Komunikace ve firmách: Jak to dělat co nejlépe? | VímVíc.cz

Komunikace ve firmách: Jak to dělat co nejlépe?

27. 11. 2019

Mnoho firem řeší problémy kvůli (ne)informovanosti svých zaměstnanců. Zakopaný pes je většinou zejména ve špatné interní komunikaci. Jak začít konverzaci? Proč je důležité na firemní komunikaci pracovat a co dělat v případě problémů?

Komunikace ve firmě je základ

Co je to komunikace ve firmě a jak začít konverzaci? Rozhodně to není to, že by se mezi sebou bavili zaměstnanci. Interní komunikací se především rozumí komunikace vedení k nižším jednotkám a jednotlivcům. Také je zde myšlena komunikace a koordinace různých oddělení. Interní komunikace je pro firmy často důležitější než si jsou samy firmy schopny připustit.

Vše ve firmě stojí a padá na komunikaci. Pokud je interní komunikace efektivní, není co řešit a vše ve firmě funguje tak, jak má. Všichni vědí, jaké úkoly se teď řeší, co je na nich potřeba vylepšit, v jaké jsou fázi, nebo kdo má daný task na starost. Neinformovanost je jednoduše velký problém, který ukazuje, že komunikace ve firmě nefunguje. V mnoha případech to navíc může vést ze strany zaměstnance až k výpovědi z pracovního poměru.

Interní komunikace ve firmě je zásadní pro její dobré fungování.

Nejčastěji zmiňovaná negativa ve firmách

Když se podíváte na hodnocení zaměstnavatelů na našem kariérním portálu VímVíc, tak zjistíte, že velmi často zmiňovaným problémem ve firmách je neefektivní a nesprávná komunikace ve firmě. Konkrétně je většinou kritizována komunikace směrem od vedení nebo managementu k zaměstnanci. Často také mnohým vadí nízká úroveň těch, kteří jsou na vedoucích pozicích, celkově slabá podpora zaměstnance, nedobrá týmová spolupráce nebo třeba absence pravidel a nejasné zodpovědnosti. Problém je také hlavně to, že management mnoho informací nepředá včas nebo vůbec. Zaměstnanci poté často ani nevědí, co všechno jejich úkoly vlastně obnáší.

Podívejte se také na článek platové tabulky.

Špatná komunikace směrem od managementu k zaměstnanci je pro zaměstnance často důvodem k podání výpovědi.

Motivace klesá s horší interní komunikací ve firmě

Jestliže je komunikace ve firmě špatná dlouhodobě, zaměstnance to postupně odrazuje ve firmě setrvávat. Marketingová komunikace a PR je totiž něco jiného, než komunikace se zaměstnanci jako takovými. Věnovat zaměstnancům by se mělo samo vedení a různé změny jim komunikovat okamžitě. Pokud se tak nestane, mnoho zaměstnanců pak ztrácí motivaci k tomu dál dobře pracovat, což pocítí také zákazník. Navíc se snižuje i produktivita a nezáleží příliš na tom, zda zaměstnanec pracuje v menší nebo velké firmě. Nejhorší je, pokud firma důležitost kvalitní interní komunikace začne vnímat až tehdy, kdy se objeví problém.

Pokud je zaměstnanec ve firmě dlouhodobě nespokojen, často také odchází pracovat na živnostenský list, s čímž se pojí výhoda práce z domova neboli home office.

Jak problém ve firemní komunikaci řešit?

Pokud se stane, že ve firmě musíte řešit nějaký konflikt, který vznikl z neefektivní komunikace, připravte se na proces, který je potřeba, vzhledem ke vzniklé situaci, rozpohybovat. Podívejte se na tři zásady, podle kterých byste se k dané příčině měli dopracovat. Základem je snažit se identifikovat problém, zjistit, jaký měl být původní cíl nebo záměr v problématické části, a poté daný problém vyřešit. A to ať už svépomocí nebo například pomocí koučinku. A nezapomeňte - nejlepší je začít okamžitě.

Neefektivní komunikace: Kde je zádrhel?

V první řadě je potřeba zjistit, v čem je zakopaný pes neefektivní a nedobré komunikace. Kdo komu informace nepředal? Proč tomu tak bylo? Bylo to kvůli zahlcenosti managementu? Nebo se vedoucí pracovník zaměřoval spíše na jiný styl feedbacku? Nebo se jednalo o situaci, kdy tak nějak všichni rozhodovali o všem a nikdo nebyl za nic zodpovědný? Snažte se problému přijít na kloub a poté ho podle jeho podstaty zkusit okamžitě začít řešit.

Někdy působí nesrovnalosti například to, že všichni rozhodují o všem a nikdo není za nic zodpovědný.

Jaký je cíl úkolu?

Další věc, kterou je potřeba mít vyjasněnou, aby se předešlo pozdějším problémum v komunikaci, je to, co je vlastně cílem úkolu. Navázání spolupráce s jinou firmou? Napsat PR text? Zkontrolovat PR text? Vždy jasně pojmenujte daný úkol a nejlépe jej ještě zadat do aplikace na management úkolů, jako je třeba Asana nebo Basecamp, plus určit jeho řešitele. Pak budete mít jistotu, že se úkolu bude věnovat skutečně ten člověk, který má.

Koučink pro firmy

Pokud je interní komunikace ve vaší firmě dlouhodobě nekvalitní, vyplatí se investovat do koučinku, který odhalí možné příčiny nevhodné komunikace napříč firmou. Je ovšem potřeba počítat s tím, že se pomocí koučinku může odhalit nakonec ještě více problémů, než se na počátku zdálo. To ale samozřejmě není ku škodě věci. Jestli ovšem nevíte, jak začít, podívejte se například také na různé online kurzy, které se týkají třeba byznysu a podnikání. Díky nim se můžete přiučit mnoho dalších věcí nad rámec komunikace ve firmě.

Jedním z důležitých kurzů pro každého zaměstnance je také například kurz timemanagementu.

Pomoc může také někdo zvenčí. Třeba pomocí koučinku.

Recenze zaměstnavatelů

Jak se vám ve vaší firmě líbí? A funguje tam všechno (a zejména komunikace) tak, jak má? Mrkněte na hodnocení firem a můžete také přidat recenzi díky zkušenostem z vaší firmy. Zaměstnanci v hodnocení zaměstnavatelů hodnotí nejen komunikaci ve firmě, ale také množství úkolů, benefity nebo třeba možnost kariérního postupu v rámci firmy. Společně tak vytváříme transparentní místo jak pro zaměstnance, kteří hledají novou práci, tak pro zaměstnavatele, kteří dostávají validní zpětnou vazbu od svých současných i bývalých zaměstnanců. Je už potom pouze na firmách, jak s daným feedbackem do budoucna naloží. Feedback by měl firmám ukázat jejich slabá místa a také varovat možné kandidáty před těmi nejhoršími zaměstnavateli na trhu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Personalistika a HR