Předčasný důchod 2018 | VímVíc.cz

Předčasný důchod 2018

07. 04. 2018

Uvažujete o dřívějším odchodu do penze? Pak připadá v úvahu předčasný důchod. Než se ale rozhodnete, přečtěte si, jak je to s důchodovým pojištěním a co pro vás může takové rozhodnutí znamenat. Článek je čerpá informace pro rok 2018. Aktualizovaný článek na téma předčasný důchod 2022 najdete v odkazu.

Starobní důchod hraje roli

To, zda vám bude umožněn předčasný důchod, ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je váš potencionální věk řádného odchodu do starobního důchodu. Ten se v souvislosti s předčasným důchodem dělí na do dvou kategorií:

dříve než ve věku 63 let více než 63 let

Nyní víte, v kolika letech můžete využít předčasný důchod. To ale pouze za předpokladu, že splníte následující podmínky, na které se zaměříme.

Možnost odchodu do předčasného důchodu ovlivňuje stanovený věk řádného odchodu do důchodu.

Důchodové pojištění alespoň 35 let

Pokud jde o předčasný důchod v roce 2018, jednou ze zásadních podmínek je alespoň pětatřicetiletá účast na penzijním pojištění, které je složkou sociálního pojištění. V praxi jde tedy o počet odpracovaných let před odchodem do důchodu.

V případě, že byl žadatel o předčasný důchod zaměstnancem, hradil za něho sociální pojištění zaměstnavatel. Pokud se jedná o OSVČ, musel si pojištění platit sám. Pokud tak například v nějakém období neučinil, odpracované roky nejsou započítány.

Výjimkou jsou náhradní doby pojištění. Tím se rozumí období, kdy jste sociální pojištění sice nehradili, ale je započítáváno jako by ano. Řeč je o období rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte, registraci na pracovním úřadě v době nezaměstnanosti nebo péči o blízké, kteří se bez ní neobejdou.

Jednou z podmínek přiznání předčasného důchodu je minimálně 35 odpracovaných let.

Předčasný důchod zapříčiní nižší starobní důchod

Čím je to zapříčiněné? Jednoduchým pravidlem, které se odvíjí od výpočtu důchodu. Ten je postaven na základě součtu základní a procentní výměry. Základní výměra není odchodem do předčasného důchodu nijak ovlivněna. Má pevnou částku a v roce 2018 činí 2 700 Kč.

Ovlivněna je výměra procentuální, která se mění podle počtu odpracovaných let. Mimo to ji ovlivňuje také průměrný výdělek za rozhodné období, které je letos mezi lety 1986 až 2017. Pokud tedy zvolíte odchod do předčasného důchodu, procentuální výměra pro řádný odchod do důchodu se změní podle toho, o kolik měsíců či let dříve jste do něho odešli.

Výpočet důchodu

Obecně platí, že procentuální výměra se o část snižuje za každých 90 dní, které vám zbývají do řádného odchodu do důchodu. Limity jsou pak následující:

  • Prvních 360 dní – výměra se snižuje o 0,9 %
  • 361 až 720 dní – snížení o 1,2 %
  • 721 a více dní – snížení o 1,5 procenta

Z těchto srážek vyplývá, že čím dříve nastoupíte do předčasného důchodu, tím větší bude vaše srážka, až dosáhnete řádného věku odchodu do důchodu.

Procentuální výměra starobního důchodu se snižuje s počtem měsíců předčasného důchodu.

S výpočtem věku řádného odchodu do starobního důchodu i jeho výší vám pomůže důchodová kalkulačka.

Předčasný důchod omezuje přivýdělek

Zatímco v případě starobního důchodu neplatí žádné omezení ohledně přivýdělku, předčasný důchod nějaká má. Řečeno v jedné větě, pokud chcete pobírat předčasný důchod, nesmíte se podílet na žádné výdělečné činnosti, díky které se účastníte na sociálním pojištění.

To ovšem neznamená, že si nemůžete přivydělat vůbec. Existují možnosti, které daná pravidla splňují:

  • Práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s příjmem maximálně 2 500 Kč měsíčně
  • Práce na dohodu o provedení práce (DPP) s příjmem maximálně 10 000 Kč měsíčně
  • Samostatná výdělečná činnost, pro kterou je v roce 2018 limit výdělku 71 950 Kč ročně
Přivydělávat si můžete jen tak, abyste se neúčastnili sociálního pojištění.

Pokud již pobíráte předčasný důchod a rozhodnete se začít plnohodnotně pracovat či podniikat, tedy i s účastí na pojištění, ztrácíte na dávky z předčasného důchodu nárok. V tomto případě musíte změnu nahlásit do 8 dnů na ČSSZ. Účast na pojištění se začne samozřejmě znovu započítávat do procentuální výměry starobního důchodu, která se tak zvýší.

Žádost o předčasný důchod

Pokud jste se rozhodli do předčasného důchodu opravdu nastoupit, musíte navštívit okresní správu sociálního zabezpečení podle místa vašeho trvalého bydliště. Dostavit se musíte osobně a nejpozději 4 měsíce před termínem, kdy chcete důchod začít pobírat.

O předčasný důchod žádejte alespoň 4 měsíce před termínem, kdy ho chcete začít pobírat.

V době, kdy dosáhnete řádného věku odchodu do důchodu, již nemusíte žádnou žádost podávat a starobní důchod vám bude přiznán automaticky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo