Co je valorizace a jak se valorizují důchody? | VímVíc.cz

Co je valorizace a jak se valorizují důchody?

14. 09. 2019

Co je valorizace a jak se důchody valorizují? V článku shrneme, jaký je současný stav důchodů v České republice a podíváme se na náš důchodový systém. Poté definujeme pojem valorizace a podíváme se na valorizaci důchodů. Jak a kdy se valorizují důchody?

Důchod - důchodci - staří lidé - valorizace důchodů.

Co je valorizace?

Výpočet RPSN - rpsn - roční procentní sazba nákladů.

Valorizace je určitý způsob kompenzace od státu negativního dopadu inflace na různé formy důchodů a sociálních dávek. Tyto státní dávky se zvyšují s ohledem na pokles kupní síly měny. Toto navýšení se obvykle koná jednou do roka, nejčastěji k 1.1. nového roku a rozhoduje o něm Vláda ČR.

Důchodový systém ČR

V ČR čerpáme ze 3. pilířového důchodového systému s aktivními 2. pilíři:

Důchodové pojištění je tzv. státní důchodové zabezpečení, ze kterého je ve stáří vyplácen starobní důchod. Valorizace důchodů se týká právě důchodového pojištění. Důchodové spoření už neexistuje, zaniklo v roce 2016. Jako poslední je součástí českého důchodového systému doplňkové penzijní spoření.

Valorizace důchodů

Valorizací důchodů myslíme povinné každoroční zvyšování důchodů v procentech. Výpočet procent, o která jsou důchody zvýšeny, je stanoven zákonem. Navýšení důchodů probíhá vždy k 1.1. nového roku a valorizace je provedena automaticky u všech aktivních důchodů. Nárok na valorizaci mají všichni penzisté a nemusí pro to činit žádné speciální administrativní úkony.

Valorizovány jsou každý rok všechny důchody vyplácené na území České republiky. Valorizace je povinná od zákona, valorizují se starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody.

Důchod - důchodci - staří lidé - valorizace důchodů.

Každý důchod je valorizován o jinou částku. Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pevně daná částka, naopak procentní výměra se odvíjí od přesné částky starobního důchodu a je u každého penzisty jiná. Z toho vyplývá, že vyšší starobní důchody jsou valorizovány vyšší částkou, než důchody nižší.

Každý rok se tedy české důchody o určitou částku navýší. O kolik procent se bude částka navyšovat, rozhodne vláda ČR s ohledem na míru inflace za minulý rok. Stát nám ale garantuje, že naše starobní důchody budou každý rok o několik procent vyšší a právě to je valorizace důchodů.

Například od roku 2014 základní výměra důchodů pravidelně roste.

  • Rok 2014: 2 340 CZK
  • Rok 2015: 2 400 CZK
  • Rok 2016: 2 440 CZK
  • Rok 2017: 2 550 CZK
  • Rok 2018: 2 700 CZK
  • Rok 2019: 3 270 CZK
Valorizace - valorizace důchodů - v důchodu - staří lidé.

Valorizace důchodů 2019

Důchody v roce 2019 se zvedly o nejvyšší částku za poslední roky. Důchodová valorizace v roce 2019 činila 900 CZK, kdy se starobní důchody ze zákona navýšily o necelých 10 %.

Valorizace důchodů 2020

I v příštím roce si důchodci výrazně polepší na svých důchodech. Příští rok se důchody zvednou o cca 6,7 %. Ze zákona dojde k navýšení o 700 CZK. Sněmovna letos také odsouhlasila jednorázový doplatek k penzím ve výši 200 CZK. Celková valorizovaná částka, o kterou se důchody v roce 2020 zvednou, je tedy 900 CZK. Průměrná měsíční penze bude tedy dosahovat 14 358 CZK.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy