Pro Uber budou nově platit stejné podmínky jako pro taxislužby | VímVíc.cz

Pro Uber budou nově platit stejné podmínky jako pro taxislužby

15. 05. 2018

Memorandum, které spolu podepsali zástupci firmy Uber a vlády, komplet změní podmínky, za kterých bude Uber v České republice podnikat. Týká se to nejenom živnostenského oprávnění, ale i získání licence, či zkoušky z místopisu pro jejich řidiče.

O čem byl spor mezi provozovateli taxi a firmou Uber?

Provozovatelé běžných taxi služeb nesouhlasili s tím, aby firma Uber mohla podnikat bez řádných pravidel, které tato služba vyžaduje. Řidiči Uberu nemuseli mít licenci, nemuseli plnit zkoušky a dokonce ani nepoužívali taxametry. Nepodléhali tedy přísným podmínkám, které ostatní taxi služby musely splňovat. Spor vyvrcholil několika stávkami taxikářů.

Uber dlouho nemusel dodržovat stejná pravidla jako ostatní taxi služby.

Uber ale častokrát oponoval tím, že nefunguje jako klasická taxi služba, ale zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Tato forma cestování je přitom u lidí velmi populární. V současné době tyto služby využívá přes 300 tisíc lidí, což je za poslední rok o šedesát procent více.

Co je sdílená ekonomika?

Sdílenou ekonomiku bychom mohli definovat jako ekonomický model, ve kterém jednotlivci půjčují, nebo pronajímají svá nevyužitá zařízení s vysokou přidanou hodnotou někomu jinému. Tím dokážou vydělat peníze z nevyužitých aktiv, která se využívají jako služby. V posledních letech zaznamenala sdílená ekonomika obrovský boom. Do karet jí hraje hlavně rozvoj moderních technologií, snaha vyhýbat se klasickým ekonomickým strukturám a v neposlední řadě také povědomí o potřebě šetřit zdroje. V ČR na tomto principu funguje například Airbnb – krátkodobý pronájem ubytování a sdílení domácnosti s hosty a Zonky – investovaní a možnost získání půjčky s nižším úrokem.

Sdílená ekonomika je stále vice populární. A to nejenom v České republice.

Co obsahuje znění memoranda?

První článek obsahuje informace o nutnosti získání živnostenského oprávnění, tedy živnostenského listu, pro živnost volnou. Druhý pak hovoří o koncesi pro provozování silniční motorové dopravy a o potřebě řádně proškolených řidičů a řidičského oprávnění, a o složení zkoušky ze znalosti místopisu a právních předpisů. Třetí článek pojednává o změnách v mobilní aplikaci tak, aby byly v souladu s režimem smluvní přepravy.

Uber se zavázal aktivně spolupracovat při nutných legislativních úpravách, které se týkají alternativních přepravců.

Je nutné mít předem stanovenou cenu pro cestující. Cestující tedy bude předem vědět, jaká bude konečná cena jeho jízdy. Navíc se nově Uber taxi zavazuje, že nejpozději do konce června 2018 sjedná se státem dohodu o pravidelné výměně informací za účelem správy daní. V bodě sedm pak Uber přislíbil spolupráci při poskytování pomoci v souvislosti s předpokládanými legislativními změnami souvisejícími se zpracováním a usnadněním fungování online aktivních platforem v oblasti dopravních služeb.

Druhá část memoranda se pak týká fungování Uber Praha. A třetí část určuje termín setkání po podpisu memoranda (tři měsíce) pro přezkoumání spolupráce.

Reakce taxi služeb

Sdružení českých taxikářů ale nepovažují memorandum za nejvhodnější a konečné řešení všech problémů. Pro Uber budou totiž stále platit trošku jiná pravidla, než pro ostatní (například aaataxi, liftago, apod.). Zatímco z memoranda vyplývá, že se na zákonech online dopravy bude prozatím pracovat a legislativa se bude upravovat téměř na míru Uberu, zbylé taxi služby budou muset dál plnit přísná opatření.

Taxikářům se ale memorandum nelíbí. Uber má i nadále určité výhody.

Co tedy musí zařídit běžná taxi služba?

Zájemce o provozování taxislužby musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti, které mu bude po úspěšném složení zkoušky vydáno dopravním úřadem. Toto osvědčení je nezbytným předpokladem k získání koncesní listiny. Držitel koncesní listiny pak musí místně příslušnému úřadu oznámit, která vozidla bude používat ke své činnosti a které osoby budou vykonávat funkci řidičů. Osoba, která bude fyzicky vykonávat činnost řidiče vozidla taxislužby, dále musí složit zkoušku z místopisu, ovládání taxametru a dalších částí, a to bez ohledu na to, jestli je či není provozovatelem taxislužby. K této zkoušce se již přihlašuje sama, nikoliv prostřednictvím provozovatele.

Všechna běžná opatření musí splnit jak Uber, tak i ostatní taxi služby. Memorandum ale nepojednává o vozidlech, kterými bude činnost provozována.

Co již Uber splnil?

Firma se nyní snaží uspokojit jak své cestující, tak i řidiče, pro které memorandum přináší řadu komplikací a papírování. V současné době již Uber zavedl předem stanovené ceny. Dále se snaží motivovat své řidiče k tomu, aby si zažádali o taxikářskou licenci. Zároveň již nepřijímají nové řidiče, kteří licenci nemají. Ke splnění všech bodů referenda bude ještě zapotřebí velkých změn a více času. Momentálně má Uber zhruba tisíc řidičů v procesu získávání licence. „Jsme odhodláni zde v Praze dát věci do pořádku pro všechny uživatele, jak řidiče, tak cestující.“ uvedl Alexei Stakh, šéf Uberu pro střední a východní Evropu.

Uber již má připravené pevně stanovené ceny, a každý zákazník tedy pojede za stejných podmínek.

Memorandum bylo podepsáno i za účasti představitelů Prahy. Původně se memorandum mělo podepsat již v březnu, ale jednotlivé strany se neshodly na všech bodech. „Jsem ráda, že se nám po vleklých jednáních podařilo dospět k dohodě,“ uvedla primátorka Krnáčová (ANO). Za čtvrt roku podle ní bude další jednání, na kterém se město a vláda plánují ujistit, zda Uber své závazky splnil a zda daná spolupráce funguje tak, jak má.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: