Jaká je podpora v nezaměstnanosti pro rodinu a OSVČ? | VímVíc.cz

Jaká je podpora v nezaměstnanosti pro rodinu a OSVČ?

19. 04. 2018

Přijít o práci není nic příjemného. Pokud jste ale nezaměstnaní, vyplatí se vědět, v jakých případech máte nárok na podporu, jak o ni zažádat a co k tomu budete potřebovat. Zde přehledně na jednom místě.

podpora v nezaměstnanosti

Kdy dostanu podporu v nezaměstnanosti

V případě, že jste přišli o práci nebo dali výpověď a chcete na úřadu práce zažádat o podporu v nezaměstnanosti, musíte splnit několik kritérií, aby vám byla podpora přiznána. V první řadě musíte být občanem České republiky. Následně se musíte do tří dnů po rozvázání pracovního poměru (respektive ukončení náhradní doby zaměstnání či ukončení živnosti) zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadu v místě svého trvalého bydliště.

Základem je vyplnit tzv. žádost o zprostředkování zaměstnání. Pokud si nebudete hledat práci, podpora v nezaměstnanosti se vás netýká. Nesmíte pobírat starobní důchod ani nemocenskou. V neposlední řadě musíte mít za poslední dva roky zaplaceno minimálně 12 měsíců sociálního pojištění. Je zcela jedno, jestli vám bylo strháváno z platu jako zaměstnanci, nebo jste podnikali na živnostenský list a platili si ho sami.

Podpora v nezaměstnanosti je určena těm, kteří se zaregistrují na úřadu práce a za poslední dva roky mají zaplaceno minimálně 12 měsíců sociálního pojištění.
Podpora v nezaměstnanosti 2019

Co je to náhradní doba zaměstnání

Náhradní doba zaměstnání zohledňuje situace, v nichž jste si sice na sociální pojištění nepřipláceli, ale přesto se tato doba počítá. Tato kritéria splňuje:

 • Mateřská či rodičovská
 • Dočasná zdravotní neschopnost
 • Příprava zdravotně postižené osoby k práci
 • Péče o osobu, která je závislá na pomoci ostatních (odstupňováno od lehké závislosti po úplnou)
 • Pobírání důchodu pro III. stupeň invalidity
 • Výkon pozice dobrovolníka v akreditované organizaci
Kategorie náhradní doby zaměstnání umožňuje dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti i lidem, kteří neplatili sociální pojištění, ale splňují určité podmínky.

Kolik peněz od úřadu práce dostanu

Ne všichni, kterých se dotkla nezaměstnanost, dostanou stejné příspěvky. Podpora v nezaměstnanosti OSVČ se odvíjí od toho, kolik jste vydělávali. U ostatních zaměstnanců určují výši příspěvků platové třídy. Jednoduše řečeno, podpora v nezaměstnanosti je procentuální částka vaší čisté mzdy, která se mění v závislosti na tom, jak dlouho podporu pobíráte. První dva měsíce máte 65 % z průměrné měsíční mzdy, třetí a čtvrtý měsíc dostáváte 50 % a od pátého měsíce až do konce podpůrčí doby budete dostávat 45 % původní mzdy. Podpůrčí doba se vypočítává podle vašeho věku v den, kdy jste o podporu zažádali. Pokud jste mladší než 50 let, budete dostávat podporu 5 měsíců. Mezi 50 a 55 roky vám úřad práce přizná osm měsíců podpory a nad 55 let máte jedenáct měsíců.

Příspěvky na nezaměstnanost se odvíjejí od čisté mzdy, ze které je vypočítaná procentuální částka. Ta se vyplácí různě dlouho na základě vašeho věku.

V jakých případech podporu nedostanu nebo o ni přijdu

Úřad práce si dobře hlídá, komu podporu přizná a také komu ji vyplácí. V jakých případech podporu nedostanete?

 • Nesplňujete všechny podmínky pro získání podpory (viz první odstavec)
 • Pobíráte důchod či výsluhy, které jsou vyšší, než je podpora
 • Dostal jste výpověď z pracovního poměru pro hrubé porušení povinností zaměstnance nebo předpisů
 • Děláte si rekvalifikační kurz (dostanete podporu při rekvalifikaci)
 • Zaměstnavatel vám dal v práci odstupné (podpora se tak odkládá o tolik měsíců, během nichž odstupné pobíráte)

Na co si dát pozor, abyste o podporu nepřišli?

 • Plňte všechny povinnosti, které vám úřad práce ukládá
 • Pozor ať se vás netýká zameškaná a neomluvená schůzka nebo pracovní pohovor
 • Nebo neomluvená nemoc nebo úraz (je potřeba oznámit situaci a do 8 dnů doložit potvrzení lékaře)
 • Pozor také na časté odmítání pracovních pozic
Úřad práce jasně stanovuje pravidla pro získání a pobírání podpory v nezaměstnanosti. Zkontrolujte si, zda splňujete podmínky, a dodržujte předepsaná pravidla.

Podpora v nezaměstnanosti OSVČ

V případě, že jste živnostník, musíte před tím, než se zaregistrujete na úřadu práce, podniknout ještě jednu věc. Je potřeba mít ukončenou nebo pozastavenou živnost. Další kroky a podmínky pro získání podpory jsou stejné jako u ostatních zaměstnanců. Doba trvání podpůrčí doby je také shodná, ale výše podpory se vypočítává jiným způsobem. Tu určuje přepočet měsíčního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. První dva měsíce pobíráte 65 %, další dva 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %. Také maximální výše podpory pro OSVČ má svůj strop, který v roce 2018 činí 16 680 Kč.

Pro OSVČ platí stejné podmínky pro získání podpory jako pro zaměstnance. Výjimkou je nutnost ukončení či přerušení živnosti a výpočet výše podpory.

Nezaměstnanost po nemocenské či rodičovské

Pokud se registrujete na úřad práce po nemocenské, podpora se bude vypočítávat z tzv. institutu pravděpodobného výdělku. Zde má rozhodující slovo zaměstnavatel, který určuje jeho výši. Může přihlédnout k tomu, jaká by byla hypotetická výše vaší mzdy v době, kdy se evidujete na úřad práce. Nebo vyjde z aktuální výše mzdy pracovníků, kteří mají podobnou náplň a rozsah práce.

Rodičovská dovolená spadá do kategorie náhradní doba zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti po rodičovské se vypočítává z průměrné mzdy v předchozím roce. První dva měsíce dostanete 0,15 násobek, další dva 0,12 násobek a po zbytek podpůrčí doby 0,11 násobek. Samozřejmě platí, že pokud jste měli v předchozích dvou letech zaměstnání a odváděli sociální pojištění, podpora se vypočítává z vaší mzdy.

Částka podpory v nezaměstnanosti se také započítává do rozhodných příjmů při žádosti o příspěvek na bydlení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy