Práce z domova | VímVíc.cz

Práce z domova je lákadlem pro spoustu zaměstnanců, nabízí pohodlí, flexibilní rozvržení času, příjemné zázemí a plnou organizaci vlastní práce a soukromého života. Zaměstnanci většinou pracují na PC a přes internet, do zaměstnání dochází pouze v rámci důležitých schůzek a konzultací. Práci z domova ocení nejen zdravotně omezení lidé, ale i matky a otcové na mateřské či rodičovské dovolené.

Práce z domu

Nabídka práce z domova

Nabídka práce z domova není nabízená příliš často a je omezená na pár zaměstnání, u kterých lze práci z domova na PC nebo práci z domova přes internet vykonávat. Přesto lze práci z domova sehnat. Nabídka práce z domova se vztahuje nejčastěji k zaměstnancům pracujícím v oboru grafického designu, tvorby webových stránek, IT, žurnalistky, copywritingu, překladatelství, administrativě, pojišťovnictví a obecně v oborech, které zahrnují práci na PC v kanceláři. Zaměstnavatelé zařazují stále častěji do zaměstnaneckých benefitů možnost práce z domova neboli tzv. home office. Zaměstnanec si může vzít práci nejen domů, ale i na kterékoliv jiné místo, kde se zrovna nachází. Může pracovat na cestách, v zahraničí a na dokonce i na dovolené. Nezáleží tedy výrazně na tom, kde daná firma nabízející práci z domova působí.

Home office nebo homeworking?

Člověk pracující z domova musí rozlišovat “home office” a “homeworking”. Home office je jeden z pracovních benefitů, které svým zaměstnancům může zaměstnavatel nabídnout. Jedná se několik dnů v roce, kterých může zaměstnanec využít a vzít si práci domů, neznamená to však trvalou práci z domova. Oproti tomu homeworking, je trvalá práce z domova, práce z domova na PC nebo přes internet.

Výhody práce na doma

Práce na doma má jistě spoustu výhod. Nejen že můžete pracovat z pohodlí svého domova, ale také ušetříte za dopravné, které byste zaplatili za každodenní cestu do práce. Zároveň pokud Vám onemocní dítě, nemusíte na OČR, ale naopak se můžete starat o nemocného a vykonávat svou práci stále stejně.

Práci z domova uvítají především ženy, které mohou svou práci nadále vykonávat nejen během těhotenství, ale posléze i na mateřské a rodičovské dovolené. Další výhodou může být i možnost péče o domácnost - práci prokládat rovnoměrně domácími pracemi tak, že už se nemusí žena či muž vracet k večeru domů z práce a navíc k tomu ještě pečovat o domácnost.

Největší výhodou práce na doma je tedy flexibilita. Záleží na každém, jak si práci rozvrhne. Pokud ji nestihne zaměstnanec dopoledne, může jí udělat odpoledne nebo večer. Je možné pracovat dokonce i o víkendu.

Více času s dětmi, prostor pro údržbu domácnosti a vlastní organizace času, to jsou největší výhody práce z domova.

Nevýhody práce na doma

Práce na doma se nehodí pro zaměstnance, kteří o sobě ví, že trpí prokrastinací nebo si neumí efektivně rozvrhnout čas. Práce z domu vyžaduje disciplínu a schopnost rozložit si rovnoměrně práci mezi všechny dny. Práce z domu může svádět k odkládání práce, upřednostňování jiných činností, jako jsou domácí práce nebo případně aktivity s dětmi.

Další nevýhodou může být značně omezený kontakt s lidmi. Do kanceláře zaměstnanec pracující z domu chodí zřídkakdy, může tak ztratit kontakt se svými kolegy a celkově se asocializovat. Stejně tak důležité je i vzdělávat se stále ve daném oboru, v kterém zaměstnanec pracuje a účastnit se školení či workshopů.

Zaměstnanci pracující z domova musí se svými nadřízenými a kolegy komunikovat na dálku. To však může být někdy problém, jelikož při dálkové komunikaci může docházet k častým nedorozuměním. Zaměstnanec tedy musí stejně určité věci chodit konzultovat do kanceláře.

Menší nebo žádna socializace s kolegy, odkládání úkolů a mnoho rušivých elementů v domácnosti, to můžou být překážky při práci z domu.

Práce z domova: plat a benefity

Práce z domova vyžaduje stejnou výkonnost, disciplínu a množství odvedené práce jako kdyby zaměstnanec pracoval v kanceláři. Proto práce z domova nebývá ani méně, ani více platově ohodnocena. Zkrátka plat se pro práci z domova odvíjí od typu práce, místa výkonu (je rozdíl mezi malým městem a Prahou), kvalifikace a vzdělání, stejně jako by tomu bylo při práci v kanceláři. To samé platí i s benefity, záleží na každém zaměstnavateli, velikosti firmy, odpracovaných letech ve společnosti a pozici.