Jak na výpočet čisté mzdy? | VímVíc.cz

Jak na výpočet čisté mzdy?

02. 02. 2018

Dostali jste stanovený hrubý plat v zaměstnání, ale nevíte si rady, jak provést výpočet čisté mzdy? Nebo jen chcete zjistit, jaké změny nastaly ve výpočtu čisté mzdy v roce 2018? S tím Vám pomůže spousta informací i mzdová kalkulačka v tomto článku.

Jak vypočítat čistou mzdu

Pro tento výpočet platí jednoduchý vzorec:

hrubá mzda – pojistné na sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) – pojistné na zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) – daň z příjmu (15 % ze superhrubé mzdy) = čistá mzda

Další položkou ve vzorci může být solidární daň, kterou ve chvíli, kdy vyděláváte hodně peněz. Toto se Vás týká v případě, že je Váš příjem vyšší než čtyřnásobek průměrné mzdy, pro rok 2018 to tedy znamená příjem vyšší než 119 916 Kč. V případě, že v některém měsíci tuto částku přesáhnete, zaměstnavatel Vám strhne solidární daň ve výši 7 %.

Určitá výjimka platí i pro sociální pojištění. Zde se bavíme o 48násobku průměrné mzdy platné v daném roce. Ta je letos vyměřena na 29 979 Kč, její 48násobek je tedy 1 438 992 Kč. Z peněz, které v tomto roce vyděláte nad uvedenou částku, již sociální pojištění neplatíte. U zdravotního pojištění taková hranice neexistuje.

Výpočet čisté mzdy můžete provést pomocí jednoduchého vzorce.

Možnosti srážky daně z příjmu

Obecně činí daň z příjmu hodnotu 15 % ze superhrubé mzdy. Existují ale možnosti, jak uplatnit daňové slevy, díky kterým získáte část daně zpět.

Základní daňová sleva na poplatníka

Tuto slevu si může od daně odečíst každý daňový poplatník. Tato srážka činí 24 840 Kč ročně, měsíčně to vychází na 2 070 Kč. Celková roční sleva Vám náleží i v případě, že jste zdanitelné příjmy měli pouze část roku.

Základní slevu může využít každý daňový poplatník.

Daňová sleva na dítě

Tento typ daňové srážky můžete uplatnit na dítě, které živíte a žije s Vámi ve společné domácnosti. Sleva na první dítě v roce 2018 činí 1 267 Kč měsíčně, ročně je to 15 204 Kč. Za druhé dítě si můžete odečíst 1 617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně) a za třetí a každé další vyživované dítě získáte daňovou slevu 2 017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně). Pokud má Vaše dítě průkaz ZTP/P, sleva se dvojnásobí.

Toto daňové zvýhodnění můžete využít na dítě do 26 let, které studuje nebo ze zdravotních důvodů studovat nemůže. Na jedno dítě může tuto slevu využít vždy jen jeden rodič.

Daňovou slevu na dítě můžete uplatnit na dítě do 26 let, které studuje.

Daňový bonus

Tento bod se vztahuje pouze k předcházející daňové srážce, a to slevě na dítě. Jedná se o jediný případ, kdy můžete daňový bonus získat. A o co přesně se jedná? V případě, že se po odečtení daňové slevy na dítě dostanete do “daňového minusu”, znamená to pro Vás nejen, že žádnou daň neplatíte, ale navíc Vám stát vyplatí minusovou částku jako bonus. Na toto zvýhodnění máte ale nárok pouze v případě, že jste v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy, v roce 2018 tedy minimálně 73 200 Kč hrubého. V tomto roce ovšem nastala změna, která tento bonus ještě ovlivňuje. Jedná se o fakt, že do započítané částky se zohledňují pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Nepočítá se tedy příjem z pronájmu či kapitálového majetku.

Daňový bonus se týká pouze slevy na dítě.

Sleva na manžela, manželku

Tato sleva Vám náleží v případě, že jeho/její příjem nepřesahuje 68 000 Kč ročně. Sleva je uplatněna vždy za celý rok a činí 24 840 Kč. Měsíční výpočet nastává pouze v případě, že proběhla svatba v průběhu roku a vy chcete slevu uplatnit na zbývající měsíce, pak se počítá jedna dvanáctina celkové částky na měsíc. Pokud má Váš protějšek průkaz ZTP/P, suma se dvojnásobí.

Slevu na manžela/manželku můžete uplatnit, pokud jeho/její příjem nepřesahuje 60 000 Kč/rok.

Sleva na studium

Tuto slevu může využít vydělávající student, který ještě nedosáhl věku 26 let. Srážka se přiznává vždy za každý kalendářní měsíc na základě splněných podmínek na jeho začátku. Sleva je ve výši 335 Kč měsíčně.

Slevu na studium využívá vydělávající student.

Mzdová kalkulačka

S výpočtem čisté mzdy Vám může pomoci kalkulačka mzdy, která Vám na základě pár informací během několika minut pomůže zjistit, jaká bude Vaše čistá mzda pro rok 2018.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy