HR večer - tipy jak na spolupráci recruitmentu | VímVíc.cz

HR večer - tipy jak na spolupráci recruitmentu a hiring manažerů

12. 02. 2020

Minulý týden VímVíc pořádalo ve spolupráci s přední developerskou společností STRV v pořadí již patnáctý HR večer. Tématem se tentokrát stala spolupráce recruitmentu a hiring manažerů. Hned čtyři přednášející, kteří jsou špičkami ve svém oboru, podali tuto problematiku zábavnou formou a poskytli posluchačům cenné rady.

STRV, HR večer 15, komunikace

Komunikace je klíčovým faktorem úspěšného náboru

Nejdůležitějším aspektem spolupráce mezi recruitery a hiring manažery, který vyzdvihli všichni přednášející nezávisle na sobě, je vzájemná komunikace. Je nezbytné, aby spolu recruiteři a manažeři neustále komunikovali, vše mezi sebou sdíleli a nevynechali jeden druhého při žádném rozhodnutí.

Je velkou výhodou, když si mezi sebou recruiteři a manažer vytvoří přátelský vztah. Především recruiteři by se měli o svého manažera dobře starat, protože i on je jen člověk, který má své vlastní problémy a ve svých podřízených potřebuje mít podporu.

Chcete-li si získat HR manažera, mít jeho důvěru a třeba i větší volnost při rozhodování, měli byste ho především něčím zaujmout. Před začátkem náboru nových kandidátů se dobře připravte. Zjistěte si vše o tom, co daná pozice obnáší, zajímavosti z této oblasti, připravte si otázky a prokažte svůj zájem.

Společné trávení času, sdílení a zpětná vazba

Přednáška s výstižným názvem "sharing is caring" upozorňovala na to, jak je důležité vzájemné sdílení nejen mezi recruitery a hiring manažerem, ale také mezi zaměstnanci navzájem. Z toho důvodu je obzvláště důležité, aby spolu trávili čas, ať už se bude jednat o teambuildingy nebo jen společné obědy. Vzájemná motivace dokáže zlepšit výsledky týmu a zefektivnit tak celý náborový proces.

Zajímavý byl také opačný pohled ze strany hiring manažera. I ti by se sami sebe měli ptát, co mohou udělat pro recruitery a jak jim pomoci v jejich práci. Když nastane jakýkoli problém, recruiter by měl vědět, co se děje a kde je příčina problému. Měl by být součástí týmu a to nejen hierarchií, ale také svou osobností.

Pravidelné setkávání i mimo pracovní dobu, intenzivní komunikace a vzájemná zpětná vazba. Nábor zaměstnanců je týmová práce, která vyžaduje úzkou spolupráci a důvěru mezi všemi zaměstnanci i jejich nadřízenými. Vedení by svým pracovníkům mělo zajistit maximální podporu v jejich práci.

Manažeři by měli znát náborové procesy

Je velkou výhodou, když hiring manažeři znají celý proces náboru, sami si ho vyzkouší, ví co obnáší a o jak náročnou práci se jedná. Mohou se potom lépe vžít do situace recruiterů. Především pro startupisty, kteří si minimálně v počátcích dělali veškeré HR činnosti sami, se jedná o skvělou školu.

V závěru - komunikace je klíčovým faktorem úspěchu nejen v oblasti recruitmentu, ale odráží se ve výsledcích celé společnosti. Zaměstnanci jsou totiž srdcem každé firmy a jejich vzájemná spolupráce a sdílení silně ovlivňují firemní kulturu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR