Klady a zápory práce na zkrácený úvazek | VímVíc.cz

Klady a zápory práce na zkrácený úvazek

13. 03. 2018

Stále rozšířenějším trendem mezi zaměstnanci je dnes práce na zkrácený úvazek. Využívají ho především studenti nebo třeba maminky s dětmi, které se musejí přizpůsobovat školkám a školám. Najít si takovou práci může naprosto kdokoliv. S touto formou zaměstnaneckého poměru se pojí jistá specifika odlišná od hlavního pracovního poměru. Práce na zkrácený úvazek má ovšem své světlé i stinné stránky.

Práce na zkrácený úvazek

Obliba zkrácených úvazků stoupá

Zkrácené úvazky jsou stále oblíbenější, a to především v zahraničí. U nás tento trend zatím získává své příznivce hlavně ze stran uchazečů o práci, kdežto firmy se mu naopak většinou brání. I tak ale najdete na pracovních portálech několik inzerátů, kde se částečný či poloviční úvazek nabízí. Možností práce na zkrácený úvazek je hned několik – poloviční, třetinový, nebo čtvrtinový úvazek. Dále je oblíbený také mezi studenty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou obětovat práci tolik času, jelikož se musí věnovat i studijním povinnostem.

V ČR se zkrácené úvazky vyskytují zatím jen v menším počtu.

Důležité ale je dát si pozor, zda bude zkrácený úvazek veden jako klasický pracovní poměr nebo dostanete dohodu o provedení práce. Samotný zkrácený úvazek obnáší mnohé komplikace, pokud byste ale pracovali pouze na DPP, je to ještě složitější.

Jakou formou o zkrácený úvazek požádat?

Pokud se rozhodnete svého zaměstnavatele o zkrácený úvazek požádat, měla by tato žádost proběhnout písemně. V žádosti byste měli přesně popsat, jakou úpravu pracovní doby si představujete. To znamená například specifikovat, do jakých pracovních dnů má být vaše práce rozvržená. Pokud zaměstnavatel bude s vašimi požadavky souhlasit, bude ještě třeba vyřídit několik nezbytných formalit, co se například týče smlouvy a podobně. Domluvit si zkrácení pracovního úvazku můžete se svým zaměstnavatelem téměř kdykoliv. Záleží na jeho ochotě a povaze vaší práce, tedy zda je vůbec možné nepracovat plnou pracovní dobu.

Nadřízený vám někdy vůbec v žádosti nemusí vyhovět. Ovšem zákon udává výjimky, kdy zaměstnavatel musí na žádost pracovníka o zkrácený úvazek přistoupit. Podle § 241 zákoníku práce musí vyhovět, když zaměstnanec, nebo zaměstnankyně pečují o dítě mladší patnácti let a o kratší pracovní dobu ho požádali. Stejně je tomu také v případě, že o zkrácený úvazek požádá těhotná žena, nebo osoba, která pečuje o jiného člověka, který je na jeho pomoci závislý.

Zaměstnavatel podřízenému někdy vůbec v žádosti nemusí vyhovět. Ovšem zákoník práce udává výjimky, kdy zaměstnavatel musí na žádost pracovníka o zkrácený úvazek přistoupit.

Může se však stát, že mu v tom budou bránit nějaké vážné provozní důvody. Pokud kvůli nim má zaměstnavatel opodstatněný důvod, proč zaměstnanci v jeho přání nevyhoví, musí tento důvod doložit a musí být hmatatelný. Takovým důvodem může být například nenahraditelná pracovní pozice, nebo úzká specifikace práce. Příslušný paragraf zákoníku práce však žádné konkrétní důvody, proč zaměstnanci v žádosti o zkrácený úvazek nevyhovět, neuvádí. Pokud by ale člověku zaměstnavatel nevyhověl a neměl k tomu žádné vážné důvody, hrozí mu pokuta až 300 tisíc korun. Ale pozor, pracovní inspekce sice může vašeho nadřízeného potrestat, ale nemůže ho donutit, aby vám zkrácený úvazek poskytnul. V takovém případě se ještě můžete obrátit s celou situací k soudu. Soudní spor se však může nějakou dobu táhnout.

Zdravotní, sociální a daně

Pokud si najdete práci na částečný úvazek, měla by vám být vystavena klasická smlouva, jako u HPP, jen s polovičním počtem hodin a rozdílnou mzdou. V tomto případě za vás ale bude zaměstnavatel klasicky odvádět vše potřebné a vy se o nic starat nemusíte.

U dohody o provedení práce závisí odvádění pojištění i daní hlavně na tom, kolik si skutečně vyděláte. Může se tedy stát, že pokud si vyděláte málo, zaměstnavatel za vás nic odvádět nemusí a vy si tak musíte platbu zdravotního pojištění ohlídat sami. Na jednu stranu je to samozřejmě výhoda, na druhou stranu práce, ze které se neodvádí sociální pojištění, se vám nepočítá například na důchod či mateřskou dovolenou.

Pracovat na takovýto druh smlouvy se vyplatí především pokud máte ještě další práci, a hlavně pokud tato činnost nepřesáhne 300 hodin ročně. Více na dohodu o provedení práce totiž odpracovat nesmíte.

Zkrácené úvazky v ČR se stále častěji nabízejí pouze jako DPP.

V případě klasického zkráceného úvazku je ale několik dalších faktorů, na které si dát pozor. Například zdravotní pojištění placené příslušné zdravotní pojišťovně musí být vždy odvedeno z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Pokud by tedy váš plat byl nižší než zákonem stanovená minimální mzda, zdravotní pojištění bude i tak vyměřeno podle mzdy minimální a vám tudíž bude z platu chybět více peněz. V praxi to funguje tak, že zaměstnanec si rozdíl ve zdravotním pojištění musí doplatit zvlášť, někteří zaměstnavatelé ale svým pracovníkům nabízejí možnost, že jim tento rozdíl doplatí jako benefit za jejich práci.

Zdravotní pojištění se vždy musí odvádět z aktuální minimální mzdy.
Klady a zápory práce na zkrácený úvazek

Nárok na přesčasy při zkráceném úvazku

U přesčasů u zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek platí totéž, co pro ostatní zaměstnance s klasickou pracovní dobou. Za práci vykonanou přesčas se u zaměstnanců na zkrácený úvazek požaduje doba práce, která je vykonána nad rámec klasické týdenní pracovní doby. Nejedná se o odpracování většího počtu hodin nad dobu stanovenou vaším zkráceným úvazkem. Aby zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nárok na příplatek, nebo náhradní volno za přesčas dosáhli, museli by odpracovat více než 40 hodin týdně. Za dobu odpracovanou nad rámec toho, co mají sjednáno se zaměstnavatelem, zaplaceno dostanou, ale jen formou běžné mzdy.

Máte při zkráceném úvazku nárok na dovolenou?

Lidé pracující na zkrácený úvazek mají stejný nárok na dovolenou, jako ostatní zaměstnanci. To je zakotveno i v zákoníku práce. Rozdíly se však mohou objevit v počtu dní dovolené. Záleží na podobě vašeho zkráceného úvazku. Záleží totiž na tom, jak máte práci rozloženou. Pokud i při kratším úvazku docházíte do práce každý den (pondělí až pátek), máte nárok na stejně dlouhou dovolenou, jako ti, kteří pracují na úvazek plný, tedy 20 dní. To se většinou týká polovičních úvazků. Počet dní dovolené se zkrátí tehdy, pokud do práce docházíte jen několik dní z pracovního týdne. Například pokud trávíte v práci jen dva dny z pěti, bude počet dnů vaší dovolené eliminován například jen na osm dní za rok. Je to především proto, že v tomto případě je váš pracovní týden kratší. Proto máte více volna, které byste jinak měli na dovolené.

Pro koho je zkrácený úvazek vhodný?

Zkrácený úvazek nepotřebují zpravidla lidé, kteří nejsou omezeni časově. Takový druh pracovního úvazku se hodí spíše pro maminky, které musí vyzvedávat své děti ze školy a nemohou tedy v práci sedět od rána do večera. Pro ty je ideální najít si práci přes poledne, kdy jsou děti ve školce či ve škole.

Zkrácený úvazek stále více vyhledávají maminky s dětmi, které musí skloubit pracovní a školní rozvrh.

Další typ lidí, kterým může zkrácený úvazek přijít vhod, jsou studenti vysokých škol. Těm se takový objem práce lépe kombinuje se studiem a výdělek jim již poskytuje určitou nezávislost.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Ze života zaměstnanců