Jak na žádost o rozvod? Ušetřete čas i peníze | VímVíc.cz

Jak na žádost o rozvod? Ušetřete čas i peníze

20. 05. 2018

Rozvod je v posledních letech čím dál častějším koncem soužití manželského páru. Někdy má toto rozhodnutí hladký průběh, jindy ho doprovází plno komplikací. I v případě takové situace se dají ale ušetřit nějaké finance. Jak na to?

Rozvod

Rozvod dohodou vám ušetří nejen peníze

Stejně jako ostatní úkony, které je třeba řešit u soudu, i rozvod stojí nějaké peníze. S jistotou zaplatíte soudí poplatek 2 000 Kč, se kterým nelze manipulovat, k němu se ale připočítají další náklady, které již ovlivnit jdou.

Nemalou částku zpravidla zaplatíte advokátovi, který si za jedno sezení či jen konzultaci účtuje sumu v rozmezí od 1 200 do 5 000 Kč. Tato částka se odvíjí od sazby právního zástupce. Zároveň se cena zvyšuje s velikostí města, dá se tedy očekávat, že sazba v Praze bude o něco vyšší než v jiných městech. Nebojte se ale advokáta na ceník zeptat hned v úvodním jednání, pokud tak neučiní sám a případně si podle svých možností zkuste najít jiného.

Některé rozvody bez komplikací mohou stát i méně než 20 tis. korun, jindy se ale můžete vyšplhat až ke statisícům.

Ani tím to ale nekončí. Další poplatky advokátovi zaplatíte samozřejmě ještě za zastupování u soudu, které může být v lepším případě krátké a jednoduché, v tom horším se ale může protáhnout do několika fází a vás tak stát mnohem více peněz.

Z toho tedy vyplývá, že pokud se s partnerem na rozvodu dohodnete, ušetří vám to nejen spoustu starostí a času, ale i nemálo peněz. To dokazují i konkrétní čísla. Za nekomplikovaný rozvod, na kterém se dohodnete, můžete zaplatit 20 000 Kč nebo i méně, ty složitější se mohou vyšplhat až ke statisícům a táhnout se mohou až několik let.

I přesto, že se na rozvodu zjevně dohodnete, advokáti příliš nedoporučují pouštět se do něho bez právního zástupce. Důležitý je nejen pro sepsání řádných návrhů, ale i v případě, že by nastala nějaká komplikace. Nikdy nevíte, zda v průběhu nevznikne pře o úpravě majetkových poměrů nebo například výchově nezletilých dětí.

Advokáti nedoporučují pouštět se do rozvodového řízení bez právního zástupce.

Rozvod může trvat i několik let

Pokud byste se chtěli ptát na přesnou dobu trvání rozvodu, odpověď nikde nedostanete. Tato informace se totiž liší případ od případu, soud od soudu i město od města. Ovlivní ji také fakt, zda se bude jednat i o dětech nebo se rozvádí manželé bez nezletilých dětí. Celý průběh může zdržet i sám soudce v závislosti na tom, jak moc je v daném období vytížen.

Připravte se i na časový rozdíl podle toho, kde bude rozvod probíhat. Například u Městského soudu v Praze bude průběh pravděpodobně značně delší, než u některého z okresních soudů. Nejen že vás tedy vyjde rozvod ve velkém městě nejspíš dráž, ale zabere vám i více času. V průměru ale rozvodové řízení trvá maximálně jeden rok, a to za předpokladu, že se jedná i o dětech. Jak bylo ale již řečeno, vše se liší případ od případu.

Nejrychlejší proces samozřejmě nastává v případě, že jde o nesporný rozvod a manželé jsou dobře domluveni. Jasno ale musí mít předem nejen o vypořádání majetku, ale i o výživném a styku s dětmi. V takovém případě může celé řízení trvat klidně pouhé tři měsíce. Takových případů je ale opravdu velmi málo, jelikož není mnoho párů, které by řešili vypořádání majetku a další zásadní věci již před rozvodem. Nejde přeci jen o příjemnou záležitost. Pokud tedy mluvíme o sporném rozvodu, nemusí to nutně znamenat, že se během procesu manželé hádají, jednoduše jen nejsou na těchto věcech jasně domluveni a vše se musí dodatečně řešit.

Hodně času lze ušetřit v případě, že jsou manželé předem domluveni o majetkovém vypořádání a péči o děti.

Rozvod může chtít pouze jeden

Existuje mnoho případů, kdy podá žádost o rozvod jeden z manželů a ten druhý rozvodové papíry nepodepíše. I v takovém případě rozvodové řízení proběhne, ovšem za určitých okolností a podmínek. Žalobce musí u soudu prokázat, že je manželství nenávratně poškozeno a jeho urovnání nelze očekávat. Nesmí ale chybět ani jasné důkazy o takovém problému a dočkáte se i předvolání svědků. Ty navrhují oba manželé, oba tak mají možnost být tímto způsobem obhájeni, Zároveň může navrhnout předvolání určitého svědka i sám soud, a to za předpokladu, že se jedná o osobu, která hraje podle něho v případu důležitou roli a může průběh nějak ovlivnit.

V zájmu soudce by pak měla podle zákona být snaha o odstranění příčiny rozvodu a usmíření manželů, zároveň vás k tomu ale nebude přemlouvat. Zpravidla se zeptá, zda jste si oba jisti, že spor nelze ještě urovnat, a pokud se dočká negativní odpovědi, dále vás nutit nebude. V některých případech ale nařídí společnou schůzku manželů s mediátorem, který jim má pomoci vyřešit manželské problémy mimosoudně.

Pokud žádá o rozvod pouze jedna osoba, musí mít jasné důkazy o nenávratném poškození manželství.

Absence jednoho z manželského páru

Mluvit můžeme i o případu, kdy figuruje u soudu pouze jeden z manželů, jelikož druhý z nich není k zastižení. Takových případů není mnoho, někdy se tak ale může stát. Jedná se o manželství, ve kterém jeden z páru opustil rodinu a zmizel neznámo kam. Soud má potom pravomoce k rozvedení manželství i za přítomnosti pouze jednoho z manželů. Nejčastěji jde o případy, kdy se manžel/ka stane bezdomovcem či narkomanem a na výzvy soudu nereaguje. Jedná se tak o osobu neznámého pobytu, které je přidělen tzv. opatrovník z řad advokátů, který ji u soudu zastupuje.

Pokud není jeden z manželského páru k zastižení, má soud pravomoce k rozvedení manželství bez jeho přítomnosti.

Co musí žádost o rozvod obsahovat?

Žádost o rozvod má samozřejmě stanovená pravidla, která musí splňovat. V první řadě v ní musí být vymezeni účastníci řízení, tedy manželé. Dále případné děti a důvody návrhu k rozvodu. V závěru obsahuje návrh rozsudku, který by měl soud vznést.

Pokud se jedná o společnou žádost o rozvod, přiloží manželé oddací list, dohodu o vypořádání společného jmění a úpravu o poměrech k nezletilým dětem. Všechny dokumenty pak musí mít úředně ověřené podpisy.

V případě žádosti podané pouze jedním z manželů je přiložen oddací list a důkazy, které prokazují rozvrat manželství.

Nezapomeňte po rozvodu nejen na občanský průkaz, ve kterém musí být provedena změna vašeho příjmení na základě rozvázání manželského poměru, případně změna trvalého bydliště.

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří