Jak na žádost o rozvod? Ušetřete čas i peníze | VímVíc.cz

Jak na žádost o rozvod? Ušetřete čas i peníze

20. 05. 2018

Rozvod je v posledních letech čím dál častějším koncem soužití manželského páru. Někdy má toto rozhodnutí hladký průběh, jindy ho doprovází plno komplikací. I v případě takové situace se dají ale ušetřit nějaké finance. Jak na to?

Rozvod

Rozvod dohodou vám ušetří nejen peníze

Stejně jako ostatní úkony, které je třeba řešit u soudu, i rozvod stojí nějaké peníze. S jistotou zaplatíte soudí poplatek 2 000 Kč, se kterým nelze manipulovat, k němu se ale připočítají další náklady, které již ovlivnit jdou.

Nemalou částku zpravidla zaplatíte advokátovi, který si za jedno sezení či jen konzultaci účtuje sumu v rozmezí od 1 200 do 5 000 Kč. Tato částka se odvíjí od sazby právního zástupce. Zároveň se cena zvyšuje s velikostí města, dá se tedy očekávat, že sazba v Praze bude o něco vyšší než v jiných městech. Nebojte se ale advokáta na ceník zeptat hned v úvodním jednání, pokud tak neučiní sám a případně si podle svých možností zkuste najít jiného.

Některé rozvody bez komplikací mohou stát i méně než 20 tis. korun, jindy se ale můžete vyšplhat až ke statisícům.

Ani tím to ale nekončí. Další poplatky advokátovi zaplatíte samozřejmě ještě za zastupování u soudu, které může být v lepším případě krátké a jednoduché, v tom horším se ale může protáhnout do několika fází a vás tak stát mnohem více peněz.

Z toho tedy vyplývá, že pokud se s partnerem na rozvodu dohodnete, ušetří vám to nejen spoustu starostí a času, ale i nemálo peněz. To dokazují i konkrétní čísla. Za nekomplikovaný rozvod, na kterém se dohodnete, můžete zaplatit 20 000 Kč nebo i méně, ty složitější se mohou vyšplhat až ke statisícům a táhnout se mohou až několik let.

I přesto, že se na rozvodu zjevně dohodnete, advokáti příliš nedoporučují pouštět se do něho bez právního zástupce. Důležitý je nejen pro sepsání řádných návrhů, ale i v případě, že by nastala nějaká komplikace. Nikdy nevíte, zda v průběhu nevznikne pře o úpravě majetkových poměrů nebo například výchově nezletilých dětí.

Advokáti nedoporučují pouštět se do rozvodového řízení bez právního zástupce.

Rozvod může trvat i několik let

Pokud byste se chtěli ptát na přesnou dobu trvání rozvodu, odpověď nikde nedostanete. Tato informace se totiž liší případ od případu, soud od soudu i město od města. Ovlivní ji také fakt, zda se bude jednat i o dětech nebo se rozvádí manželé bez nezletilých dětí. Celý průběh může zdržet i sám soudce v závislosti na tom, jak moc je v daném období vytížen.

Připravte se i na časový rozdíl podle toho, kde bude rozvod probíhat. Například u Městského soudu v Praze bude průběh pravděpodobně značně delší, než u některého z okresních soudů. Nejen že vás tedy vyjde rozvod ve velkém městě nejspíš dráž, ale zabere vám i více času. V průměru ale rozvodové řízení trvá maximálně jeden rok, a to za předpokladu, že se jedná i o dětech. Jak bylo ale již řečeno, vše se liší případ od případu.

Nejrychlejší proces samozřejmě nastává v případě, že jde o nesporný rozvod a manželé jsou dobře domluveni. Jasno ale musí mít předem nejen o vypořádání majetku, ale i o výživném a styku s dětmi. V takovém případě může celé řízení trvat klidně pouhé tři měsíce. Takových případů je ale opravdu velmi málo, jelikož není mnoho párů, které by řešili vypořádání majetku a další zásadní věci již před rozvodem. Nejde přeci jen o příjemnou záležitost. Pokud tedy mluvíme o sporném rozvodu, nemusí to nutně znamenat, že se během procesu manželé hádají, jednoduše jen nejsou na těchto věcech jasně domluveni a vše se musí dodatečně řešit.

Hodně času lze ušetřit v případě, že jsou manželé předem domluveni o majetkovém vypořádání a péči o děti.

Rozvod může chtít pouze jeden

Existuje mnoho případů, kdy podá žádost o rozvod jeden z manželů a ten druhý rozvodové papíry nepodepíše. I v takovém případě rozvodové řízení proběhne, ovšem za určitých okolností a podmínek. Žalobce musí u soudu prokázat, že je manželství nenávratně poškozeno a jeho urovnání nelze očekávat. Nesmí ale chybět ani jasné důkazy o takovém problému a dočkáte se i předvolání svědků. Ty navrhují oba manželé, oba tak mají možnost být tímto způsobem obhájeni, Zároveň může navrhnout předvolání určitého svědka i sám soud, a to za předpokladu, že se jedná o osobu, která hraje podle něho v případu důležitou roli a může průběh nějak ovlivnit.

V zájmu soudce by pak měla podle zákona být snaha o odstranění příčiny rozvodu a usmíření manželů, zároveň vás k tomu ale nebude přemlouvat. Zpravidla se zeptá, zda jste si oba jisti, že spor nelze ještě urovnat, a pokud se dočká negativní odpovědi, dále vás nutit nebude. V některých případech ale nařídí společnou schůzku manželů s mediátorem, který jim má pomoci vyřešit manželské problémy mimosoudně.

Pokud žádá o rozvod pouze jedna osoba, musí mít jasné důkazy o nenávratném poškození manželství.

Absence jednoho z manželského páru

Mluvit můžeme i o případu, kdy figuruje u soudu pouze jeden z manželů, jelikož druhý z nich není k zastižení. Takových případů není mnoho, někdy se tak ale může stát. Jedná se o manželství, ve kterém jeden z páru opustil rodinu a zmizel neznámo kam. Soud má potom pravomoce k rozvedení manželství i za přítomnosti pouze jednoho z manželů. Nejčastěji jde o případy, kdy se manžel/ka stane bezdomovcem či narkomanem a na výzvy soudu nereaguje. Jedná se tak o osobu neznámého pobytu, které je přidělen tzv. opatrovník z řad advokátů, který ji u soudu zastupuje.

Pokud není jeden z manželského páru k zastižení, má soud pravomoce k rozvedení manželství bez jeho přítomnosti.

Co musí žádost o rozvod obsahovat?

Žádost o rozvod má samozřejmě stanovená pravidla, která musí splňovat. V první řadě v ní musí být vymezeni účastníci řízení, tedy manželé. Dále případné děti a důvody návrhu k rozvodu. V závěru obsahuje návrh rozsudku, který by měl soud vznést.

Pokud se jedná o společnou žádost o rozvod, přiloží manželé oddací list, dohodu o vypořádání společného jmění a úpravu o poměrech k nezletilým dětem. Všechny dokumenty pak musí mít úředně ověřené podpisy.

V případě žádosti podané pouze jedním z manželů je přiložen oddací list a důkazy, které prokazují rozvrat manželství.

Nezapomeňte po rozvodu nejen na občanský průkaz, ve kterém musí být provedena změna vašeho příjmení na základě rozvázání manželského poměru, případně změna trvalého bydliště.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří