Platové tabulky 2019 | VímVíc.cz

Platové tabulky 2019

13. 12. 2018

Orientujete se v platových tabulkách? Chcete nastoupit na místo a nevíte o kolik si při nástupu říci? Ať už se pohybujete ve státním nebo soukromém sektoru, je dobré vědět, jakou má vaše profese “oficiální cenu”. A ta se rok co rok mění. Jaká tedy bude situace od 1. ledna 2019?

Platové roky 2019 doznaly oproti minulému roku několik změň

Platy státních zaměstnanců podle vzdělání

Ve státní sféře hraje vzdělání svou rozhodující roli. Podle něj se totiž orientuje vaše možnost postoupit do vyšší platové třídy. Píšeme postoupit, jelikož ani magisterský titul vám automaticky nezajistí vyšší třídu, pouze vám nechá dveře otevřené.

Pokud Vás zajímají novinky pro rok 2020, tak si určitě přečtěte náš upravený článek o platových tabulkách a změnách pro rok 2020 nebo přímo článek o platových tabulkách státních zaměstnanců pro rok 2020.

 • Se základním vzděláním se vás týkají pouze první dvě platové třídy.
 • Máte-li pouze střední vzdělání bez výučního listu či maturity, týká se vás i třetí platová třída.
 • Střední vzdělání s výučním listem vás dostane na 4. i 5. platovou třídu.
 • Střední vzdělání s maturitou vám otevírá dveře až po 9. platovou třídu.
 • Vyšší odborné vzdělání se týká 9. a 10. platové třídy.
 • S bakalářem se vyšplháte klidně až na platovou třídu číslo 12.
 • S magisterským titulem potom pokrýváte všechny platové třídy až po tu nejvyšší, tedy platovou třídu číslo 16.
Může nastat situace vysoce vzdělaného dělníka, ne však profesionála bez vzdělání.

Jak se orientovat v platových tabulkách 2019

Platové třídy státních zaměstnanců jsou díky různým vlivům na ekonomiku (jako je například inflace, která hýbe průměrnou mzdou) opět o něco poupravené, některé profese se dokonce pohnuly o tabulku „výš”.

V platových tabulkách se objevuje pojem platový stupeň. To je vlastně délka praxe v daném oboru, díky které dostáváte úměrně vyšší plat. Praxe se započítává různě a zajišťuje, že nastoupit jako zkušený pracovník v oboru s sebou přináší lepší nástupní plat, než být čerstvým absolvent vysoké školy.

I praxe ze zahraničí nebo jen v dostatečně podobném oboru se počítá.

Platové třídy a tabulky

Pojďme si tedy ukázat samotné tabulky. Je jich celkem 5 a každá se týká jiných oborů. Zde je nutné upozornit, že všechny platy jsou uvedeny v hrubé mzdě, je tedy nutný přepočet na čistou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 – veřejný sektor

Tato tabulka se týká všech pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Je zde například nezdravotnický personál (jako například zubní technici) ve většině zdravotnických zařízeních. Dále jsou zde třeba kuchaři, uklízeči, vrátní nebo pracovníci v příspěvkových organizacích.

Platové tabulky 2019 pro veřejný sektor

Platová tabulka číslo 2

Do této tabulky podle nového návrhu nařízení vlády spadají zaměstnanci, kteří jsou:

 • uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
 • úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
 • zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
 • zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky.
Platové tabulky 2019 pro státní zaměstnance
Úvěr na cokoliv!

Platová tabulka číslo 3 – zdravotní a sociální sektor

Do této tabulky patříte, pokud jste:

 • zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách nebo pracovníkem v sociálních službách,
 • Sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb.
Platové tabulky 2019 státní a zdravotnický sektor

Platová tabulka číslo 4 – lékaři a zubaři

Do této tabulky patří ten, kdo je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

Platové tabulky 2019 pro lékaře a zubaře

Platová tabulka číslo 5 – platové tabulky učitelů

5. platová tabulka je určená pro pedagogické pracovníky podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících. Zjednodušeně jde tedy o platové tabulky učitelů.

Platové tabulky 2019 učitele a pedagogické pracovníky

Opětovné zvýšení platů státních zaměstnanců

Je to tak, po plošném navyšování platů o 10 % v roce 2018 se dočkáme dalšího přilepšení. Tentokrát je to však různé. Platové tabulky učitelů získají celkové navýšení o 10 % plus dalších 5 % jako pohyblivé složky, ale například platy hasičů jen o 8 %. Nejvíce si přilepší civilní zaměstnanci státních zastupitelství o 15.9 %. Plošně ale dostanou přidáno všichni státní zaměstnanci alespoň o 7 %. Obecně by platy učitelů 2019 měly růst více než v letech předešlých.

Pokud to jednoduše shrneme, tak roky konjunktury přejí zvyšování platových tabulek a všechny platové třídy si polepšily v roce 2019 a ještě větší zlepšení se odehraje s první lednovou výplatou 2020. Na své si přijdou především učitelé, nepedagogičtí pracovníci, ale zvyšování platu nemine ani policisty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy