Zdravotní pojištění v roce 2018 | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění v roce 2021

12. 05. 2021

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se každoročně mění a rok 2021 nebyl výjimkou. Zálohy byly zvýšeny pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů. Navýšení vyměřovacího základu se letos dočkali i státní pojištěnci.

Změna výše měsíčních záloh

Zdravotní pojištění je povinen platit každý. Nezáleží na tom, jestli tak činí zaměstnavatel či stát za vás, nebo si ho platíte sami jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), případně jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění 2021 vychází z výše průměrné mzdy, kterou určuje Ministerstvo sociálních věcí ČR. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda pro rok 2021 vzrostla a byla odhadnuta na 35 441 Kč, vzrostly i minimální zálohy na zdravotní pojištění na částku 2 393 Kč měsíčně. To je o 41 Kč více než loni. Výše zdravotního pojištění je mimo jiné ovlivněna tím, do jaké platové třídy patříte.

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se vypočítává podle průměrné mzdy. Ta se letos zvýšila, a proto se zvedla i cena měsíčních poplatků za zdravotní pojištění.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Kromě zvýšení průměrné mzdy, došlo také ke zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč. Díky tomu se zvýšilo sociální a zdravotní pojištění. Minimální mzda přímo ovlivňuje, jaká bude měsíční výše zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Ta bude v roce 2021 činit 2052 Kč oproti loňským 1971 Kč, tedy o 81 Kč více. Do skupiny OBZP patří:

 • Nezaměstnaní, kteří nejsou zaregistrovaní na úřadu práce.
 • Osoby v domácnosti, za které neplatí zálohy na zdravotní pojištění stát.
 • Studenti na střední nebo vysoké škole, která není akreditovaná Ministerstvem školství (např. některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy aj.).
 • Studenti na střední nebo vysoké škole v zahraničí, kterou Ministerstvo školství neuznává (v tomto případě je potřeba podat oznámení o dlouhodobém pobytu).
 • Studenti vysoké školy, kteří jsou starší 26 let (výjimka viz níže).
 • Absolventi střední školy, kteří po prázdninách nenastoupili do zaměstnání, nezačali podnikat na živnostenský list nebo se nepřihlásili na úřad práce.
 • Absolventi vysoké školy, kteří další měsíc po složení státní závěrečné zkoušky nenastoupili do zaměstnání, nezačali podnikat nebo se nepřihlásili na úřad práce.
Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zálohy na zdravotní pojištění platit samy. Jejich výše se odvíjí od minimální mzdy, která je lotos vyšší než loni.

Státní pojištěnci

Také pro státní pojištěnce se v roce 2021 zvýšil vyměřovací základ, takže měsíční zálohy se změnily z loňských 1567 Kč na 1767 Kč. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Do této kategorie patří:

 • Děti v průběhu povinné školní docházky,
 • studenti do 26 let, kteří studují na škole akreditované Ministerstvem školství,
 • ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby, kterým stát vyplácí důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní),
 • osoby registrované na úřadu práce.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo