Evidenční list důchodového pojištění - k čemu slouží | VímVíc.cz

Evidenční list důchodového pojištění - k čemu slouží

21. 08. 2017

Jaké jsou náležitosti evidenčních listů důchodového pojištění, kdy se předkládají a k čemu evidenční listy důchodového pojištění slouží?

Evidenční list důchodového pojištění - k čemu slouží

Evidenční list důchodové pojištění slouží k zápisu veškerých důležitých informací, které souvisejí s účastí na důchodovém pojištění. Do evidenčního listu se zapisují údaje za každý kalendářního rok. Nejpozději vždy do 30. dubna následujícího roku.

Do evidenčního listu důchodového pojištění se zapisuje:

 • veškeré identifikační údaje zaměstnavatele
 • jméno zaměstnance (občana)
 • datum a místo narození zaměstnance (občana)
 • adresa trvalého pobytu zaměstnance (občana)
 • druh výdělečné činnosti
 • doba účasti na důchodovém pojištění
 • celková doba důchodového pojištění
 • vyměřovací základ
 • doba, která se při stanovení vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučuje
 • doba, která se dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažuje za výkon výdělečné činnosti pro účel zvýšení procentní výměry důchodu
Evidenční listy důchodového pojištění mají jasně dané náležitosti.

Zaměstnavatel a vedení evidenčního listu důchodového pojištění

Zaměstnavatel má ze zákona uloženou povinnost vést evidenční listy důchodového pojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé vedou tyto evidenční listy pro jednotlivé osoby, kterých se týká důchodové pojištění, a to vždy za daný kalendářní rok. Evidenční list se vede i pro zaměstnance takové poživatele starobního důchodu, kteří ještě nedovršili důchodového věku, ale jsou výdělečně činní.

Komu se evidenční list důchodového pojištění předkládá?

Evidenční list se předkládá České správě sociálního zabezpečení. Pokud je o osobu státního zaměstnance anebo o osobu, které vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění ozbrojených sil, evidenční list se předkládá také orgánům ministerstev (například obrany, vnitra nebo spravedlnosti).

Kdy se evidenční list důchodového pojištění předkládá?

Zápis do evidenčního listu se provádí každý kalendářní rok a nejpozději je nutné jej provést do 30. dubna následujícího roku. Pokud je jasné, že zaměstnanec opět nastoupí do zaměstnání u stejného zaměstnavatele, evidenční list nemusí být předložen a pokračuje se dále ve stávajícím evidenčním listu.

Evidenční list důchodového pojištění se předkládá buď:

 • elektronicky

podání může být uskutečněno pomocí datové zprávy ve formátu, který je zveřejněný ČSSZ (Českou správou sociálního zabezpečení) a následným zasláním evidenčního listu do příslušné datové schránky.

 • v papírové podobě

podání může být uskutečněno také v papírové podobě na určených předepsaných tiskopisech ČSSZ. Na webových stránkách ČSSZ je také k dispozici nástroj, který umožní přímé vyplnění údajů a následné provedení tisku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo