Zdravotní pojištění v roce 2018 | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění v roce 2018

14. 03. 2018

Zdravotní pojištění přinese v roce 2018 dvě výraznější změny. Minimální měsíční záloha vzroste o více než sto korun a pro studenty VŠ starší 26 let vznikne nová skupina státních pojištěnců.

Zdravotní pojištění v roce 2018

Změna výše měsíčních záloh

Zdravotní pojištění je povinen platit každý a nezáleží na tom, jestli tak činí zaměstnavatel či stát za vás, nebo si ho platíte sami jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), případně jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění 2018 vychází z výše průměrné mzdy, kterou určuje Ministerstvo sociálních věcí ČR. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda pro rok 2018 vzrostla a byla odhadnuta na 29 979 Kč, vzrostly i minimální zálohy na zdravotní pojištění na částku 2024 Kč měsíčně. To je o 118 Kč více než loni. Výše zdravotního pojištění je mimo jiné ovlivněna tím, do jaké platové třídy patříte.

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se vypočítává podle průměrné mzdy. Ta se letos zvýšila, a proto se zvedla i cena měsíčních poplatků za zdravotní pojištění.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Kromě zvýšení průměrné mzdy, došlo také ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč. Díky tomu se zvýšilo sociální a zdravotní pojištění. Minimální mzda přímo ovlivňuje výši měsíční zálohy na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Ta bude v roce 2018 činit 1647 Kč oproti loňským 1485 Kč. Tedy o 162 Kč více. Do skupiny OBZP patří:

 • Nezaměstnaní, kteří nejsou zaregistrovaní na úřadu práce
 • Osoby v domácnosti, za které neplatí zálohy na zdravotní pojištění stát
 • Studenti na střední nebo vysoké škole, která není akreditovaná ministerstvem školství (např. některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy aj.)
 • Studenti na střední nebo vysoké škole v zahraničí, kterou ministerstvo školství neuznává (v tomto případě je potřeba podat oznámení o dlouhodobém pobytu)
 • Studenti vysoké školy, kteří jsou starší 26 let (výjimka viz níže)
 • Absolventi střední školy, kteří po prázdninách nenastoupili do zaměstnání, nezačali podnikat na živnostenský list nebo se nepřihlásili na úřad práce
 • Absolventi vysoké školy, kteří další měsíc po složení státní závěrečné zkoušky nenastoupili do zaměstnání, nezačali podnikat nebo se nepřihlásili na úřad práce
Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zálohy na zdravotní pojištění platit samy. Jejich výše se odvíjí od minimální mzdy, která je lotos vyšší než loni.

Státní pojištěnci

Také pro státní pojištěnce se v roce 2018 zvýšil vyměřovací základ, takže měsíční zálohy se změnily z loňských 920 Kč na 969 Kč. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a do této kategorie patří:

 • Děti v průběhu povinné školní docházky
 • Studenti do 26 let, kteří studují na škole akreditované ministerstvem školství
 • Ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené
 • Osoby, kterým stát vyplácí důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní)
 • Osoby registrované na úřadu práce
Také pro státní pojištěnce se v roce 2018 zvýšil vyměřovací základ. Nově do této kategorie spadají i studenti nad 26 let, kteří studují ve standardní době prezenční doktorské studium.

Právě v kategorii státních pojištěnců došlo ke druhé změně ve zdravotním pojištění 2018. Do loňského roku byli studenti starší 26 let považováni za nezaopatřené děti a sami si museli platit zdravotní pojištění jako OBZP. Od letošního se stávají studenti doktorského studijního programu v prezenční formě (pod podmínkou, že studují ve standardní době) státními pojištěnci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří