Dohoda o provedení práce 2020 | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce 2021

13. 05. 2021

V dnešním článku se podíváme na informace o dohodě o provedení práce. Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je v České republice velice oblíbený pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Níže naleznete všechny potřebné informace o této pracovně-právní dohodě. Podíváme se, jaká má pravidla a za jakých podmínek ji uzavíráme. Nakonec uvedeme příklady, kde se s DPP můžeme nejčastěji setkat a představíme i její nevlastní sestru, dohodu o pracovní činnosti. Jaký je mezi nimi rozdíl?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší jinak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani nebo nepodepsal.

Druhy pracovních smluv v ČR

V České republice rozlišujeme 3 druhy pracovních smluv.

 1. Pracovní smlouva: na dobu určitou a na dobu neurčitou
 2. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 3. Dohoda o provedení práce (DPP)

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejčastější typ pracovně-právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, když nastupujeme do nové práce. Pracovní smlouvu můžeme uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

Smlouva na dobu určitou lze uzavřít nejdéle na 3 roky a poté ji můžeme ještě 2x o další 3 roky prodloužit. Celkově můžeme být u jedné firmy tedy zaměstnaní na dobu určitou až 9 let, poté je potřeba ukončit pracovní poměr nebo smlouvu změnit na dobu neurčitou.

Smlouva na dobu neurčitou je nejoblíbenější pracovní smlouvou v ČR. Musí v ní být přesně definovány podmínky výpovědní lhůty.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti je vhodná převážně pro brigády a další přivýdělky, protože je limitována hodinami.

Jedná se o úvazek podobný polovičnímu. DPČ je limitována hodinami, zaměstnanec nesmí překročit 20 hodin týdně. U dohody o pracovní činnosti je potřeba myslet na povinnost platit zdravotní a sociální pojištění již při částce nad 2 500 CZK.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je definována jako specifická forma pracovně-právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nejedná se totiž o pracovní poměr. Nejvíce je tato forma dohody používána při brigádách, různých sezónních výpomocích a například i pro rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, rovněž také pro důchodce.

Pravidla dohody o provedení práce jsou pevně stanovena v Zákoníku práce. Od roku 2011 musí být vždy sjednána písemně. U DPP není žádná zkušební doba.

DPP a zákon

Dohoda o provedení práce je stanovena v §74 – 77 Zákoníku práce.

Náležitosti DPP

 • Přesné vymezení pracovního úkolu,
 • finanční odměna za provedení pracovního úkolu,
 • rozsah práce,
 • orientační doba práce/minimální doba práce,
 • doba, na kterou se DPP sjednává.

Kolik hodin můžeme odpracovat na DPP?

Do roku 2011 jsme na jednu dohodu o provedení práce mohli odpracovat maximálně 150 hodin ročně. V roce 2011 došlo ke změně a na jednu DPP můžeme odpracovat až 300 hodin ročně. Po odpracování 300 hodin dohoda o provedení práce automaticky zaniká.

Zaměstnanec může mít podepsaných více DPP u různých zaměstnavatelů. U každého zaměstnavatele a na každou DPP může odpracovat výše zmíněných 300 hodin.

Ukončení DPP

Existuje několik způsobů, jak ukončit DPP:

 1. Ukončení ke sjednanému dni ve smlouvě,
 2. výpovědí smlouvy s 15 denní výpovědní lhůtou,
 3. okamžitým zrušením, pokud tato možnost existuje.

Ukončení DPP by mělo mít vždy písemnou formu, jinak nemusí být výpověď jednou ze stran považována za platnou.

Nároky na mzdu

V roce 2021 byla stanovena minimální hodinová mzda na 90,50 CZK, tato částka se odvíjí od obecné výše minimální mzdy v České republice. Maximální výše hodinové mzdy na DPP není nijak limitována.

Limitována je maximální výše měsíčního výdělku, pokud se chcete vyhnout srážkám ze mzdy na zdravotním a sociálním pojištění.

Danění DPP

U DPP záleží na dvou základních faktorech, podle kterých se výdělek poté daní nebo nedaní:

 • Zda je nebo není podepsané prohlášení o dani,
 • zda je nebo není výdělek vyšší jak 10 000 CZK.

Pokud máte u zaměstnavatele, se kterým máte podepsanou DPP, podepsané i daňové prohlášení a vydělali jste méně jak 10 000 CZK, je vám odváděna pouze zálohová daň a neplatíte zdravotní a sociální pojištění. V případě, že jste vydělali více jak 10 000 CZK a máte u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení, budete platit 15 % zálohovou daň a budete také platit zdravotní a sociální pojištění. Vy 11 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 34 % z hrubé mzdy.

V případě, že nemáte u zaměstnavatele, se kterým máte podepsanou DPP, podepsané daňové prohlášení a vydělali jste méně jak 10 000 CZK, je Vám z hrubé mzdy odečtena 15% daň, neplatíte zdravotní a sociální pojištění. Pokud jste vydělali více jak 10 000 CZK a nemáte podepsané daňové prohlášení, je Vám srážena 15% daň z příjmu, poté si také zaplatíte zdravotní a sociální pojištění. Vy 11 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 34 % z hrubé mzdy.

Daňové prohlášení můžete mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.

S ohledem na výše zmíněná omezení se nám nejvíce vyplatí vydělávat pod 10 000 CZK měsíčně, abychom nemuseli platit zdravotní a sociální pojištění. Velmi často takto můžete mít DPP uzavřenou s více zaměstnavateli a u každého z nich si můžete vydělat pod 10 000 CZK. Jednotlivé výdělky se nesčítají.

Dohoda o provedení práce - podpis, dpp

Rozdíl mezi DPP a PDČ

V České republice bývá velice často zaměňována dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Hlavní rozdíl je u obou dohod v maximální výši odpracovaných hodin. U DPP můžete odpracovat až 300 hodin ročně. U DPČ můžete odpracovat pouze 20 hodin týdně. V obou případech se jedná spíše o přivýdělek nebo brigádu, nežli o hlavní pracovní úvazek.

Jak nejlépe na Ddhodu o provedení práce?

Stručně řečeno, dohoda o provedení práce nemůže být brána jako hlavní výdělek. Jedná se o přivýdělek, který je potřeba kombinovat s dalšími příjmy. DPP u jednoho zaměstnavatele se nám nejvíce vyplatí, pokud budeme vydělávat měsíčně do 10 000 CZK hrubého, abychom se vyhnuli placení zdravotního a sociálního pojištění. V momentě, kdy vyděláváme nad 10 000 CZK, jsme povinni si pojištění platit, celkem 11 % z hrubé mzdy (4,5 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění).

Ideální může být kombinovat více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, kdy si u každého zaměstnavatele vyděláte do 10 000 CZK.

Nezapomínejte ale, že na jednu dohodu o provedení práce můžete ročně odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Tento limit nesmíte překročit. Dosažením tohoto limitu je smlouva automaticky ukončena. Pokud byste i nadále u zaměstnavatele pokračovali v práci bez platné smlouvy, hrozí peněžní sankce Vám i Vašemu zaměstnavateli, jednalo by se o tzv. práci na černo bez řádné smlouvy.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Pracovní právo