnosti a další informace naleznete v odkazovaném článku, který je platný k roku 2022.

Živnostenský list jako takový už není

Dokument známý jako živnostenský list už nedostanete. Nahradil ho dokument známý jako výpis z živnostenského rejstříku. Pro něj musíte vyrazit na živnostenský úřad. Než se ale na živnostenský úřad vydáte, hodí se prostudovat zákon o živnostenském povolání. Projděte si také konkrétní živnosti a zamyslete se nad tím, jaké všechny činnosti (živnosti) byste poté chtěli jako podnikatel provozovat. A to v případě ať jste nebo nejste cizinec.

Co je to živnost

Živnost je aktivita, kdy na své jméno začnete poskytovat služby za účelem zisku. Dejte ovšem pozor, protože na vykonávání některé živnosti je potřeba mít dostatečnou odbornou způsobilost. Konkrétně se to týká živností koncesovaných, které jsou kontrolované státem. Druhý okruh činností v sobě zahrnuje živnost ohlašovací (řemeslná, vázaná a volná). Podívejte se na to, jaké jsou druhy živností a přečtěte si také náš článek o tom, jak si založit živnostenský list.

K vykonávání živnosti potřebujete výpis z živnostenského rejstříku.

Živnostenský list pro cizince

Živnostenské oprávnění pro cizince umožňuje provozování podnikání na území České republiky cizincům. Je tedy nutný v tom případě, pokud chcete na území ČR nabízet svoje služby. Příkladem může být třeba to, kdy nabízíte doučování jazyka. Pro získání výpisu z živnostenského rejstříku musíte splňovat několik podmínek:

  • Být starší 18 let
  • Bezúhonnost
  • V případě jiné, než volné živnosti, splňovat danou odbornou způsobilost
Cizinci se výpis z živnostenského rejstříku může hodit například tehdy, když chce někoho doučovat cizí jazyk.

Postup založení živnosti pro cizince

Pokud chcete jako cizinec podnikat a nabízet svoje služby na území České republiky, je pro vás celý proces trochu složitější, než pro obyvatele ČR. Jaký je postup a na co nezapomenout? V první řadě je nutné mít dlouhodobý pobyt na území ČR. Dále je třeba požádat o živnostenský list, a to na jakémkoli živnostenském úřadě. Vyplníte registrační formulář, získáte výpis a poté se zapíšete do obchodního rejstříku na Krajském soudu a v místě vašeho dlouhodobého pobytu. Ode dne zapsání do OR získáváte právo podnikat. Poté navštívíte finanční úřad, kde se zaregistrujete a poté se ohlásíte správě sociálního zabezpečení.

  • 1. Živnostenský úřad
  • 2. Obchodní rejstřík
  • 3. Cizinecká policie
  • 4. Finanční úřad
  • 5. Správa sociálního zabezpečení

Živnostenský list pro cizince: Jaké dokumenty musíte donést?

Až půjdete žádat o výpis z živnostenského rejstříku pro cizince, připravte si s sebou pas, povolení k dlouhodobému pobytu, výpis z trestního rejstříku vaší země a souhlas k podnikání od majitele nemovitosti, kde chce podnikání provozovat. Na cizineckou policii poté budete potřebovat: Zelený formulář, pas, potvrzení o způsobilosti vykonávat živnost, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení z živnostenského úřadu, potvrzení ze správy sociálního zabezpečení, potvrzení prostředků k pobytu na území ČR, doklad o ubytování, fotografie, potvrzení o vašem zdravotním pojištění a pokud budete podnikat v jiné, než volné živnosti, tak také potvrzení o vaší odborné způsobilosti. A kolik peněz si připravit?

  • 1 000 Kč na výpis z živnostenského rejstříku
  • 5 000 Kč na zapsání do obchodního rejstříku

Pokud budete chtít živnostenské oprávnění přerušit, musíte tak jako cizinec udělat písemným oznámením živnostenskému úřadu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo