Dohoda o provedení práce v roce 2017 - náležitosti | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce v roce 2017

07. 04. 2017

Nastupujete do nové práce a podepisujete dohodu o provedení práce? Jaké jsou náležitosti u dohody a jak se budou platit daně?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší jinak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani nebo nepodepsal.

Dohoda o provedení práce 2021

Dohoda o provedení práce je poměrně stabilním pracovně-právním vztahem, který během let nepotkalo mnoho zásadních změn. Přesto se s každým novým rokem mohou objevit skutečnosti, které je potřeba kolem pracovně-právních vztahů aktualizovat. Z toho důvodu je nutné vždy sledovat nejnovější informace. Podívejte se, jak vypadá dohoda o provedení práce 2021.

Dohoda o provedení práce se uzavírá pouze písemně a musí v ní být jasně napsáno, na jak dlouho se uzavírá.

Jestli vás zajímá dohoda o provedení práce, kdy ji můžete uzavřít, jaký rozsah práce nesmíte přesáhnout nebo jaká je minimální mzda pro rok 2017, čtěte dál.

Kdy můžu dohodu o provedení práce uzavřít?

Dohoda o provedení práce se uzavírá na daný čas a většinou se používá při práci na konkrétním úkolu (brigády, jednorázové brigády, atd.). Můžete podepsat buď jednu, ale i více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nebo u různých zaměstnavatelů.

Pokud podepíšete dohodu o provedení práce, pak nesmí rozsah vaší práce přesáhnout 300 hodin v daném kalendářním roce. Pokud přesáhnete 300 hodin, je nutné uzavřít dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce a danění: Podepsání prohlášení

Máte dvě možnosti, jak budete svůj příjem danit. Pokud máte nárok na slevu na dani a vyberete si podepsání prohlášení, zaměstnavatel odečte základní patnáctiprocentní daň a uplatní slevy na dani, na které máte jako (student, důchodce, zdravotně postižený, atd.) nárok. V roce 2017 činí základní sleva na dani 2070 Kč za měsíc. Vždy ale pamatujte na to, že zaměstnanec může podepsat prohlášení vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

POZOR: Prohlášení k dani může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Dohoda o provedení práce a danění: Nepodepsání prohlášení

Pokud se rozhodnete (nebo nemáte jinou možnost) a prohlášení k dani nepodepíšete, zaměstnavatel odečte od vašeho příjmu základní patnáctiprocentní daň. Není tedy poté třeba tento příjem nikde prokazovat. Můžete jej ale zanést do daňového přiznání, a jestli vaše příjmy nebudou vysoké, můžete poté obdržet daň, která vám byla sražena zpět.

Tip č. 1: Dohoda o provedení práce může být písemně ukončena kdykoli zaměstnavatelem nebo zaměstnancem s výpovědní lhůtou 15 dnů.
Tip č. 2: Pamatujte, že zaměstnavatel je povinen vám dát alespoň minimální mzdu, tedy, pro rok 2017, 66 Kč na hodinu hrubého.

Dohoda o provedení práce a zdravotní a sociální

Jestliže příjem u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně, zdravotní a sociální pojištění se neplatí. Pokud máte u jednoho zaměstnavatele podepsáno více dohod o provedení práce, jednotlivé výdělky se sčítají a pokud tento součet přesáhne 10 000 Kč, zaměstnanec je povinen odvést z celé částky sociální a zdravotní pojištění.

Pamatujte také na to, že zdravotní pojištění je nutné mít zaplacené vždy a to do 8. dne následujícího měsíce, pokud jej za vás neplatí zaměstnavatel.

V jakých případech za mě platí zdravotní pojištění zaměstnavatel?

Pokud jste na mateřské nebo rodičovské, pokud pobíráte určitý druh důchodu, pokud jste v hmotné nouzi, pokud se práce týká osoby, která je závislá na pomoci ostatních, za danou osobu stát zdravotní pojištění platí, nebo pokud o takové osoby pečujete vy sami, platí stát zdravotní pojištění i za vás. Stejně tak, jestliže pečujete o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy