Výpovědní lhůta a vše o ní | VímVíc.cz

Výpovědní lhůta a vše o ní

25. 11. 2019

Odcházení a změny jsou přirozenou součástí života a člověk má pomalu pocit, že jediné rozvázání vztahu, při kterém nebudete muset čekat na uplynutí výpovědní lhůty, je podání žádosti o rozvod. Ať už se totiž loučíte se zaměstnavatelem, pronajímatelem nemovitosti nebo poskytovatelem internetu, máte vůči němu i po vypovězení smlouvy určité povinnosti. Tou hlavní je dodržení stanovené výpovědní lhůty. V článku se podíváme na různé druhy výpovědních lhůt, jejich délky, od kdy běží a jak fungují.

výpovědní lhůta, výpověď z nájmu

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta má mnoho významů. Například ve finančnictví je to lhůta, po které si můžete vybrat z termínovaného nebo spořicího vkladu své peníze. Ve smlouvách o poskytování služeb zase doba mezi tím, kdy zrušíte odběr služby a koncem jejího poskytování. Výpovědní lhůtu dobře známe i ze smluv o pronájmu nemovitosti a nejznámější je určitě výpovědní doba při odchodu ze zaměstnání. Ta nás občas brzdí při hledání nové práce a naopak pokud jsme „vyhazov“ dostali, jsme rádi, že si máme čas najít si něco jiného.

Výpovědní lhůta při výpovědi z práce svým způsobem chrání zaměstnance i zaměstnavatele. Ať už zaměstnanec výpověď podá, nebo dostane, má právo a povinnost ještě minimálně 2 měsíce v zaměstnání setrvat. Pozor ovšem, žádná výpovědní doba neplatí v případě, že k dostanete nebo dáte výpověď ve zkušební době. Pojďme se na tento typ výpovědní lhůty podívat podrobněji!

Výpovědní lhůta zákoník práce

Na začátek musíme říci, že výpovědní lhůta neexistuje při rozvázání pracovního poměru dohodou ani při okamžitém zrušení pracovního poměru. Okamžité zrušení by se vás ale týkalo především v případě, že byste vy nebo váš zaměstnavatel hrubě porušili pracovní podmínky nebo smlouvu. Jestli potřebujete z práce uvolnit co nejdříve, vždy se zkuste s vaším zaměstnavatelem domluvit. Zákoník práce o výpovědní lhůtě praví následující:

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

Spousta zaměstnanců si není jistá tím, od kdy vlastně výpovědní lhůta běží. Pravdou je, že výpovědní doba začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi smlouvy druhé straně. To znamená, že ať už výpověď doručíte 1. října nebo 31. října, výpovědní doba začíná v obou případech běžet až od 1. listopadu. Pokud se tedy obáváte, že od podání vaší výpovědi budete mít v práci dusno, nechte to raději až na konec měsíce.

Tento problém mnoho zaměstnanců řeší tím, že si na zbytek měsíce, ve kterém výpověď podali, vezme dovolenou nebo se „hodí marod,“ nastoupí na nemocenskou dovolenou a měsíc si tak zkrátí. Ovšem pozor, pokud by zaměstnanec byl nemocný během výpovědní lhůty, bude v tzv. ochranné době, která se do ní nezapočítá. V tu chvíli by se mu výpovědní doba prodloužila.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Jak už jsme zmínili, výpovědní lhůta je ze zákona dlouhá minimálně dva měsíce. Nedá se tedy zkrátit, ale prodloužit se dá. To je jedním z důvodů, proč byste měli pečlivě číst každou pracovní smlouvu. Existují totiž i případy lidí, kteří zjistili, že mají ve smlouvě sjednanou například čtyřměsíční výpovědní dobu, až když podali výpověď. A přesvědčit nového zaměstnavatele, aby na vás počkal 4 měsíce, je snad nemožné. I to je tedy faktor, který musíte vzít v potaz při zvažování nabídky práce.

Zajímavostí je, že v průběhu výpovědní doby máte nárok na půl dne volna každý týden. Můžete ho využít na hledání nové práce nebo chození na pohovory, aby vás pro skončení výpovědní lhůty nečekala registrace na úřad práce ČR. Pokud byste se rozhodli navštívit ÚP, registrace na úřad práce by měla proběhnout nejlépe do 3 dnů od ztráty zaměstnání.

Výpovědní lhůta z nájmu

Pokud máte nájemní smlouvu na dobu neurčitou, můžete jako nájemce kdykoliv podat výpověď bez udání důvodu a vaše výpovědní lhůta bude trvat 3 měsíce. Pokud jste pronajímatel, máte to trochu složitější. Nájemní smlouvu na dobu určitou či neurčitou totiž můžete s tříměsíční výpovědní lhůtou podat pouze v případě, že:

  • Nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
  • Byl nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě či majetku v domě, kde je nájemcův byt.
  • Ve veřejném zájmu musí být byt vyklizen a nebude možné jej užívat.
  • Nebo z dalších obdobně závažných důvodů.

Pokud se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, může nájemníky ohrozit například i když pronajímatel byt potřebuje pro sebe nebo někoho z blízkých příbuzných. Výpovědní doba je tedy podle zákona tříměsíční, ale dohodou se dá zkrátit či prodloužit.

výpovědní lhůta, výpověď z nájmu

Výpovědní lhůta UPC a další poskytovatelé internetu

Smlouva s UPC se dá bez udání důvodu vypovědět písemně v 1 měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co jim doručíte svou výpověď smlouvy.

Většina poskytovatelů internetu má výpovědní lhůtu buď stejnou jako UPC, nebo do konce zúčtovacího období a 1 měsíc. Co se týká mobilních operátorů, délku výpovědní lhůty mají danou zákonem. Podle novely zákona o elektronických komunikacích z roku 2017 je maximální délka výpovědní doby smluv 30 dní.

Stejně ale musíte být při podpisu smlouvy obezřetní, protože někteří obchodníci si při předčasném vypovězení smlouvy účtují sankce či poplatky. Hlídejte si to tedy, abyste ušetřili peníze.

Výpovědní lhůta spořicího či termínovaného účtu

Na závěr jsme si nechali oblast bankovnictví. Pokud si sjednáte termínovaný či spořicí účet s výpovědní lhůtou, nesmíte na peníze „sáhnout“ do jejího uplynutí. Pokud byste tak učinili, mohly by vás čekat nemalé finanční sankce. Tahle výpovědní lhůta je individuální a její délka se liší od několika dní či týdnů až po jeden rok. Je to velmi důležitý údaj, který byste si rozhodně měli při podpisu smlouvy ohlídat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Úspěch v kariéře