Sociální pojištění 2017: Jak je to se sociálním pojištěním v roce 2017? | VímVíc.cz

Sociální pojištění 2017: Jak je to se sociálním pojištěním v roce 2017?

20. 04. 2017

V roce 2017 si živnostníci a podnikatelé sáhnou při platbě sociálního pojištění hlouběji do kapsy. O kolik více budou muset připlatit a co dalšího je čeká?

Sociální pojištění

Kolik procent mzdy se odvádí ze sociálního pojištění?

Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), platíte 29,2 % z takzvaného vyměřovacího základu (což je polovia základu daňového). Zaměstnavatelé odvádí na sociální pojištění 25 % hrubé mzdy svého zaměstnance a samotná zaměstnanci odvádí 6,5 %. Pamatujte také na to, že podle výše částky, kterou zaměstnanec měsíčně na sociální pojištění odvádí se vypočítává i následná výše invalidního důchodu, starobního důchodu, ale také podpory v nezaměstnanosti.

Pozor na nemocenskou u OSVČ. Osobě samostatně výdělečně činné vzniká nárok na nemocenskou až tehdy, kdy si bud platit dobrovolní nemocenské pojištění.

Sociální pojištění živnostníků s nízkými příjmy

Jestliže spadáte to kategorie živnostníků s nízkými příjmy, a máte vedlejší výdělečnou činnosti, nemusíte platit zálohy na sociální pojištění. Důležité je vždy si hlídat rozhodnou částku, která pro rok 2017 činí 64 812 Kč. Jinými slovy, pokud je rozdí mezi vašimi příjmy a výdaji nižší, než tato částkka, nemusíte platit zálohy.

Pamatujte: Pokud je rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji u vedlejší činnosti nižší, než částka 64 712 Kč, nemusíte platit zálohy.

Co když po konci kalendářního roku zjistím, že jsem částku překročil?

Jestliže zjistíme, že jsme danou hranici pro placení záloh překročili, jednoduše najednou doplatíme dlužnou částku sociálního pojištění, a poté začneme také platit zálohy.

Sociální pojištění živnostníků s vysokými příjmy

U živnostníků, kteří mají vysoké příjmy, tedy rozdíl mezi jejich příjmy a výdaji překročí ročně 64 812 Kč, jsou povinni poté platit zálohy. Sociální pojištění se platí do maximálního vyměřovacího základu. Hranice je přitom stejná pro zaměstnance i OSVČ, a to 1 355 136 Kč.

Sociální pojištění u začínajících živnostníků

Nejdůležitější je vědět, že v prvním roce od zahájení podnikatelské činnosti je třeba platit alespoň minimální měsíční zálohu. Tedy, pro rok 2017 měsíčně 2 061 Kč. Nezapomeňte, že sociální pojištění je nutné zaplatit do 20. dne následujícího měsíce.

Důchodové pojištění

Asi víte, že k tomu, aby vám byl přiznán starobní nebo invalidní důchod, musíte mít splněnou potřebnou dobu pojištění. Je tedy třeba mít dostatečný počet odpracovaných let, náhradní doby pojištění (do čehož spadá například péče o dítě), atd. Pokud víte, že jste nějaký čas nepracovali, a zároveň jste nebyli přihlášeni na pracovním ůřadě, řešením může být dobrovolné důchodové přípojištění. Všechny důležité informace by měly být zaevidovány do evidenčního listu důchodového pojištění.

Předběžné informace pro rok 2018

Rok 2018 by měl být ve znamení změn. Hlavně, co se týče záloh. Není ale zatím jisté, jakým způsobem budou změny provedeny a jak ovlivní živnostníky a podnikatele.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo