Sociální pojištění 2017: Jak je to se sociálním pojištěním v roce 2017? | VímVíc.cz

Sociální pojištění 2021 pro OSVČ a podnikatele výpočet

13. 05. 2021

V roce 2021 si živnostníci a podnikatelé sáhnou při platbě sociálního pojištění opět hlouběji do kapsy. Kolik budou muset připlatit a co dalšího je čeká?

Kolik procent mzdy se odvádí na sociálním pojištění?

Zaměstnavatelé odvádí na sociálním pojištění 25 % hrubé mzdy svého zaměstnance, samotní zaměstnanci pak odvádí 6,5 %. Podle výše částky, kterou zaměstnanec měsíčně na sociální pojištění odvádí, se vypočítává i výše invalidního důchodu, starobního důchodu, ale také podpory v nezaměstnanosti. Minimální vyměřovací základ sociálního pojištění pro OSVČ s hlavní výdělečnou činností činí v roce 2021 25 %, pro vedlejší činnost 10 % průměrné mzdy, která tento rok činí 35 441 Kč.

Pozor na nemocenskou u OSVČ. Osobě samostatně výdělečně činné vzniká nárok na nemocenskou až tehdy, kdy si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Sociální pojištění živnostníků s nízkými příjmy

Podnikatelé, kteří spadají do kategorie živnostníků s nízkými příjmy a podnikání je pro ně vedlejší výdělečnou činností, nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Velmi důležité je hlídat si rozhodnou částku, která pro rok 2021 činí 85 058 Kč. Pokud je rozdíl mezi příjmy a výdaji nižší než tato částka, nemusí OSVČ platit zálohy. Je-li hranice pro placení záloh překročena, jednoduše se dlužná částka na sociálním pojištění doplatí.

Pokud je rozdíl mezi příjmy a výdaji u vedlejší činnosti nižší než částka 85 058 Kč, nemusíte platit zálohy.

Sociální pojištění živnostníků s vysokými příjmy

Živnostníci, kteří mají vysoké příjmy, tedy rozdíl mezi jejich příjmy a výdaji překročí ročně 85 058 Kč, jsou povinni poté platit zálohy. Sociální pojištění se platí do maximálního vyměřovacího základu. Hranice je přitom stejná pro zaměstnance i OSVČ, a to 1 701 168 Kč.

Sociální pojištění u začínajících živnostníků

Podstatnou informací je, že v prvním roce od zahájení podnikatelské činnosti je stanovena povinnost platit alespoň minimální měsíční zálohu, která pro rok 2021 činí 2 588 Kč měsíčně. Sociální pojištění je u OSVČ nutné zaplatit do posledního dne měsíce, za který je pojistné odváděno. Zaměstnanec musí zálohy na sociální pojištění uhradit nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, o to se však postará zaměstnavatel.

Důchodové pojištění

K tomu, aby byl přiznán starobní nebo invalidní důchod, je nutné mít splněnou potřebnou dobu pojištění. To znamená splnit dostatečný počet odpracovaných let, náhradní doby pojištění (do čehož spadá například péče o dítě), atd. Pro ty, kdo nějaký čas nepracovali, a zároveň nebyli přihlášeni na pracovním úřadu, může být řešením dobrovolné důchodové připojištění. Všechny důležité informace by měly být zaevidovány do evidenčního listu důchodového pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo