Krach cestovní kanceláře – Získáte své peníze zpět? | VímVíc.cz

Krach cestovní kanceláře – Získáte své peníze zpět?

22. 04. 2018

Chystáte se na dovolenou a máte strach, co bude s vašimi penězi, jestliže cestovní kancelář zkrachuje a její výkaz zisků a ztrát prokáže ztrátu? Stát se může vše, a proto je dobré počítat s každou možností a vědět, co vás případně čeká.

Krach cestovní kanceláře – v minulosti problém

Většina cestujících spoléhá na to, že jsou cestovní kalendáře dobře pojištěné a jim se tak v případě krachu vrátí peníze zpět. Dnes se k takovému ideálu pomalu blížíme, k tomu se ale dostaneme později. Ještě pár let zpátky tomu tak ale zdaleka nebylo. Ještě z roku 2013 je znám případ muže, který zaplatil za zájezd do Turecka přes 100 tis. korun. Cestovní kancelář ovšem zkrachovala a poškozený zákazník získal zpět místo celé částky pouze zlomek, a to ve výši necelých 6 000 Kč. Problém byl samozřejmě mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří. Ta totiž nenavýšila pojistné limity spolu se zvýšením tržeb, tudíž neměla na vyplacení nárok. Vznikl tedy spor, ve kterém měla cestovní kancelář pocit, že pojišťovna musí vyplatit pojistné plnění i v případě, že cestovka podala nepravdivé informace. Pojišťovna ovšem samozřejmě argumentovala tím, že pokud by hradila pojistné plnění i nad limity pojištěnců, neměla by šanci byznys udržet.

Tento případ byl vyřešen teprve minulý rok, kdy Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl, že pojišťovna poškozenému zákazníkovi musí vyplatit zbytek peněz, které za dovolenou zaplatil, a navíc přidat 30 tis. korun jakožto úroky z prodlení.

V minulosti docházelo při krachu cestovních kanceláří k velkým problémům. Ty se dnes postupně eliminují.

Krach cestovní kanceláře způsobí nejen negativní výsledek ve výkazu zisku a ztrát, ale také problémy zaměstnancům, kteří si musí hledat novou práci. S tím může jim i vám pomoci naše nabídka práce.

Ústavní soud se vypořádal s problémem limitů

Velmi zásadní krok učinil v letech 2015 a 2016 Ústavní soud, který se rozhodl udělat něco pro dobro klientů, kteří podstupovali poměrně velké riziko. Rozhodnutí soudu se v těchto letech týkal především pojistných limitů, se kterými byly spojené problémy. Od těchto let tak mají minimální pojistné limity pouze eliminovat podhodnocování rizik. Zvláštní opatření muselo nastat z důvodu, že žádná cestovní kancelář nemůže předem vědět, jaká bude v následujícím rok tržba, takže nemůže předem nastavit pevnou výši pojistného limitu. Výsledkem tedy bylo rozhodnutí, že cestovní kanceláře mohou s limity během roku libovolně hýbat tak, aby byly vždy dostatečně vysoké a riziko tak kleslo.

Kompromis mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou.

Spor mezi cestovkami a pojišťovnami vygradoval do takové výše, že pojišťovny dokonce hrozili, že přestanou pojištění proti úpadku zcela nabízet a zbaví se tak nepříjemných problémů. S novelou roce 2015 tedy přišel i jistý kompromis, díky kterému budou spokojeny jak cestovní kanceláře, tak i pojišťovny a hlavně případní poškození klienti. Ten se týká samozřejmě znovu pojistných limitů. Jde o zákon, který je platný od roku 2016 a mluví o tom, že cestovní kanceláře mají povinnost každý měsíc vykazovat tržbu za prodané zájezdy. Pokud tržba přesahuje pojistný limit, pojišťovna má právo navýšit pojistný limit dle aktuální výše tržby. Předchází se díky tomu problémům, kdy cestovky pojistné limity nenechávaly navýšit a zákazníci se pak dostávali do problémů.

Cestovní kanceláře musí každý měsíc evidovat tržby z prodaných zájezdů. Pojišťovny pak mohou podle nich zvyšovat limity.

Chtěli byste cestovat v rámci svého zaměstnání? Podívejte se, jaký je plat letušky a nechte se inspirovat.

Ministerstvo pro místní rozvoj vymyslelo garanční fond

Ačkoliv v posledních letech nejsou známy případy klientů, kteří by případně nedostali své peníze zpět, Ministerstvo pro místní rozvoj nebere jako jistotu, že se to stát nemůže. Z toho důvodu vypracovali další novelu, která se týká garančního fondu. Ten bude fungovat tím způsobem, že každá cestovní kancelář bude povinna do něho přispívat. Pokud by pak nastala situace, že některá z nich zkrachuje a znovu by vyšlo najevo špatné pojistné plnění, kvůli kterému by cestovka neměla na vyplacení všech poškozených klientů, postaral by se o to právě garanční fond. V podstatě by tedy klientům doplatil zbytek peněz, které jim nevyplatila cestovní kancelář z důvodu špatného pojištění. Z toho tedy vyplývá, že by tato novela měla zajistit klid na duši všech klientů, protože díky ní by za každých okolností dostali všichni klienti peníze, na které mají nárok.

Tato novela se samozřejmě moc nelíbí zástupcům asociací cestovního ruchu, na to ale poslanci neberou ohled a se zavedením garančního fondu stále počítají. Momentálně se tento návrh projednává ve Sněmovně, prošel už ale druhým čtením, je tedy velmi pravděpodobné, že bude úspěšný i ve třetím. Pro letní sezónu v tomto roce s ním ale ještě počítat nemůžeme.

S garančním fondem pro toto léto ještě počítat nemůžeme, v budoucnu by ale měl začít fungovat.

Další opatření ve prospěch klienta

Mimo tyto zásadní kroky, které chrání klienty před potížemi, budou zajištěna i další opatření v jejich prospěch. Jedná se například o úpravu předsmluvních informačních povinností, které musí cestovní kancelář poskytnout zákazníkovi prostřednictvím jasně stanovených formulářů. Upraveny budou i storno podmínky, podmínky odstoupení od smlouvy, náhrady škody, slevy atd. Mimo to se očekává konkretizace odpovědnosti cestovní kanceláře za nesprávné plnění smlouvy.

Spojené cestovní služby

Poměrně novým pojmem ve sféře cestovních kanceláří jsou tzv. spojené cestovní služby. Tento výraz vznikl v podstatě s pokrokem možností v cestování. Dnes již není výjimkou, že lze kombinovat služby mimo předem sjednaný zájezd podle individuálních požadavků klienta. V takovém případě už ale nelze mluvit o zájezdu, což zapříčinilo nejasnosti v právním statusu těchto služeb. Podle návrhu zákona mají tedy pod tento pojem spadat všechny kombinace jednotlivých cestovních služeb, které jsou spojeny do jednoho konkrétního cestovního produktu. Za poskytnutí takové služby plně odpovídá pořadatel, bez ohledu na to, zda ke kombinaci služeb došlo před kontaktem s cestujícím, na jeho žádost či na základě jeho výběru.

V případě takových služeb není klient sice stoprocentně chráněn tak, jako při koupi klasických zájezdů, připouští se ale již existence podmínek, za kterých připadá v úvahu vrácení veškerých nákladů, pokud dojde k úpadku cestovní kanceláře. Klienti se tak dočkají zase o něco vyšší ochrany.

Spojené cestovní služby řeší problém kombinace jednotlivých cestovních služeb.

Je tedy vaše dovolená bez rizika?

Nejen podle advokátů mohou být klienti cestovních kanceláří v dnešní době v klidu. Riziko toho, že by v případě problému nedostali své peníze zpět, je minimální, a to i před zavedením garančního fondu. Pokud by takový případ nastal, jsou si advokáti téměř jisti, že v nejhorším případě soudní cestou odškodné vymohou. Jediným případem, kdy se tak v poslední době nestalo, bylo, když do případu vstoupila promlčecí lhůta, které bohužel úspěchu zamezila. Mezi další poškozené, kteří peníze nezískali, patří ti, kteří měli obavy ze soudního řízení, a tak se do něho raději ani nepouštěli.

Rada pro vás tedy zní: Vybírejte raději z ověřených cestovních kanceláří, u kterých je riziko výpadku minimální. A nezapomeňte před odjezdem na cestovní pojištění, se kterým můžete být po dobu dovolené v klidu a užít si ji z plných sil.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo