Zdravotní pojištění v roce 2017 | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění v roce 2017

26. 04. 2017

Zdravotní a sociální pojištění je téma, které se týká každého z nás. Jaká je výše zdravotního pojištění pro rok 2017 a kolik peněz budou platit OSVČ?

Zdravotní pojištění v roce 2021

Výše plateb za zdravotní pojištění se každým rokem mění, je totiž ovlivňována několika faktory. Velké změny zaznamenávají u plateb za pojistné především OSVČ. Z těchto důvodů je nutné výši záloh pravidelně sledovat a aktualizovat si trvalé příkazy v bankovnictví. V případě, že zasíláte nižší částku za minulý rok, vám na konci roku na zdravotním pojištění vznikne poměrně vysoký nedoplatek, který je potřeba neprodleně uhradit. Podívejte se, jaká je výše záloh za zdravotní pojištění 2021 u OSVČ, OBZP a jak jsou na tom státní pojištěnci.

Pojistné v roce 2017

Zdravotní pojištění prošlo v roce 2017 několika změnami. Důvodem je to, že minimální pojistné je závislé na výši minimální mzdy, a ta se v roce 2017 změnila. Z původních 9 900 Kč se zvedla na 11 000 Kč. V závislosti na této proměně se minimální zdravotní pojistné zvýšilo o 148 Kč na 1 485 Kč.

Díky zvýšení minimální mzdy se minimální zdravotní pojistné zvýšilo o 148 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2017

Maximální vyměřovací základ není nijak u zdravotního pojištění vyměřován. Na rozdíl od maximálního vyměřovacího základu, minimální záloha na zdravotní pojištění je odvozována z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Jaká je sazba pro pojistné?

Sazba zdravotního pojištění činí přesně 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovací základ tvoří právě ½ získaných příjmů po odečtení výdajů. Minimální záloha je tedy počítána jako ½ částky průměrné mzdy, která je poté násobena sazbou pro zdravotní pojištění, která činí 13,5 %. V roce 2016 vzrostla výše zálohy o 26 Kč. V roce 2017 je to již o 83 Kč.

Jaká je výše zálohy a do kdy je třeba zálohu uhradit?

Jak již bylo řečeno výše, minimální záloha se počítá z poloviny průměrné mzdy. Tato polovina je poté násobena sazbou zdravotního pojištění (tedy 13,5 %). Minimální záloha pro rok 2017 činí 1 906 Kč a maximální výše není určena. Minimální zálohu zdravotního pojištění je třeba uhradit do 8. dne v následujícím měsíci. Zálohu je třeba uhradit do 8. dne v následujícím měsíci a novou výši poté od ledna následujícího roku.

Minimální výše záloh pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné si připlatí, neboť v roce 2017 došlo ke zvýšení minimální měsíční výše pojistného. Ta v současné době činí 1 906 Kč, přičemž v roce 2016 činila 1 823 Kč.

Minimální výše pojistného placená státem

Pokud za zaměstnance platí pojistné stát, výše minimálního měsíčního pojistného pro rok 2017 činí 920 Kč, oproti dřívějším 820 Kč.

Pojistné u OBZP

I u OBZP došlo s rokem 2017 ke zvýšení měsíčního pojistného a to u 1 337 Kč na 1 485 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo