Zkrácený úvazek 2021 a pro koho je vhodný? | VímVíc.cz

Zkrácený úvazek 2021 a pro koho je vhodný?

16. 11. 2020

Stále rozšířenějším trendem mezi zaměstnanci je dnes práce na zkrácený úvazek. Zkrácený pracovní úvazek využívají především studenti nebo třeba maminky s dětmi, které se musejí přizpůsobovat školkám a školám. Najít si takovou práci může naprosto kdokoliv. S touto formou zaměstnaneckého poměru se pojí jistá specifika odlišná od hlavního pracovního poměru. Práce na zkrácený úvazek má ovšem své světlé i stinné stránky.

Práce na zkrácený úvazek je velmi oblíbená

Práce na zkrácený úvazek je stále oblíbenější, a to především v zahraničí. V České republice tento trend zatím získává své příznivce hlavně ze stran uchazečů o práci, kdežto firmy se mu naopak většinou brání. I tak je ale možné na pracovních portálech najít několik inzerátů, kde se částečný, poloviční či zkrácený úvazek nabízí. Nejjednodušeji se dá sehnat práce na zkrácený úvazek Praha, v Praze je nejširší nabídka práce na zkrácený úvazek. Možností práce na zkrácený úvazek je hned několik – poloviční, třetinový, nebo čtvrtinový úvazek. V České republice zkrácené úvazky nejvíce oceňují matky malých dětí, rodiče malých dětí, kteří potřebují svůj denní režim upravit tak, aby byli schopni přivádět a odvádět děti do mateřských či základních škol. Dále je zkrácený úvazek oblíbený také mezi studenty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou obětovat práci tolik času, jelikož se musí věnovat i studijním povinnostem.

Zaměstnavatelé se pořád ve větším množství staví proti zkráceným úvazkům a dávají přednost pracovním pozicím a zaměstnancům, kde se pracuje na plný úvazek. Ti, kterým se povedlo nalézt zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, se obvykle svého místa nechtějí vzdát a zůstávají na něm. Proto cirkulace zkrácených úvazků není nijak velká. Například ale rodiče samoživitelé, kteří nemají pomoc druhého rodiče, nejsou schopní pracovat na plný pracovní úvazek a současně pečovat o své malé dítě, dopravovat ho každý den do a z školského zařízení apod.

V ČR se zkrácené úvazky vyskytují zatím jen v menším počtu.

Důležité ale je dát si pozor, zda bude práce na zkrácený úvazek vedena jako klasický pracovní poměr nebo se bude jednat o dohodu o provedení práce. Zkrácený úvazek a dohoda o provedení práce či dohoda o provedení pracovní činnosti mají naprosto odlišná pravidla. Samotný zkrácený úvazek obnáší mnohé komplikace, pokud byste ale pracovali pouze na DPP, je to ještě složitější.

Nejžádanější je poloviční úvazek

Právě poloviční úvazek je nejčastěji vyhledávaným typem zkráceného úvazku, nabízí totiž zaměstnancům mnoho výhod. Jedná se o druh úvazku, který mohou zvládat například i matky na mateřské dovolené či lidé, kteří si chtějí přivydělat. Zároveň je možné si na poloviční úvazek vydělat dostatečný objem peněz. Z těchto důvodů ho zaměstnanci upřednostňují před tradičním plným úvazkem.

Jaký vyžaduje poloviční úvazek počet hodin?

Už název poloviční úvazek počet hodin napovídá. Vzhledem k tomu, že plný úvazek činí 40 hodin týdně, úvazek poloviční se pohybuje kolem 20 hodin za týden. V konečném výsledku tedy zaměstnanec na poloviční úvazek odpracuje 80 hodin měsíčně, místo tradičních 160 hodin. Zaměstnanec na poloviční úvazek počet hodin upřesňuje se zaměstnavatelem, někdy je stanovena pouze minimální hranice počtu hodin, které musí zaměstnanec odpracovat. Pokud zvládne pracovat více, vydělá si vyšší částku, a navíc potěší zaměstnavatele větším objemem hotové práce.

Jakou formou o zkrácený pracovní úvazek požádat?

Pokud se rozhodne zaměstnanec svého zaměstnavatele o zkrácený úvazek požádat, měla by tato žádost proběhnout písemně. V žádosti by mělo být přesně popsáno, jakou úpravu pracovní doby si zaměstnanec představuje. To znamená například specifikovat, do jakých pracovních dnů má být práce rozvržená. Pokud zaměstnavatel bude s požadavky souhlasit, bude ještě třeba vyřídit několik nezbytných formalit, co se například týče smlouvy a podobně. Domluvit si zkrácení pracovního úvazku může zaměstnanec se svým zaměstnavatelem téměř kdykoliv. Záleží na jeho ochotě a povaze práce, tedy zda je vůbec možné nepracovat plnou pracovní dobu. Nutno ale říci, že zaměstnavatel zaměstnanci nemusí vyhovět a většinou doopravdy nevyhoví, jen v případech, kdy je to nezbytně nutné, pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Nadřízený není tedy povinen žádosti vyhovět. Ovšem zákon udává výjimky, kdy zaměstnavatel musí na žádost pracovníka o zkrácený úvazek přistoupit. Podle § 241 zákoníku práce musí vyhovět, když zaměstnanec, nebo zaměstnankyně pečují o dítě mladší patnácti let a o kratší pracovní dobu ho požádali. Stejně je tomu také v případě, že o zkrácený úvazek požádá těhotná žena, nebo osoba, která pečuje o jiného člověka, který je na jeho pomoci závislý. Tato varianta se ale nabízí v momentě, kdy zaměstnanec pracuje na plný úvazek a v této době se mu narodí dítě, o které bude pečovat.

Komplikace nastává v momentě, kdy nezaměstnaný jedinec shání nové zaměstnání a rád by pracoval na zkrácený úvazek, v tomto případě nemusí být vůbec jednoduché takové zaměstnání sehnat. Zaměstnavatel, který vypsal pracovní inzerát na zaměstnání na plný pracovní úvazek není povinen upravit pozici tak, aby splňovala pravidla zkráceného úvazku. Tady platí tvrzení, že pro mnohé uchazeče není vůbec jednoduché zaměstnání na zkrácený úvazek nalézt.

Zaměstnavatel podřízenému někdy vůbec v žádosti nemusí vyhovět. Ovšem zákoník práce udává výjimky, kdy zaměstnavatel musí na žádost pracovníka o zkrácený úvazek přistoupit.

Může se však stát, že mu v tom budou bránit nějaké vážné provozní důvody. Pokud kvůli nim má zaměstnavatel opodstatněný důvod, proč zaměstnanci zkrácený pracovní úvazek neumožní, musí tento důvod doložit a musí být hmatatelný. Takovým důvodem může být například nenahraditelná pracovní pozice nebo úzká specifikace práce. Příslušný paragraf zákoníku práce však žádné konkrétní důvody, proč zaměstnanci v žádosti o zkrácený úvazek nevyhovět, neuvádí. Pokud by žadateli zaměstnavatel nevyhověl a neměl k tomu žádné vážné důvody, hrozí mu pokuta až 300 000 Kč. Pracovní inspekce sice může nadřízeného potrestat, ale nemůže ho donutit, aby zkrácený úvazek poskytl. V takovém případě se ještě může zaměstnanec obrátit s celou situací k soudu. Soudní spor se však může nějakou dobu táhnout.

Práce na zkrácený úvazek Praha je asi nejjednodušší možnou variantou, kde mohou uchazeči o zaměstnání práci na zkrácený úvazek najít. V Praze je nejširší nabídka volných pracovních míst, tedy i práce na zkrácený úvazek.

Zdravotní pojištění, sociální pojištění a daně

Pokud si zaměstnanec najde práci na částečný úvazek, měla by mu být vystavena klasická smlouva, jako u HPP, jen s polovičním počtem hodin a rozdílnou mzdou. V tomto případě za zaměstnance bude zaměstnavatel klasicky odvádět vše potřebné a vy se o nic starat nemusíte. Zaměstnavatel za zaměstnance pracujícího na zkrácený pracovní úvazek platí zdravotní a sociální pojištění a odvádí daně. Čistá mzda je zaměstnanci přiznána na základě výpočtu z hrubé mzdy.

U dohody o provedení práce závisí odvádění pojištění i daní hlavně na tom, kolik si skutečně zaměstnanec vydělá. Může se tedy stát, že pokud si vydělá málo, zaměstnavatel za něj nic odvádět nemusí a zaměstnanec si tak musí platbu zdravotního pojištění ohlídat sám. Na jednu stranu je to samozřejmě výhoda, na druhou stranu práce, ze které se neodvádí sociální pojištění, se zaměstnanci nepočítá například na důchod či mateřskou dovolenou.

Pracovat na takovýto druh smlouvy se vyplatí především pokud má zaměstnanec na DPP ještě další příjem, a hlavně pokud tato činnost nepřesáhne 300 hodin ročně. Více na dohodu o provedení práce totiž odpracovat zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele nesmí.

Klasická forma zkrácených úvazků není v České republice tolik rozšířená. Zaměstnavatelé poté raději nabízí dohody o provedení práce nebo dohody o provedení pracovní činnosti, nemusí poté odvádět tak vysoké částky za své zaměstnance.

Zkrácené úvazky v ČR se stále častěji nabízejí pouze jako DPP.

V případě klasické práce na zkrácený úvazek je ale několik dalších faktorů, na které si musí dát zaměstnanec pozor. Například zdravotní pojištění placené příslušné zdravotní pojišťovně musí být vždy odvedeno z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Pokud by tedy zaměstnance plat byl nižší než zákonem stanovená minimální mzda, zdravotní pojištění bude i tak vyměřeno podle mzdy minimální a zaměstnanci tudíž bude z platu chybět více peněz. V praxi to funguje tak, že zaměstnanec si rozdíl ve zdravotním pojištění musí doplatit zvlášť, někteří zaměstnavatelé ale svým pracovníkům nabízejí možnost, že jim tento rozdíl doplatí jako benefit za jejich práci.

Zdravotní pojištění se vždy musí odvádět z aktuální minimální mzdy.
Klady a zápory práce na zkrácený úvazek

Nárok na přesčasy při zkráceném úvazku

U přesčasů zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek, platí totéž, co pro ostatní zaměstnance s klasickou pracovní dobou. Za práci vykonanou přesčas se u zaměstnanců na zkrácený úvazek považuje doba práce, která je vykonána nad rámec klasické týdenní pracovní doby. Nejedná se o odpracování většího počtu hodin nad dobu stanovenou vaším zkráceným úvazkem. Aby zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nárok na příplatek nebo náhradní volno za přesčas dosáhli, museli by odpracovat více než 40 hodin týdně. Za dobu odpracovanou nad rámec toho, co mají sjednáno se zaměstnavatelem, zaplaceno dostanou, ale jen formou běžné mzdy.

Pro koho je zkrácený úvazek vhodný?

Zkrácený úvazek nepotřebují zpravidla lidé, kteří nejsou omezeni časově. Takový druh pracovního úvazku se hodí spíše pro maminky, které musí vyzvedávat své děti ze školky nebo školy a nemohou tedy v práci sedět od rána do večera. Pro ty je ideální najít si práci přes poledne, kdy jsou děti ve školce či ve škole.

Zkrácený úvazek stále více vyhledávají maminky s dětmi, které musí skloubit pracovní a školní rozvrh.

Další typ lidí, kterým může zkrácený úvazek přijít vhod, jsou studenti vysokých škol. Těm se takový objem práce lépe kombinuje se studiem a výdělek jim již poskytuje určitou nezávislost.

Práci na zkrácený úvazek by měl mít zaměstnanec v místě svého bydliště nebo v místě, kde se nachází většinu svého času, protože časově není výhodné za prací na částečný úvazek například dojíždět z větší dálky. Práce na zkrácený úvazek Praha může být sice lákavá, ale je vhodná pro zaměstnance, kteří bydlí v blízkosti hlavního města ČR.

Zkrácený úvazek dovolená 2020

Lidé pracující na zkrácený úvazek mají stejný nárok na dovolenou, jako ostatní zaměstnanci. Zkrácený úvazek dovolená je i zakotvena v zákoníku práce. Rozdíly se však mohou objevit v počtu dní dovolené. Záleží na podobě zkráceného úvazku a na tom, jak je práce rozložená. Pokud i při kratším úvazku dochází zaměstnanec do práce každý den (pondělí až pátek), má nárok na stejně dlouhou dovolenou, jako ti, kteří pracují na úvazek plný, tedy 20 dní, u některých zaměstnavatelů 25 dní. To se většinou týká polovičních úvazků. Zkrácený úvazek dovolená se zkrátí pouze tehdy, pokud do práce dochází zaměstnanec jen několik dní z pracovního týdne. Například pokud tráví zaměstnanec v práci jen dva dny z pěti, bude počet dnů dovolené eliminován například jen na osm dní za rok. Je to především proto, že v tomto případě je pracovní týden kratší. Proto má zaměstnanec více volna, než které by jinak měl na dovolené.

V případě, že zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek od pondělí do pátku například denně 6 hodin, má nárok na stejný počet dní dovolené jako jeho kolegové, kteří jsou zaměstnáni na plný pracovní poměr. Vláda ČR v posledních letech tento fakt intenzivně řešila a došla k závěru, že je potřeba podobu dovolené u zaměstnanců na zkrácený úvazek trochu opravit. Od roku 2021 čeká tedy zaměstnance pracující na zkrácený úvazek změna ve výpočtu dní dovolené.

Zkrácený úvazek dovolená 2021

Jak se bude počítat dovolená v roce 2021? Změna ve výpočtu dovolené se od ledna 2021 dotkne zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru na zkrácený úvazek. V České republice platí, že zaměstnanci na HPP (hlavní pracovní poměr) mají nárok na 20 dní, mnoho firem v ČR poskytuje benefit ve formě 25 dní dovolené za kalendářní rok. Jak bylo řečeno výše, ještě v letošním roce mají zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek a docházející do zaměstnání každý den nárok na stejný počet dní dovolené jako jejich kolegové, kteří pracují na plný úvazek. Zkrácený úvazek dovolená je pro ně tedy velmi výhodná.

Od ledna roku 2021 tomu tak ale nebude a zkrácený úvazek dovolená se bude počítat jinak. Jak bude vypadat výpočet dovolené v roce 2021? Od roku 2021 bude výše dovolené u zaměstnance odvozena od odpracovaných hodin týdně, nikoliv dní. Počet dní dovolené bude záviset na počtu odpracovaných hodin v jednom pracovním týdnu. Jak z této definice vyplývá, tato změna se nejvíce dotkne zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený, částečný či poloviční úvazek.

Výpočet počtu dní dovolené v roce 2021: týdenní pracovní doba (hodiny) x počet týdnů dovolené = počet hodin, na které má zaměstnanec nárok při čerpání dovolené. Zaměstnanec pracuje 20 hodin týdně na poloviční úvazek, zaměstnavatel poskytuje 25 dní dovolené (5 týdnů), 20 x 5 = 100 hodin. Zaměstnanec má v tomto případě nárok na 100 hodin dovolené.

Tato změna dovolené 2021 bude pro mnoho zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek velmi nevítaná a pracovní úvazky na zkrácenou dobu tím ztratí jeden ze svých velkých benefitů, proč zaměstnanci tuto práci volili. Nyní, pokud přijdou téměř o polovinu své dovolené, už pro ně tato práce na zkrácený úvazek nebude tak výhodná.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy