Dovolená 2018: Kdy rozhoduje o termínu volna zaměstnavatel? | VímVíc.cz

Dovolená 2018: Kdy rozhoduje o termínu volna zaměstnavatel?

28. 06. 2018

Chystáte se na dovolenou, ale nevíte, na co konkrétně máte nárok? Vždy je dobré si předem zjistit, jaké jsou požadavky a podmínky firmy, do které směřují vaše budoucí kroky. Ale i pro stávající zaměstnance je dobré znát pár uzákoněných faktů.

Dovolená 2018: Kdy rozhoduje o termínu volna zaměstnavatel?

Kdo určuje pravidla

Zákoník práce říká, že termín dovolené určuje zaměstnavatel. U většiny firem je ale pravidlem, že se na termínu dovolené dostatečně dopředu domluvíte. Zaměstnavatel by měl také přihlédnout k vašim „oprávněným zájmům“ – ty sice zákoník práce blíže nespecifikuje, může mezi ně však patřit například váš zájem vybrat si alespoň část letní dovolené, pokud máte děti ve školním věku.

Termín dovolené podle zákoníku práce určuje vždy zaměstnavatel.

Na druhou stranu zákoník pamatuje i na zaměstnavatele, kdy pro naléhavé provozní důvody zaměstnavatele vám můžou zakázat vybrat si jakoukoli část dovolené v období jednoho roku. Co se ale považuje za naléhavé důvody, již není specifikováno.

Jak dlouho si můžete užívat volna?

Každý zaměstnanec, který je u zaměstnavatele v pracovním poměru minimálně jeden rok a odpracoval z něj alespoň šedesát dní, má nárok na čtyři týdny dovolené. Lidé, kteří pracují ve státní firmě, mají nárok na pět týdnů odpočinku, učitelé a pedagogové dokonce na osm týdnů z roku. Ze zákona mají ale na týden takzvané dodatkové dovolené nárok lidé, kteří pracují v obzvláště náročných profesích.

Mnoho firem nabízí jako jeden z benefitů o několik dní více dovolené, než je stanoveno zákonem.

Pokud jste u zaměstnavatele v pracovním poměru kratší dobu než jeden rok, máte nárok pouze na jednu dvanáctinu dovolené za každý měsíc pracovního poměru. Ještě méně je to v případě, že pro zaměstnavatele v průběhu daného kalendářního roku neodpracujete ani šedesát dnů. Pak máte nárok na dovolenou za odpracované dny, to činí jednu dvanáctinu roční dovolené za každých jednadvacet odpracovaných dnů.

Pokud jste odpracovali méně než jeden rok, máte právo pouze na část dovolené.

Když se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak, platí, že máte právo čerpat alespoň dva týdny dovolené v kuse. Pokud vám zaměstnavatel určuje termín dovolené sám, musí vám plán volna sdělit nejpozději 14 dní předem, pokud se ovšem nedohodnete jinak. Mnoho firem také využívá celofiremní dovolené, která je předem určena.

Dva týdny dovolené v kuse není dle zákona žádný problém.

Na druhou stranu byste také neměli čerpat dovolenou více jak dva týdny v kuse. Opět záleží na tom, jak se předem domluvíte se svým nadřízeným a jaká pravidla si od začátku nastavíte.

Když nestihnete vyčerpat všechny dny dovolené

Zaměstnavatel je podle zákona povinen určit vám termín dovolené tak, abyste ji vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém vám na dovolenou vznikl nárok. Pokud tomu ale zabránily překážky na straně zaměstnance (byl na nemocenské nebo na mateřské či rodičovské), nebo z naléhavých provozních důvodů, musí vám náhradní termín zaměstnavatel určit tak, abyste mohli dovolenou vyčerpat nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Běžně se nevyčerpané dny dovolené nepřevádějí. Existují ale dvě výjimky.

Jak je to v případě mateřské a rodičovské dovolené?

Pokud máte nevyčerpané dny řádné dovolené, nemusíte o ně s nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou přijít. Před koncem vaší mateřské dovolené (tedy ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou) požádejte svého zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené na dobu, která bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou. V takovém případě je vám zaměstnavatel povinen vyhovět.

Nepřicházejte v době mateřské o dovolenou. Zažádejte si o její čerpání v době před nástupem na rodičovskou.

Kdy platí zaměstnavatel?

Zaměstnavatel má právo změnit určený nástup na dovolenou či oprávnění odvolat zaměstnance z dovolené v případě, změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých byl termín dovolené určen. Jedná se však o výjimečné právo zaměstnavatele, aby mohl zajistit plnění svých úkolů. Pokud vám zaměstnavatel zruší již schválenou dovolenou, máte právo na náhradu vzniklých nákladů – třeba za storno zájezdu. Nebo, v krajním případě, když vás z dovolené odvolá zpět, musí zaplatit i všechny dodatečné náklady – třeba zpáteční letenku.

Zaměstnavatel vás může z dovolené odvolat. Měl by však uhradit vzniklé náklady.

Bohužel tradovaným omylem je, že nevyčerpanou dovolenou je zaměstnavatel povinen proplatit. Jediným důvodem pro proplácení nevyčerpané dovolené je ukončení pracovního poměru. A tomu se dá předejít jednoduchým způsobem – pracovníkovi ve výpovědní lhůtě se čerpání dovolené nařídí. Dovolenou není možné proplatit ani v případě, že se na tomto způsobu kompenzace zaměstnanec a jeho šéf domluví.

Nevyčerpanou dovolenou zaměstnavatel neproplácí.

Náhrada mzdy před dovolenou

Náhrada mzdy za dovolenou je sice splatná v obvyklých výplatních termínech, ale na žádost zaměstnance mu musí být mzda a náhrada mzdy, pokud je splatná během dovolené, vyplacena již před jejím nástupem. Jestliže bude čerpat dovolenou např. v době od 3. 7. do 17. 7. a u zaměstnavatele je výplatní termín 5. 7., musí dostat mzdu již před nástupem na dovolenou. Náhrada mzdy se poskytuje ve výši průměrného výdělku. V nejbližším výplatním termínu po návratu z dovolené bude mít mzdu nebo plat vyšší právě o průměr odměn, prémií či dalších částí hrubého výdělku, které měl vyplaceny v předchozím kalendářním čtvrtletí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců