Kdy žádat o předčasný důchod ze zdravotních důvodů? | VímVíc.cz

Kdy žádat o předčasný důchod ze zdravotních důvodů?

06. 11. 2019

„Až půjdu do důchodu, nebudu se muset starat o děti a chodit do práce, konečně si budu užívat.“ Taky máte tuto představu? Tak to snad nebudete patřit mezi 956 tisíc českých penzistů, kteří mají důchod pod hranicí 12 tisíc korun. Ti si totiž každou návštěvu divadla nebo výlet dvakrát rozmyslí. A pokud byste se rozhodli pro předčasný odchod do důchodu, čeká vás ještě krácení. Proto je důležité tento krok zvážit. Pojďme se podívat na to, kdy žádat o předčasný důchod ze zdravotních nebo i jakýchkoliv jiných důvodů.

předčasný důchod ze zdravotních důvodů

Předčasný důchod ze zdravotních důvodů

Předčasný důchod ze zdravotních důvodů je v podstatě takový mýtus. Ač zní logicky, že pokud v 60 nejste ze zdravotních důvodů schopni vykonávat svou práci, neměli byste být penalizováni stejně jako někdo, komu už se do práce prostě jen nechce, zákon mezi tím bohužel nerozlišuje. Krácení předčasného důchodu vás čeká tak jako tak. Pokud nechcete pobírat menší důchod, máte tedy dvě možnosti. Buď si najdete práci, která nebude tolik náročná a počkáte si na řádný důchodový věk, nebo požádáte o přiznání invalidního důchodu.

Kdy máte nárok na předčasný důchod

Základní podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je získat potřebnou dobu důchodového pojištění, což je od roku 2019 alespoň 35 let. Dále musíte dosáhnout určitého věku.

„Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasně starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasně starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“

Člověk, který má důchodový věk 65 let a získal potřebnou dobu pojištění, si tedy může zažádat o předčasný důchod, když je mu 60. Žádá se o něj, stejně tak jako o ostatní dávky důchodového pojištění, u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele.

V Česku pobírá předčasný důchod přes 600 tisíc lidí. Zhruba 200 tisíc z nich má penzi pod hranicí 10 tisíc korun a více než 800 seniorů pobírá méně než tři tisíce korun. Pokud nemáte doplňkové penzijní spoření nebo jste neměli nadstandardní příjmy, nebudete se díky předčasném důchodu mít nijak růžově.

Předčasný starobní důchod: Krácení

Rovnice je jednoduchá: čím dříve o předčasný starobní důchod zažádáte, tím méně peněz každý měsíc obdržíte. A jde o nevratné rozhodnutí. Jakmile je vám jednou předčasný důchod přiznán, zaniká vám nárok na řádný důchod. Tedy ani po dosažení řádného důchodového věku nebudete dostávat peníze, na které jste původně měli právo.

Pokud se ptáte, o kolik se vám důchod zkrátí, máme pro vás tento poměrně složitý vzorec, ale nebojte, hned si výpočet uvedeme na příkladu, který na svých stránkách uvádí sama Česká správa sociálního zabezpečení.

Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Příklad krácení důchodu

Představme si například, že by o předčasný důchod žádal muž narozený 1. 12. 1958. Chtěl by do důchodu odejít k 17. 10. 2019, což je zhruba tři roky před dosažením jeho důchodového věku 63 let. K tomuto datu získal 42 let pojištění a za každý rok činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %).

Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Za 1 080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7 776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3 270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7 776 + 3 270)

Zdroj příkladu: Cssz.cz

Vypočítali jsme vám pro srovnání důchod, který by byl muži s výpočtovým základem 16 000 Kč přiznán za předpokladu, že by ještě zbývající 3 roky pracoval a nešel by do předčasného důchodu. Dělal by 13 266 Kč měsíčně. Při předčasném odchodu tedy každý měsíc přijde o 2 220 Kč měsíčně, což dělá 26 640 Kč každý rok. To není zrovna málo, že?

Sami vidíme, že výpočet je trochu matoucí, proto vám doporučujeme využít některou z dostupných online kalkulaček pro orientační výpočet a poté se případně obrátit na pracovníky na OSSZ, v klientském centru pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo na informační linku 800 050 248.

předčasný důchod ze zdravotních důvodů

Co předčasný důchod a přivýdělek

Určitě víte, že když jste ve starobním důchodu, nikdo vám nebude bránit v jakémkoliv přivýdělku. Kdybyste měli chuť a sílu, klidně si můžete najít práci na zkrácený úvazek nebo dokonce na hlavní pracovní poměr. U předčasného důchodu to bohužel neplatí.

Během předčasného starobního důchodu vám zákon dovoluje vydělávat jen takovým způsobem, který nezakládá účast na nemocenském a sociálním pojištění. Zůstávají vám tedy čtyři možné způsoby výdělku:

  • dohoda o provedení práce do 9 999 Kč měsíčně (max. 300 hod za rok),
  • zaměstnání malého rozsahu do 2 999 Kč měsíčně,
  • příležitostná činnost do 30 000 Kč za rok,
  • samostatná výdělečná činnost (např. na živnostenský list ) do 78 476 Kč za rok.

Jakmile dosáhnete důchodového věku, omezení se vám ruší a můžete vydělávat jakkoliv. A co jste možná nevěděli, pokud budete vykonávat při pobírání starobního důchodu výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění déle jak 360 dní, můžete požádat o zvýšení důchodu o 0,4 % výpočtového základu.

Vyplatí se předčasný důchod?

Jak jsme se přesvědčili, předčasný odchod do důchodu může znamenat krácení o stovky, ale i tisíce korun. Proto je potřeba toto rozhodnutí důkladně zvážit. Jestli si dlouhodobě nemůžete najít práci nebo už vám váš fyzický stav nedovoluje v ní pokračovat, můžete se přihlásit na pracovní úřad nebo zažádat o invalidní důchod a pokud pro vás ani jedna možnost není přijatelná, potom se uchylte předčasnému odchodu do důchodu.

Pokud jen chcete mít více času na vnoučata a vaše důvody nejsou tak závažné, popřemýšlejte o tom, zda vám za to krácení důchodu stojí. Podívejte se po nabídkách práce, které jsou více flexibilní – např. s pružnou pracovní dobou či prací z domova.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Ze života zaměstnanců