Dohoda o pracovní činnosti 2018 | VímVíc.cz

Dohoda o pracovní činnosti 2018

31. 01. 2018

V tomto článku se zaměříme jak na informace o dohodě o pracovní činnosti jako takové, tak na změny, které se jí týkají v rámci roku 2018. Obecně se tento typ pracovního poměru využívá v případě spolupráce na částečný úvazek. Zaměstnanec si tak může odpracovat maximálně polovinu týdenní pracovní doby. Od dohody o provedení práce se tento úvazek liší v tom, že může být stanoven jak na dobu určitou, tak neurčitou. Na rozdíl od DPP se využívá většinou v případě pravidelné činnosti.

Pracovní činnost

Financování povinného pojistného

V tomto bodě nastává změna od roku minulého. Nic se nemění na tom, že pokud výše sjednaného platu nepřesáhne částku 2 500 Kč, neplatí se sociální ani zdravotní pojištění. V případě, že je odměna vyšší než uvedené částka, odvádí zálohy na pojištění jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Změna se projevuje na samotné minimální měsíční částce zdravotního pojištění. Tato hodnota se z 1 585 Kč zvýšila na 1 647 Kč. Pokud tedy nepatříte mezi státní pojištěnce (studenti, penzisté), zaplatíte částku vyšší než loni. Tato změna nastala v závislosti na zvýšení minimální mzdy.

Od ledna roku 2018 se zvýšila minimální měsíční částka zdravotního pojištění.

Zdanění příjmu

Se změnami se setkáváme i v případě zdanění příjmu. Ve chvíli, kdy si vyděláte měsíčně méně než 2 500 Kč, nemáte již povinnost podávat daňové přiznání z důvodu nízkého měsíčního přivýdělku. Váš zaměstnavatel odvede finančnímu úřadu srážkovou daň z přijmu ve výši 15 % a pro Vás tak starosti v tomto ohledu končí. Pokud přesáhnete částku 2 500 Kč, výplata Vám bude zdaněna zálohou. V případě, že podepíšete Prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňové zvýhodnění.

V případě výdělku méně než 2 500 Kč nemusíte podávat daňové přiznání.

Práce na více DPČ současně

Podepsanou smlouvu ve formě DPČ můžete mít u několika zaměstnavatelů zároveň. Pozor si dejte ale na daňová zvýhodnění. Prohlášení poplatníka k dani můžete podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Obecně je nejvýhodnější v takovém případě podepsat prohlášení v té práci, kde máte největší příjem.

Na DPČ můžete pracovat u více zaměstnanců zároveň.

Náležitosti DPČ

Tak jako všechny pracovní smlouvy musí být i dohoda o pracovní činnosti vždy sepsána písemně. Neplatná je jak v případě ústní dohody, tak i po zaslání pouze e-mailem. Smlouva musím mimo jiné obsahovat sjednaný druh práce a rozsah pracovní doby. Dále nesmí chybět ani uvedení, zda je smlouva uzavřena na dobu neurčitou či určitou, popřípadě dobu, na kterou je uzavřena. Ve většině případů se uvádí i odměna za práci a místo výkonu práce. Pokud se bavíme o výpovědi z DPČ, jde o jednodušší proces než v případě Hlavního pracovního poměru. Výpovědní lhůta nečiní 2 měsíce, ale pouze 15 dní, popřípadě se vztahuje ke dni, na kterém se dohodnete se zaměstnavatelem.

DPČ musí mít písemnou podobu a nesmí v ní chybět druh práce.

Nevýhody DPČ

Při dohodě o pracovní činnosti přicházíte o nárok na dovolenou. Mimo to Vám nenáleží příplatky za víkendy ani svátky. A nakonec v případě výpovědi nemáte nárok na odstupné.

V případě DPČ přicházíte o nárok na dovolenou, příplatky za svátky i odstupné.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy