Podpora v nezaměstnanosti 2019 | VímVíc.cz

Podpora v nezaměstnanosti 2019

29. 04. 2019

Osud umí připravit mnoho překvapení. Ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, každému z nás se může stát, že přijde o práci. Co v takovém případě dělat? Kromě aktivní snahy o shánění nového místa vás čeká spousta papírování. Jednou z nejdůležitějších věcí je vyřízení podpory v nezaměstnanosti. Víte, jak funguje, jaké má podmínky, zda se vás týká a kolik peněz po jakou dobu dostanete?

Tento článek zde zůstane pro případné porovnání. Aktuální článek pro rok 2022 na téma podpora v nezaměstnanosti a přihlášení na úřad práce je k nalezení na následujícím odkazu.

První kroky po ztrátě zaměstnání

Poté, co přijdete o práci, by měla vaše cesta ihned mířit na úřad práce a proveďte přihlášení na úřad práce. To je velice důležité. Rozhodně se nebojte vyhledat pomoc. Nezaměstnanost v ČR i všude na světě byla vždy problém a úřad je tu od toho, aby ji pomohl řešit. Včasná registrace vám výrazně usnadní situaci nejen díky získání podpory, ale také kvůli dalším službám, které úřad práce nabízí.

Po přihlášení na úřadu práce se dozvíte potřebné informace, co vás nyní bude čekat, dostanete k dispozici různé nabídky firem hledajících zaměstnance a také rekvalifikačních kurzů, abyste získali nové dovednosti. Od přihlášení za vás také bude zdravotní pojištění platit stát. Na úřadu práce si mimo jiné zažádáte o podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o dávku, kterou vám stát vyplácí v době, kdy nemáte zaměstnání, ale aktivně se ho snažíte hledat.

Pro získání podpory v nezaměstnanosti na pracovním úřadě vyplníte formulář. Kromě osobních údajů a způsobu vyplácení (např. na účet nebo poštovním poukazem) poskytujete ještě podrobné informace o vašem aktuálním pracovně-právním stavu, o předchozím zaměstnání a předchozím příjmu dávek. Nevíte-li tyto údaje z hlavy, je dobré si je předem sepsat například dle pracovních smluv.

Pokud si s vyplněním formuláře podpory v nezaměstnanosti – stejně jako s čímkoliv jiným – nebudete vědět rady, nebojte se pracovníka úřadu práce zeptat.

Podmínky zisku podpory

Zisk podpory není automatický a má svá pravidla. Mezi nejzákladnější podmínky podpory v nezaměstnanosti, které musíte splnit, patří zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců z posledních dvou let před zařazením do evidence nezaměstnaných. Placené důchodové pojištění může být jak z předchozího zaměstnání, tak z podnikání.

Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Do doby, ve které jste platili důchodové pojištění, se dle zákona počítá například i péče o dítě. Pokud tedy maminka po příchodu z mateřská dovolené přijde o práci, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jako by předtím pracovala. Do platby důchodového pojištění se dále počítá například pobírání dávky při invaliditě třetího stupně nebo péče o osobu mladší deseti let, která je podle zákona o sociálních službách závislá na vaší pomoci ve stupni jedna (lehká závislost).

POZOR! Musíte mít odvedeno během posledních 24 klouzavých měsíců důchodové/sociální pojištění minimálně za 12 měsíců. O podporu byste měl žádat do tří pracovních dní od ukončení zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti naopak nemají nárok pracovníci, kteří pobírají podporu při rekvalifikaci.

Bez ohledu na splnění podmínek platby důchodového pojištění, na podporu nemá logicky nárok ten, kdo již pobírá starobní důchod, dávky z nemocenského pojištění nebo ten, kdo vykonává nekolidující zaměstnání – přivýdělek do výše 6 675 korun měsíčně, kdy za vás stát hradí zdravotní pojištění, ale stále jste vedeni na úřadu práce.

Kromě těchto logických výjimek existují i další případy, které vám mohou zabránit v příjmu dávek. Podpora v nezaměstnanosti není vyplácena, například pokud jste ve vazbě nebo pokud jste se dostali šest měsíců před zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání výpověď za hrubé porušení povinností. Dále je dobré vědět, že případný výsluhový příspěvek se nesčítá s podporou v nezaměstnanosti, a pokud ji převýší, nebude vám vyplacena žádná.

Každý, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky, má nárok na podporu v nezaměstnanosti dle svého předchozího výdělku.

Kolik korun kdo dostane?

Dávky jsou vypláceny podle přesně daných pravidel. Výpočet podpory není náročný a může si ho provést každý doma. Výše podpory v nezaměstnanosti, která bude vyplácena, totiž závisí na vašem výdělku z posledního zaměstnání. S přibývajícím časem, ve kterém nemáte práci, se snižuje:

  • první 2 měsíce získáte 65 % průměrné měsíční čisté mzdy
  • další 2 měsíce 50 % průměrné měsíční čisté mzdy
  • do konce podpůrčí doby pak 45 % průměrné měsíční čisté mzdy

Pokud jste před přihlášením se na úřad práce ukončili pracovní poměr z vlastní vůle bez závažného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, pobíráte po celou dobu jen 45% průměrné měsíční mzdy. Samotná podpora v nezaměstnanosti 2019 činí maximálně 18 111 korun. Podpůrčí doba, po kterou pobíráte příspěvky, je časově omezena. Její délka trvání je dle zákona určena vaším věkem:

  • do 50 let věku je podpůrčí doba 5 měsíců
  • od 50 do 55 let trvá podpůrčí doba 8 měsíců
  • lidé starší 55 let mají podpůrčí dobu 11 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena do té doby, než skončí podpůrčí doba nebo než si seženete práci. Pokud po uplynutí podpůrčí doby stále nebudete mít zaměstnání, bude za vás stát stále hradit zdravotní pojištění, ale již nedostanete podporu v nezaměstnanosti. Tehdy můžete požádat o dávky v hmotné nouzi.

Podpora je vyplácena na základě vašich minulých příjmů a na době, po kterou nemáte zaměstnání. Podpůrčí doba je časově omezená.

Možnosti získání vyšší podpory

Vyšší finanční injekci dostane člověk od státu, pokud vyvíjí nadstandardní snahu o zisk nového zaměstnání. Tou jsou rekvalifikační kurzy, které pořádá úřad práce. Jejich absolvování je zdarma, získáte v nich nové dovednosti, které vám skutečně mohou nalezení práce výrazně usnadnit a navíc každý uvítá i zvýšení podpory v nezaměstnanosti.

K podpoře v nezaměstnanosti si legálně nesmíte přivydělávat. Můžete se maximálně těchto příspěvků od států zříci a mít tzv. nekolidující zaměstnání. Jedná se o práci, při které výplata nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tudíž 6 675 korun. Výplata od více zaměstnanců se sčítá, a pokud přesáhne stanovanou hranici zisku, přicházíte i o státem hrazené zdravotní pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: