Důchody 2019: budou vyšší, než byla vaše čistá mzda? | VímVíc.cz

Důchody 2019: budou vyšší, než byla vaše čistá mzda?

22. 03. 2019

Státní důchody mají v roce 2019 vzrůst, valorizace a princip solidarity tak může dokonce způsobit, že vaše čistá mzda bude nižší, než důchod, který v budoucnu obdržíte. Kdo si finančně polepší a kdy vás čeká odchod do důchodu?

Důchody pro příští rok: budou vyšší, než byla vaše čistá mzda

Mít se v důchodu lépe

Někteří lidé se do důchodu těší, jiní si to ani neumí představit. Někdo se dokonce odchodu do důchodu může bát, alespoň s ohledem na penzi, kterou má získat. Pocity mohou být prostě a jednoduše smíšené. Věděli jste ale, že někteří lidé se mohou mít dokonce po odchodu do důchodu finančně lépe?

Důchody, které jsou vypláceny v České republice, jsou totiž čisté. To znamená, že z nich příjemci nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Většina důchodů je navíc osvobozena od daně z příjmu fyzických osob. Osvobozeny jsou totiž veškeré penze, které dosahují až šestatřiceti násobku minimální mzdy, která je platná od samého počátku, tj. od prvního dne, v daném roce.

Důchodci si mohou dokonce finančně polepšit. Vyplácené důchody jsou totiž čisté, většina z nich je navíc osvobozena od daně z příjmu fyzických osob.

Státní důchod v roce 2019

Státní důchod, skládající se z vyměřovacího základu a procentní výměry důchodu, od ledna příštího roku vzroste. Vyměřovací základ je univerzální. Jeho výše se tedy neodvíjí od výše důchodu či příjmů před odchodem do důchodu. Vyměřovací základ činí pro všechny osoby v roce 2018 totožně 2 700 korun. Příští rok by ale měla vzrůst základní výměra důchodu o 570 korun.

Procentní výměra funguje na zcela odlišném principu. U ní naopak závisí na celkovém průběhu pojištění, tedy na jeho délce a na získaných příjmech. I tato složka státního důchodu by se měla od ledna roku 2019 zvýšit, konkrétně o 3,4 %. Pokud je penzista starší 85 let, polepší si navíc o dalších 1 000 korun.

Od příštího roku by penzisté měli získat více díky oběma složkám státního důchodu: základní a procentní výměře důchodu.

Pro koho to ještě platí

Zaměstnavatel má určité povinnosti. Mezi jedny z nich patří také odvody. Firma musí za zaměstnance, a podnikatelé sami za sebe, odvádět z hrubé mzdy ve většině případech sociální a zdravotní pojištění, včetně daně z příjmu. V důchodu ale můžete na tyto položky zapomenout.

Těšit se v roce 2019 mohou navíc lidé, kteří neměli vysoké příjmy, ale naopak byli dlouhou dobu účastníky pojištění. Ti si odchodem do důchodu také mohou značně polepšit. V konečném důsledku totiž mohou mít dokonce vyšší měsíční příjem v důchodu, než v době, kdy aktivně pracovali. A právě díky výše zmíněné valorizaci (navýšení) důchodů se v roce 2019 zlepší náhradový poměr penzistů.

Pracující osoby musejí na rozdíl od penzistů odvádět sociální a zdravotní pojištění. Valorizace mezd v roce 2019 může zlepšit náhradového poměru penzistů.

Porovnávat lze na základě čisté mzdy

Protože lidé obdrží ve výplatním termínu čistou mzdu, je třeba porovnávat s budoucím důchodem právě ji. Pro rok 2018 je třeba momentálně odečíst od hrubé mzdy sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění ve výši 4,5 %.

Její výpočet může být v mnoha případech ještě komplikovanější. V potaz musíte brát také daňové zvýhodnění na děti či na studenta a kalkulovat se slevou dle daného stupně invalidity. Nejspíše nejjednodušším a nejefektivnějším řešením je využít kalkulačky pro výpočet čisté mzdy.

Je třeba porovnávat v budoucnu obdržený starobní důchod s čistou mzdou. Při jejím výpočtu je důležité vzít v potaz několik věcí.

Co je princip solidarity

Princip solidarity značně nahrává osobám s nižšími příjmy. Tzv. nedobrovolná solidarita, jenž je realizována státními institucemi, je zpravidla financována z daní občanů a z povinného veřejného pojištění. Pokud stát klade důraz na sociální politiku, právě princip solidarity bývá jejím základem.

V následujícím roce bude tento princip ještě posilovat. Jak již bylo řečeno, zvýší se totiž všem, bez ohledu na množství let v pracovním procesu či účasti na důchodovém pojištění, základní výměra důchodu na 3 270 korun. Do vyměřovacího základu se zrcadlí průměrná měsíční mzda, které osoby za odpracované roky dosáhly.

V České republice je zastoupen tzv. princip solidarity, který napomáhá i nízkopříjmovým skupinám k dosažení vyššího důchodu.

Kdo konkrétně na tom bude lépe?

Odchod do důchodu v roce 2019 bude v porovnání s původně obdrženou mzdou radostnější pro početnější skupinu obyvatel. Logicky je k polepšení si při kratší účasti na důchodovém pojištění potřebná vyšší průměrná mzda. Kdo se tedy například bude mít následující rok finančně lépe? Jestliže byla osoba účastníkem pojištění po dobu 45 let, polepší si dokonce i v případě, že pobírala průměrnou mzdu 16 300 korun za roky, kdy pracovala.

Zoufat ale nemusíte. Při dostatečně vysokém osobním vyměřovacím základu a době pojištění, která trvala 43 let, si mohou totiž polepšit i lidé, u kterých čistá mzda nedosahovala ani 10 000 korun, v některých případech dokonce ještě o tisícovku méně. Výpočet může být opět trochu komplikovanější a tak stejně, jako v případě zmíněném o pár odstavců výše, vám doporučujeme využít online kalkulaček.

Lidé, kteří byli dostatečně dlouhou dobu účastníky důchodového pojištění, mohou pobírat i nižší průměrnou mzdu. Stejně si polepší.

Odchod do důchodu

A kdy vás vůbec čeká odchod do důchodu? Je třeba dosáhnout důchodového věku, který je odlišný dle data narození, době účasti na důchodovém pojištění a u žen do určitého věku také na počtu narozených a vychovaných děti. Pokud se ale důchodu již nemůžete dočkat, lze odejít i do tzv. předčasného důchodu.

Není ale také nic zvláštního, že si osoby ve starobním důchodu dopřejí přivýdělek. Nečiní tak vždy jen kvůli potřebným financím, může pro ně být důležitý i sociální kontakt. Pokud i vy přemýšlíte o přivýdělku, podívejte se na volná pracovní místa a nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy