Podpora v nezaměstnanosti 2020 | VímVíc.cz

Podpora v nezaměstnanosti 2020

16. 04. 2020

Podpora v nezaměstnanosti je pojistkou státu při ztrátě zaměstnání. Nečekané situace mohou nastat ze dne na den, jak ukázala epidemie koronaviru 2020. Bez práce se najednou ocitlo extrémně velké množství lidí. Bez ohledu na výjimečnou situaci ale zaměstnanci i OSVČ o práci v minulosti přicházeli a přicházet budou. Kdy vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaká je výše podpory v nezaměstnanosti a jak vyřídit všechny nezbytné formality, aby ji stát začal vyplácet?

Tento článek zde zůstane pro případné porovnání. Aktuální článek pro rok 2022 na téma podpora v nezaměstnanosti a přihlášení na úřad práce je k nalezení na následujícím odkazu.

Podpora v nezaměstnanosti 2020

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Ztráta zaměstnání je nepříjemná věc a podpora v nezaměstnanosti by měla lidem období bez práce pomoci lépe přečkat. Aby ji bylo možné získat, je potřeba provést přihlášení na úřad práce. Podmínky a okolnosti, za kterých nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti 2020, jsou uvedeny níže. A právě na úřad práce by měly vést první kroky po ztrátě zaměstnání. Požádat o pomoc není ostuda. Podpora zmírní dopady nezaměstnanosti a úřad práce nabízí i další služby.

V první řadě je potřeba provést registraci na úřad práce, přihlášení na úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Pak uchazeč dostane všechny potřebné informace, jako například z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti nebo kdy chodí podpora v nezaměstnanosti. Dostane také seznam firem, které hledají nové zaměstnance, a instrukce ohledně potenciální rekvalifikace a dostupných kurzů.

Všechny potřebné informace jsou k dispozici na portálu MPSV. Lze tam například zjistit, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdo do této skupiny patří. Uchazeč o zaměstnání se také dozví, že je v nezaměstnanosti oproštěn od povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění, které za něj po registraci na úřadu práce platí stát.

Proaktivní přístup se vyplatí

Bez registrace na úřad práce nevzniká na podporu v nezaměstnanosti žádný nárok. Aby uchazeč od státu podporu získal, musí vyplnit příslušný formulář a splňovat předepsané podmínky. Ve formuláři je nutné uvést informace, na základě kterých může pracovní úřad podporu v nezaměstnanosti přiznat. Jedná se o:

  • osobní údaje
  • aktuální pracovně právní vztah
  • předchozí zaměstnání
  • pobírané dávky

Jak získat podporu v nezaměstnanosti 2020

Ne každý má na podporu v nezaměstnanosti automaticky nárok a její získání je podmíněno jedním zásadním pravidlem. Před registrací na úřad práce bylo placeno důchodové pojištění samotnou OSVČ, nebo ho platil zaměstnavatel alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Pokud se tak nedělo, dostane se uchazeč do evidence nezaměstnaných, ale nárok na podporu nemá.

Z tohoto pravidla existuje několik výjimek. Mezi ně patří například péče o dítě, péče o osobu mladší 10 let, která splňuje podmínky zákona o sociálních službách (tzv. lehká závislost) nebo pobírání dávek pro osoby s invaliditou třetího stupně. Obvykle se tedy jedná o osoby, které jsou na mateřské dovolené nebo pečují o své blízké a po ukončení této doby přijdou o práci. Nárok na podporu v nezaměstnanosti ji tyto osoby mají i tak.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má každý, kdo má zaplaceno alespoň 12 měsíců důchodového pojištění za poslední 2 roky nebo byl v podpůrčí době.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají lidé, kteří pobírají starobní důchod, dávky z nemocenského pojištění nebo vykonávají nekolidující zaměstnání. V posledním případě se jedná o přivýdělek do výše 7300 korun měsíčně pro rok 2020, kdy je daná osoba vedena na úřadu práce a stát za ni platí zdravotní pojištění.

Na dávky také nedosáhnou lidé, kteří jsou ve vazbě nebo byli za posledního půl roku propuštěni za hrubé porušení pracovní kázně. V případě, že uchazeč pobírá výsluhový příspěvěk, podporu v nezaměstnanosti dostane pouze tehdy, kdy ji výsluha nepřesahuje.

Pokud uchazeč splní všechny zákonem stanovené podmínky, dostane podporu v nezaměstnanosti ve výši vypočítané podle jeho předešlého výdělku.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti není pro všechny stejná a odvíjí se od minulých příjmů. Výpočet podpory je velmi jednoduchý a každý ho snadno zvládne sám. Záleží na tom, kolik uchazeč v posledním zaměstnání vydělával, a také na tom, jak dlouho je bez práce. Čím delší je doba nezaměstnanosti, tím méně peněz stát vyplácí. Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z čisté mzdy. Pro její výpočet je vhodné využít online nástroj mzdová kalkulačka.

  • 65 % průměrné měsíční čisté mzdy první 2 měsíce
  • 50 % průměrné měsíční čisté mzdy druhé dva 2 měsíce
  • 45 % průměrné měsíční čisté mzdy po zbytek podpůrčí doby

Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje také způsob, jakým došlo k ukončení pracovního poměru. V případě, že to uchazeč o zaměstnání učinil z vlastní vůle bez závažného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, má nárok pouze na 45 % své průměrné měsíční mzdy po celou podpůrčí dobu.

Maximální podpora v nezaměstnanosti 2020 byla vypočtena na 19 389 korun. Podpůrčí doba, po kterou ji lze pobírat, se odvíjí od věku uchazeče.

  • 5 měsíců pro osoby do 50 let
  • 8 měsíců pro osoby od 50 do 55 let
  • 11 měsíců pro osoby starší 55 let

Na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok po celé trvání zákonem určené podpůrčí doby nebo do chvíle, kdy v rámci ní získá uchazeč práci. Podpora v nezaměstnanosti by měla lidi uchránit před zbytečným zadlužováním a braním nevýhodných půjček. Nejlepší způsob, jak si aktivně hledat práci, je pravidelně procházet nabídky práce na ověřených portálech. Pokud se uchazeči nepodaří během podpůrčí doby sehnat práci, podporu již dále dostávat nebude, nicméně stát za něj bude stále platit sociální a zdravotní pojištění. Zároveň s tím vzniká také nárok na dávky v hmotné nouzi.

Podpůrčí doba je časově omezená a její délka se odvíjí od věku uchazeče.

Jak získat vyšší podporu v nezaměstnanosti

Za určitých podmínek existuje šance získat v rámci podpory vyšší dávky. Jedná se o situaci, kdy uchazeč o zaměstnání dělá víc, než že jen chodí na doporučené pohovory. V případě účasti na rekvalifikačním kurzu, který schválil úřad práce, lze získat víc peněz. Kromě toho, že tak uchazeč zvýší svoji hodnotu na trhu práce, stát ho za to ocení vyššími dávkami.

V případě pobírání podpory si není možné přivydělávat. Úřad práce uchazečům nebrání se podpory vzdát a najít si takzvané nekolidující zaměstnání, ale souběžně to není možné. V rámci nekolidujícího zaměstnání si pak uchazeč nesmí vydělat více než polovinu minimální mzdy, která pro rok 2020 činí 7300 korun. Důležitá informace je, že se příjmy od více zaměstnavatelů sčítají. Ve chvíli, kdy je povolená hranici přesažena, přestane stát hradit i zdravotní pojištění. Mzdová kalkulačka je online nástroj pro výpočet čisté mzdy. Výsledek se zobrazí během minuty.

V případě ztráty zaměstnání je zajímavou alternativou práce na doma.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Personalistika a HR