Sociální pojištění pro rok 2018 | VímVíc.cz

Sociální pojištění pro rok 2018

06. 12. 2017

Jaké bude sociální pojištění v roce 2018? Čekají nás změny, co se týče růstu minimálních záloh a také přibudou nové dávky. Kolik si budeme muset připlatit?

Sociální pojištění pro rok 2018

Sociální pojištění 2017 aneb Jak to bylo letos

Pokud za vás sociální pojištění v roce 2017 platit zaměstnavatel, odváděl 25 % hrubé mzdy a dále 6,5 %. Jestliže jste OSVČ, a platili jste si tedy sociální a zdravotní sami, tak jste v roce 2017 platili 29,2 % z vyměřovacího základu.

Jak to bude se sociálním v roce 2018? Dojde k růstu minimálních záloh.

Sociální pojištění 2018

Každý rok dochází k mírnému růstu minimálních záloh. A ani rok 2018 nebude, co se sociálního pojištění týče, výjimkou. Čeká nás jak růst minimálních záloh, tak také další změny. Pokud bychom chtěli znát výši záloh, tak pro OSVČ se vypočítává ze čtvrtiny průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2018 má být 29 979 Kč, čtvrtina je 7 495, to znamená, že měsíční záloha sociálního pojištění pro rok 2018 bude 2 189 Kč.

Přečtěte si také článek kontrolní hlášení pro plátce DPH.

Výše průměrných záloh bude pro rok 2018 činit 2 189 Kč.

Sociální pojištění 2018 a hlavní činnost

Pro podnikatele, kteří vykonávají hlavní činnost, vypočteme minimální zálohu jako 29,2 % právě z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Výsledná částka je 2 189 Kč, což je o 128 Kč více, než v roce 2017. Pokud činnost trvá celý rok, je roční minimální vyměřovací základ 89 940 Kč. Maximální vyměřovací základ získáme vynásobením průměrné mzdy 29 979 Kč 48. Jestliže tuto částku přesáhnete, nebude poté platit důchodové a nemocenské pojištění a také se vás nebude týkat odvod solidární přirážky.

Sociální pojištění 2018 a vedlejší činnost

Jestliže podnikáte, a máte vaše podnikání pouze jako vedlejší činnost, minimální záloha se počítá jako 29,2 % tentokrát ale z jedné desetiny průměrné mzdy 29 979 Kč. Minimální záloha sociálního pojištění 2018 pro vedlejší činnost bude tedy 876 Kč. Minimální roční vyměřovací základ bude 35 976 Kč a rozhodná částka pro rok 2018 je 71 950 Kč.

Sociální pojištění 2018 a dvě nové dávky

Jak bylo řečeno výše, v roce 2018 se dočkáme také dvou nových dávek. Konkrétně se bude jednat o dávky nemocenského pojištění a to o “otcovskou” pro nové tatínky a také dlouhodobé ošetřovné, které bude vypláceno těm, co mají ošetřování člena rodiny.

Jak to bude s nemocenským pojištěním 2018

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné změně vyměřovacího základu pro OSVČ, nebude se minimální záloha na nemocenské pojištění nijak měnit. Její výše tedy bude stejně jako v roce 2017 115 Kč. Stále zůstane stejné také to, že ti zaměstnanci, kteří si vydělají do 2 500 Kč se neúčastní platby nemocenského a důchodového pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo