První HR večer VímVíc | VímVíc.cz

První HR večer VímVíc

02. 05. 2018

25. dubna se v nových prostorách cashback portálu Tipli uskutečnil první HR Večer kariérního portálu VímVíc. Účastníky obohatila o své zkušenosti Zuzana Al Tajjarová, HR Consultant firmy Aon, která byla hostem prvního HR večera. Dalším zpestřením byla přítomnost odborníků z řad týmu VímVíc a nechybělo ani chutné občerstvení.

První HR večer VímVíc

Téma večera – 1. část: Nezaměstnanost

Nezaměstnanost v Česku, to je v poslední době hodně probírané téma, kterým začal i první HR večer VímVíc. V březnu tohoto roku byla hodnota nezaměstnanosti ve výši pouze 3,5 %, jde tedy o rekordně nízké číslo. S tím souvisí boj o talenty a klesající loajalita zaměstnanců, na kterou se HR večer zaměřil. Zuzana ve svém výkladu zmínila cenný průzkum Trendy v HR společnosti Aon, podle kterého roste také míra fluktuace zaměstnanců. Na tomto růstu se podílí především dobrovolná fluktuace, která se od roku 2014 do 2017 zvýšila ze 7 % na 11,2 %. Nedobrovolná fluktuace, tedy výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, na druhou stranu klesla, a to z 5,1 % na 4 %.

V souvislosti s touto problematikou Zuzana Al Tajjarová zmínila samozřejmě i stále narůstající nedostatek pracovní síly. S tím se ale zvyšuje i riziko neschopnosti přilákat a také udržet talenty ve firmě.

Zkušenosti Zuzany stojí na základě kontaktu se zaměstnanci, díky kterým získává jejich cenné názory a může s nimi dále pracovat. Podle ní by měli zaměstnavatelé častěji pořádat zaměstnanecké průzkumy, které sice v 84 % firem v Česku probíhají, ale ne v dostatečně krátkých intervalech. Zaměstnavatelé si na tento krok vzpomenou většinou jednou v průběhu roku, někdy dokonce dvou let. Tento krok je ale potřeba dělat častěji, aby mohl zaměstnavatel dynamicky reagovat na názory zaměstnanců. Takto ale postupuje zatím pouze 6 % tuzemských firem.

Prezentující Zuzana Al Tajjarová

2. část: Motivovanost zaměstnanců

Mezi strategické priority HR v období následujících tří let patří motivovanost zaměstnanců. Tou jsou myšleny především tři hlavní atributy – budoucnost ve firmě, úsilí navíc a pozitivní reference. Jinak řečeno jde tedy o to, aby zaměstnanci vynakládali úsilí pro dobro společnosti, přemýšleli o budoucnosti v jedné firmě a hovořili o ní v soukromí pozitivně. Důležitý je tedy celkově kladný přístup zaměstnanců k práci a firmě.

I s touto problematikou jsou spojená statistická čísla z průzkumů Aon. Podle těch je celosvětový průměr takto motivovaných lidí na hodnotě 64 %. Největší úspěch zaznamenává Latinská Amerika, kde se počet motivovaných zaměstnanců vyšplhal dokonce na 70 %. V Evropě již tato čísla tak příznivá nejsou. zde se pohybujeme v průměru na 58 %.

Ani v České republice nemůžeme mluvit o přílišném úspěchu. Zde je takto motivovaných lidí v přibližně 54 %. Znepokojující je ale fakt,že tato hodnota mezi lety 2016 a 2017 klesla o 2,2 %. Tyto zaměstnance navíc najdeme především v malých či středních firmách.

Účastníci HR večera

3. část: Hodnocení zaměstnavatele

V poslední části večerní prezentace dostal slovo Jan Pospíšil, Project Manager VímVíc, který se věnoval tématu hodnocení zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců. Toto je obor, kterému se kariérní portál VímVíc výrazně věnuje a poskytuje tak uchazečům o práci autentické informace a zaměstnavatelům zároveň užitečný feedback.

Jan upozornil na to, že lidé přikládají větší hodnotu tomu, co řeknou o firmě její bývalí či aktuální zaměstnanci, než tomu, co o sobě říká firma sama. Jedná se tedy o užitečný prostředek pro potenciální uchazeče o prací, zároveň má ale i firma možnost zaregistrovat své nedostatky nebo naopak klady, se kterými může dále pracovat. Mimo to doplnil radu, jak pracovat s negativními hodnoceními, která se objeví. Klíčem k úspěchu je podle Jana reakce na tyto recenze prostřednictvím komentářů, ve kterých mohou firmy danou věc vysvětlit nebo se obhájit.

Na závěr padlo pár čísel spojených s hodnocením zaměstnavatelů na VímVíc. Důležitou hodnotou je číslo 9.000, které označuje počet hodnocení na portálu, která se týkají dnes již více než 2.500 firem. Nejlépe hodnocenou firmou je Lidl, který disponuje 4,5 hvězdičkami z 5. Ačkoliv by se na první pohled mohlo znát, že většina kladných hodnocení bude zaměřených na vysoký plat, opak je pravdou. Na tuto výhodu odkazuje pouze čtvrtina všech hodnocení. Mnohem častěji je kladně hodnocen přístup vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům.

Prezentující Jan Pospíšil

HR Večer plný nejen HR

První HR večer VímVíc se od začátku až do konce nesl v příjemné a přátelské atmosféře. Pro účastníky byl připraven dostatek občerstvení v podobě jednohubek a Prosecca. Na všech byla vidět dobrá nálada, a to jak v řadách účastníků tak na tvářích prezentujících a pořadatelů. Po skončení prezentace přišel na řadu networking, díky kterému měl každý možnost zeptat se odborníků na cokoliv, co ho zajímá. I ve večerních hodinách tak bylo o zábavu postaráno. Všichni se díky vydařenému prvnímu večeru již teď těší na pokračování, jehož termín se včas dozvíte!

Občerstvení pro účastníky
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Personalistika a HR