Mateřská dovolená 2018 | VímVíc.cz

Mateřská dovolená 2018

16. 04. 2018

S mateřskou dovolenou se pojí řada otázek, třeba kolik budete pobírat peněz nebo zda můžete mít nějaký přivýdělek. My vám na tyto, ale i na další otázky, přinášíme odpovědi v našem článku.

Mateřská dovolená 2018

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021

Aktuální informace, které by vám neměly uniknout, pokud vás brzy čeká mateřská dovolená, jsou zohledněné v článku na téma mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021.

Mateřská vs. rodičovská dovolená

Mateřská dovolená trvá pouhých šest měsíců, po tuto dobu také pobíráte tzv. peněžitou pomoc v mateřství, zkráceně PPM. Po šesti měsících přecházíte na dovolenou rodičovskou, při které již pobíráte příspěvek rodičovský. Ten je oproti mateřské ale většinou znatelně nižší.

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou?

Jednou z hlavních dilemat nastávajících maminek je čas nástupu na mateřskou dovolenou. Z pravidla platí, že žena by měla nastoupit na mateřskou tak 6 až 8 týdnů před porodem. Při předčasném porodu je mateřská počítána ode dne, kdy maminka porodila a má na ni nárok po dobu 28 týdnů.

Nástup na mateřskou dovolenou by měl proběhnout 6 až 8 týdnů před porodem.

Pokud by ale z nějakého důvodu maminka nenastoupila na mateřskou ani 6 týdnu před porodem, a to z jiného důvodu než je předčasný porod, pak může být doma pouze 22 týdnů ode dne porodu.

Má na mateřskou nárok každá žena?

I tohle je otázka, na kterou se ptá hodně žen. Samozřejmě je to důležitá informace, ale bohužel je nutné říci, že na mateřskou dovolenou nemá nikdo nárok zcela automaticky.

Pobírání PPM závisí na tom zda jste plátcem nemocenského pojištění.

Abyste mohli být na mateřské dovolené a pobírat tedy PPM, musíte mít za poslední dva roky odpracováno minimálně 270 dnů, respektive musíte mít za tolik dnů zaplacené nemocenské pojištění. Platí to samozřejmě jen za podmínky, že jste v době nástupu na PPM plátcem tohoto pojištění. Tudíž jste buďto zaměstnaná nebo v tzv. ochranné lhůtě. Ta činní 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

V době nástupu na mateřskou musíte být plátcem nemocenského pojištění, případě být v ochranné lhůtě.

Pro nástup na mateřskou dovolenou, musí vám váš gynekolog vyplnit žádost. Tu potom doručíte svému zaměstnavateli.

Co mají dělat podnikatelky?

Možná si teď říkáte, jak to mají matky, které před otěhotněním pouze podnikaly na živnostenský list. Platí více méně podobné podmínky. Pokud chcete v takovém případě pobírat PPM musíte si platit nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné. Žádost o nástup na mateřskou je pak nutné doručit přímo na Správu sociálního zabezpečení.

Co dělat, když nesplňuji podmínky?

Jestliže nemáte odpracován potřebný počet dnů, respektive nemáte za tolik dnů zaplaceno nemocenské pojištění, pak bohužel na mateřskou nárok nemáte. V takovém případě můžete pobírat pouze rodičovský příspěvek. Jestliže ale nesplňujete podmítky pro mateřskou, pak vám délku rodičovské dovolené a výši měsíčního rodičovského příspěvku přesně určí stát. V takovém případě tedy bohužel nemáte možnost volby.

Chce to přivýdělek, je to vůbec možné?

Tak na tuto otázku máme poměrně radostnou odpověď. Během mateřské dovolené totiž stát umožní matce si nějaké ty peníze přivydělat. Ovšem až po konci šestinedělí. Platí však i několik dalších podmínek, za kterých je možné si při mateřské vydělat nějakou tu korunu navíc.

Při mateřské i rodičovské dovolené si mohou matky přivydělávat peníze navíc.

Dobré je vědět, že během mateřské nemůžete u stávajícího zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost na jakou jste zaměstnána. Pokud vám ale přidělá novou smlouvu na jinou činnost, pak můžete klidně u svého stávajícího zaměstnavatele zůstat. Pracovat můžete například na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Během mateřské nelze pracovat na stejnou smlouvu, díky které máte na příspěvek nárok.

V případě, že si přivýdělek najdete u úplně nového zaměstnavatele, pak žádná omezení nejsou.

Mateřská 2018 a její výpočet

Jestliže plánujete nástup na mateřskou dovolenou, pak vás určitě zajímá především výše pobíraného příspěvku. Na rozdíl od rodičovského příspěvku není totiž mateřská pro všechny totožná.

PPM závisí na výši platu nastávající maminky, je ovšem dána horní hranice.

K výpočtu PPM se používá denní vyměřovací základ. Na ten přijdete tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Denní vyměřovací základ potom musíte zredukovat podle takzvané redukční hranice:

 • částka do první redukční hranice (1 000 Kč) se počítá 100%
 • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 001 – 1 499 Kč) se počítá 60 %
 • z částky třetí redukční hranice (1 500 – 2 998 Kč) se počítá 30 %
 • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží

Pokud byste tedy například spadali do maximálního limitu a denní vyměřovací základ by pro vás byl 2 998 Kč, pak by vaše měsíční mateřská 2018 činila 36 750 Kč.

Redukční hranice

Redukční hranice pro denní vyměřovací základ se ovšem každý rok mění. Například první redukční hranice byla pro rok 2017 nastavena na 942 Kč a letos se tedy zvedla o celých 58 Kč. Pro loňský rok byl maximální akceptovatelný vyměřovací základ nastaven na 2 824 Kč, letos pak stoupl o více než 100 Kč.

Výpočet mateřského příspěvku – příklad

 • Průměrná hrubá měsíční mzda 27 350 Kč
 • Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12/365) 899,18 Kč
 • První redukční hranice (do 1000 Kč ze 100 %) 899,18 Kč
 • Druhá redukční hranice (od 1000 do 1499 z 60 %) 0 Kč
 • Třetí redukční hranice (od 1499 do 2998 z 30 %) 0 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích tří řádků) 900 Kč
 • Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 630 Kč
 • Měsíční mateřská (30 dní) 18 900 Kč

Podívejte se i na to, jak si spočítat mateřskou v roce 2019 a také zjistíte, jak to s mateřskou dovolenou v 2019 vlastně funguje.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy