Zdravotní pojištění v roce 2017 | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění v roce 2017

26. 04. 2017

Zdravotní a sociální pojištění je téma, které se týká každého z nás. Jaká je výše zdravotního pojištění pro rok 2017 a kolik peněz budou platit OSVČ?

Zdravotní pojištění

Pojistné v roce 2017

Zdravotní pojištění prošlo v roce 2017 několika změnami. Důvodem je to, že minimální pojistné je závislé na výši minimální mzdy, a ta se v roce 2017 změnila. Z původních 9 900 Kč se zvedla na 11 000 Kč. V závislosti na této proměně se minimální zdravotní pojistné zvýšilo o 148 Kč na 1 485 Kč.

Díky zvýšení minimální mzdy se minimální zdravotní pojistné zvýšilo o 148 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2017

Maximální vyměřovací základ není nijak u zdravotního pojištění vyměřován. Na rozdíl od maximálního vyměřovacího základu, minimální záloha na zdravotní pojištění je odvozována z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Jaká je sazba pro pojistné?

Sazba zdravotního pojištění činí přesně 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovací základ tvoří právě ½ získaných příjmů po odečtení výdajů. Minimální záloha je tedy počítána jako ½ částky průměrné mzdy, která je poté násobena sazbou pro zdravotní pojištění, která činí 13,5 %. V roce 2016 vzrostla výše zálohy o 26 Kč. V roce 2017 je to již o 83 Kč.

Jaká je výše zálohy a do kdy je třeba zálohu uhradit?

Jak již bylo řečeno výše, minimální záloha se počítá z poloviny průměrné mzdy. Tato polovina je poté násobena sazbou zdravotního pojištění (tedy 13,5 %). Minimální záloha pro rok 2017 činí 1 906 Kč a maximální výše není určena. Minimální zálohu zdravotního pojištění je třeba uhradit do 8. dne v následujícím měsíci. Zálohu je třeba uhradit do 8. dne v následujícím měsíci a novou výši poté od ledna následujícího roku.

Minimální výše záloh pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné si připlatí, neboť v roce 2017 došlo ke zvýšení minimální měsíční výše pojistného. Ta v současné době činí 1 906 Kč, přičemž v roce 2016 činila 1 823 Kč.

Minimální výše pojistného placená státem

Pokud za zaměstnance platí pojistné stát, výše minimálního měsíčního pojistného pro rok 2017 činí 920 Kč, oproti dřívějším 820 Kč.

Pojistné u OBZP

I u OBZP došlo s rokem 2017 ke zvýšení měsíčního pojistného a to u 1 337 Kč na 1 485 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo