Motivace: Jak motivovat lidi kolem sebe?

Každý pracuje rád tehdy, pokud je jeho snaha oceňována. Je třeba lidi kolem sebe motivovat, aby cítili vaši podporu, aby se jim více dařilo, a aby je práce bavila. Jak motivovat lidi kolem sebe?

Můj obrázek
Jeden důležitý předpoklad je to, že musíme mít jasnou vizi ohledně našich očekávání. Jedině tehdy můžeme své kolegy nebo přátele motivovat.

Investujte

Zde se převážně jedná o to, abyste investovali čas do svého týmu. Zjistěte, jaké jsou hodnoty, aspirace a cíle vašich kolegů/blízkých do budoucna a pracujte s tím. Díky tomu, že budete věnovat čas tomuto průzkumu, budete pak přesně vědět, jak motivovat lidi kolem sebe.

Komunikujte

Hovořte s ostatními, protože každý potřebuje komunikaci. Pokud chceme vědět, jak motivovat, musíme porozumět tomu, jak lidi komunikují. Každý potřebuje jiný přístup a je důležité s každým promlouvat tak, aby vaší řeči porozuměl. Zjistěte, jaké jsou jednotlivé preference lidí, jaké jsou typy osobností, a komunikujte podle toho.

Definujte

Jak motivovat? Díky tomu, že budete do vaší skupiny investovat čas a komunikovat s jednotlivými členy, můžete pak jednoduše definovat každého z nich. Lidé jsou různí a každý je trochu jiný. Každý ve skupině funguje nějak. Díky tomu, že každému přihrajete určitou roli a řeknete mu, co je vlastně jeho úloha v týmu, bude vše probíhat jednodušeji a každý si bude vědom své zodpovědnosti za určitý úkol.

Měřte

Určete jistá kritéria, podle kterých budete měřit výkon. Ať už se bude jednat o denní rekapitulace, plány nebo týdenní či měsíční reporty.

Učte

Naučte své lidi, jak vyhrát. Slaďte svoje očekávání s očekáváním vašich kolegů a sdělte jim, jaký pozitivní dopad bude mít ono vítězství na jejich osobu a jak na tým jako celek.

Dělejte lidem radost

Zkuste pro svůj tým udělat něco navíc. Něco, co každého z nich potěší. Ať už to bude společná akce, která stmelí váš kolektiv nebo nějaké osobní ohodnocení.

Vždy pamatujte, že to, co do vašeho týmu vložíte, se vám dvakrát vrátí.
Zpět na seznam