Žádost o rozvod: Jak ji sepsat? | VímVíc.cz

Žádost o rozvod: Jak ji sepsat?

13. 03. 2018

Máte problém s manželstvím, který už podle vás nejde řešit jinak než rozvodem? V tomto článku zjistíte, kolik stojí soudní poplatky a jak žádost o rozvod manželství podat.

Žádost o rozvod: Jak ji sepsat?

Rozvod: Jaké druhy rozvodu jsou?

Je několik druhů rozvodu. Podle jeho typu také záleží na tom, zda bude manželství rozvedeno anebo nikoliv. Jaké druhy rozvodu známe?

Rozvod nesporný

Nesporný je rozvod tehdy, kdy soud nezkoumá žádné příčiny rozvratu daného manželství. Je to v tom případě, kdy se manželé dohodnou na ukončení manželství společně (rozvod dohodou) a navíc splní zákonem stanovené podmínky. O tom více v kapitole Kdy je manželství rozvedeno?

Existují tři druhy rozvodů. Nesporný, sporný a ztížený.

Rozvod sporný

Sporným se rozvod stává ve chvíli, kdy soud musí zkoumat příčiny rozvratu daného manželství. Je tomu tak tehdy, kdy manželé nebyli schopni domluvit se na nesporném rozvodu a na všech daných a nezbytných podmínkách.

Rozvod ztížený

Ztíženým se rozvod stává v případě, že manželství je rozvráceno, ale podmínky nejsou vyřešeny a samotný rozvod by byl v rozporu:

  • se zájmem manžela, který se na rozvratu daného manželství spíše nepodílel
  • se zájmem jednoho z manželů, pokud je ve vážném zdravotním stavu (to jde pouze v tom případě, že spolu manželé už minimálně 3 roky nežijí v jedné domácnosti
  • se zájmem nezletilého dítěte, které ještě není svéprávné

Podívejte se také na článek fond pracovní doby.

Kdy je manželství rozvedeno?

Pokud uvažujete o rozvodu, pamatujte na to, že o tom, zda bude rozvod proveden, rozhodují soudy. Manželství bude rozvedeno pokud:

  • Je manželství rozvráceno a to trvale, hluboce a také nenapravitelně
  • Manželé spolu nežijí více jak 6 měsíců
  • Manželé se dohodli na poměrech nezletilého dítěte, které je v manželství
  • Manželství trvalo alespoň jeden rok ke dni zahájení rozvodového řízení
  • Manželé se dohodli (rozvod dohodou) také na majetkových poměrech popřípadě také na výživném
Pokud má být manželství zákonně rozvedeno, musí být splněno několik zákonem daných podmínek.

Kam podat žádost o rozvod?

Pokud chcete podat žádost o rozvod, musíte tak učinit u soudu, v jehož obvodu jste měli jako manželé uvedené poslední společné bydliště v České republice anebo pokud bydlí v daném obvodu alespoň jeden z manželů. Nezapomeňte, že soudní řízení o rozvod manželství může být zahájeno pouze tehdy, kdy podal návrh na rozvod manželství jeden nebo oba manželé.

Sepsání žádosti o rozvod manželství

Pokud už jste plně rozhodnuti, že podáte žádost o rozvod manželství, bude záležet ještě dále na tom, o jaký druh rozvodu se jedná. V případě rozvodu není vhodné stahovat formuláře a vzory rozvodu z internetu, ale mělo by se ke všemu přistupovat individuálně. To znamená nejlépe využít služeb právníka.

V případě rozvodu je žádoucí použít služeb právníka.

Poplatky za žádost o rozvod

Cena za služby advokáta - tedy sepsání žádosti o rozvod je kolem 1 000 Kč. Další poplatek je za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, kdy soudní poplatek je 2 000 Kč. Předtím, než rozvod začnete řešit, je ideální sejít se s právníkem, který posoudí celý váš případ.

Hledáte novou práci? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří